Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Værktøj lærer virksomheder at få big business ud af data

Skrevet af Anne Katrine Gottfred Jensen - Foto: Shutterstock - 31. august 2016 - 10:350 kommentarer
Analyseværktøjet skal hjælpe virksomheder til at overvinde de barrierer, der er i og uden for virksomheden for at tjene penge på at anvende big data.

Virksomheder indsamler mere og mere data, men de skal lære at tjene penge på informationerne, mener professor, der nu har lavet et analyseværktøj til hjælp for erhvervslivet. Det præsenteres på CBS Competitiveness Day 2016.

 


Foto: Kia Hartelius

Big data, open data, egne data. Data er der meget af, og der kommer kun mere og mere. Men danske virksomheder kan blive langt bedre til at tjene penge på mulighederne, fortæller Thomas Ritter, professor ved Department of Strategic Management and Globalization på CBS.

Ifølge ham har der længe været gode muligheder for at lave en forretningsstrategi ud fra data over for eksempel produktionen i en virksomhed eller kundernes køb.

”Vi ser en masse sjov i sandkassen, hvor virksomheder prøver meget forskelligt. Men nu kommer den afgørende time, hvor man professionelt skal prøve at bygge en forretning op omkring data,” siger han.

Det bliver virksomheder inspireret til på CBS Competitiveness Day 2016 den 5. september, hvor dansk erhvervsliv inviteres til at høre om forskning, der kan styrke konkurrenceevnen inden for eksempelvis forretningsudvikling på baggrund af data. Her præsenterer Thomas Ritter analyseværktøjet ”DataProfit”, som skal hjælpe virksomheder til at få en forståelse for, hvor de kan blive bedre til at bruge informationer fra data.

”Rigtig mange virksomheder vil gerne indsamle data. Men de skal også tjene penge på det. Det er udfordringen. Hvis vi ikke støtter op om transformationen fra idéer hen mod at tjene penge, taber virksomhederne og dermed Danmark som nation,” fortæller han, der har interviewet og holdt workshops for 30 virksomheder, hvor han har identificeret fire barrierer:

  • Den første er, at virksomheden mangler de afgørende kompetencer, for eksempel analysekompetencer.
  • En anden hindring er, at virksomheden ikke ved, hvad der skaber værdi for kunderne.
  • For det tredje kan ledelsen være en barriere, fordi der ikke gives ressourcer til at afprøve mulighederne i dataindsamlingen.
  • Og endeligt er der en fjerde barriere: De interviewede virksomheder ønsker en fælles platform, hvor de kan låne data af hinanden og tjene penge på at dele informationerne.

Analyseværktøjet skal hjælpe virksomheder til at overvinde de barrierer. På en hjemmeside kan virksomheder svare på en række spørgsmål om deres håndtering af data – for eksempel hvor effektive de er i indsamlingen, og hvad informationerne bruges til. På den baggrund får virksomhederne point, så de får et overblik over deres egen forretning, hvad andre virksomheder gør og endeligt så de bedre kan træffe en beslutning om deres strategi.

Værktøjet, der allerede er online, præsenteres på CBS Competitiveness Day, hvor Thomas Ritter og hans kolleger gennemgår vejen fra data til business, og hvordan DataProfit bruges. Senere på året vil forskerteamet sammenligne svarene for at se, hvor de fremover bedst kan hjælpe med brugen af data.

”Data er intelligensen. Det er svært at sige, hvor mange milliarder danske virksomheder går glip af, men hvis man ikke udnytter data, ender man i en situation, hvor man er underleverandør, ikke har magt over forsyningskæden og dermed ikke kan lave profit,” siger Thomas Ritter.

Det er tredje gang, CBS Competitiveness Day afholdes for netop at give virksomheder anvendelsesorienteret forskning til gavn for virksomhederne, fortæller Christina Merolli Poulsen fra CBS Competitiveness Platform, der arrangerer dagen:

”Arrangementet skal styrke konkurrenceevnen inden for højaktuelle områder som datadreven forretningsudvikling, innovation, servitization og human capital analytics. Det er vigtige konkurrenceparametre, hvis virksomheder skal kunne konkurrere både på det danske og globale marked. Deltagerene får brugbar viden fra topdygtige forskere, som formidler kompleks viden, så andre forstår det og kan begynde at omsætte den.”

Se programmet for CBS Competitiveness Day.

Læs mere om forskningsprojektet Fra Big Data til Big Business. Analyseværktøjet DataProfit er en del af projektet, der gennemføres af CBS Competitiveness Platform. Projektet støttes af Industriens Fond, og værktøjet implementeres af det internationale forsknings- og digitaliseringsinitiativ Networked Business Initiative.

Kontakt Christina Merolli Poulsen eller Thomas Ritter for spørgsmål.