Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Universitetsloven har forringet forskningens vilkår

Skrevet af Torkil Bang - 17. november 2008 - 16:160 kommentarer
Seks ud af ti forskere ved universiteterne mener, at universitetsloven fra 2003 har forringet forskningsvilkårerne. Det viser en undersøgelse, som Magisterbladet har foretaget blandt Dansk Magisterforenings (DM) medlemmer på seks universiteter.

En tredjedel af forskerne har ifølge undersøgelsen oplevet, at deres forskningsfrihed er blevet begrænset, mens halvdelen mener, at de er blevet afhængige af ekstern finansiering af deres forskning. Desuden mener 71 procent, at økonomi har begrænset deres mulighed for at forske i selvvalgte emner.

Behov for lovrevision

Ifølge næstformand for universitetslærerne i DM og fællestillidsrepræsentant på Humaniora på Københavns Universitet, Henrik Prebensen, er den individuelle forskningsfrihed kommet under pres på grund af ledernes udvidede beføjelser. Han mener, at der er behov for en lovrevision, der ændrer institutledelsens magt:

- Man skal sørge for, at der kommer nogle slagkraftige kollegiale organer på institutniveau, hvor alle aktørerne er forpligtede til at involvere sig, både ledelse, forskere, TAP'ere og studerende. Det er afgørende, at medarbejderne har mulighed for at sanktionere ledelsen, og at ledelsens forslag og idéer afprøves kollegialt, siger han til Magisterbladet.