Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Undervisning på engelsk holder standarden

Skrevet af Mia ThomsenJakob Ravn - 24. marts 2011 - 12:211 kommentar
CBS' underviseres kompetencer i forhold til at undervise på engelsk er blevet evalueret - kartoflen er meget mindre end tidligere anført.

CBS’ underviseres engelskkompetencer er bedre end deres ry. At de er gode nok kan man læse ud af de seneste uddannelsesevalueringer. De studerende på CBS’ engelsksprogede cand.merc.-linjer har nemlig eksplicit vurderet undervisernes sproglige kompetencer sidste gang.

CBS Students-ønske om sprogevaluering imødekommet
Der er formodentligt enkelte undervisere rundt omkring på CBS, der er betydeligt handicappede af at skulle undervise på engelsk. Det generelle billede er dog, at de studerende oplever undervisernes engelskkompetencer som tilstrækkeligt gode til formålet.

I efterårets evaluering af undervisningen på fagene blev der på opfordring fra CBS Students spurgt til engelskkompetencerne blandt underviserne på de engelsksprogede cand.merc.-linjer. I undersøgelsen indgik otte af de ti engelsksprogede linjer på cand.merc.

De studerende blev i evalueringerne bedt om at vurdere udsagnet: “The teacher level of English language competence was sufficient for the purpose of the teaching”. På den sædvanlige 5-skala der går fra helt uenig (1) til helt enig (5), er den gennemsnitlige vurdering 4,2. Altså et gennemsnit der ligger mellem ”overvejende enig” og ”helt enig”. Ud af 44 undervisere er kun en enkelt vurderet under 3,5 på samme skala.

Evalueringen giver med andre ord ikke anledning til at tro, at der over en bred kam er problemer med undervisernes engelskkompetencer. I de få tilfælde, hvor der opleves sprogproblemer, skal der naturligvis tages hånd om det, men det ser heldigvis ikke ud til at være særligt udbredt. Spørgsmålet om undervisernes engelskniveau vil igen indgå i forårets evalueringer på de engelsksprogede uddannelser.

Svarprocenten for lav i forhold til evalueringernes vigtighed
Der er dog et enkelt forhold, der betyder, at man skal være en smule varsom med konklusionerne: svarprocenten var gennemsnitligt kun 38,1 procent på cand.merc. i efterårets evalueringer. Resultaterne kan naturligvis anvendes alligevel, og det bliver de helt bestemt også. Men når cirka seks ud af ti ikke besvarer evalueringsskemaerne – og det gælder ikke kun på cand.merc. – så må der på mange fag og uddannelser tages forbehold for resultaterne.

Det er ærgerligt. Det devaluerer betydningen af de studerendes stemme i den løbende kvalitetsudvikling af fag og uddannelser.

Evalueringerne betyder rigtigt meget for den enkelte underviser, der gennem evalueringen får en meget direkte og kontant feedback på sit arbejde. Evalueringerne bliver derudover anvendt af uddannelsens studienævn og af underviserens institutleder til at fastholde og udvikle undervisningens kvalitet. Det er altså ikke ligegyldigt, hvordan faget og underviseren evalueres.

Hermed en opfordring til alle studerende om at være sig medansvaret for kvaliteten af deres uddannelser på CBS mere bevidst og bruge en halv time hvert semester på at give deres mening til kende.