Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

TAP-valg 2011: Individ eller kollektiv

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - 30. november 2011 - 13:120 kommentarer
En enkelt afløser og tre opstillede (spids)kandidater til pladsen som TAP-medlem af CBS' bestyrelse - fra venstre: Pascale Florentsen, Janie Huus Tange, Henrik Hermansen og Jakob Ravn

Når CBS’ TAP (administrative medarbejdere) stemmer til CBS-valget i ugens løb, står valget mellem fire (spids)kandidater, der har en central pointe til fælles. De vil alle arbejde hårdt for at sikre og styrke eksterne medlemmer af bestyrelsens fornemmelse for CBS’ medarbejdere, CBS som arbejdsplads og CBS særegne vilkår som universitet. Den store forskel var i tilgangen til den repræsentative del af rollen som TAP-medlem af CBS’ bestyrelse.

CBS som arbejdsplads fra fire ikke væsensforskellige verdenshjørner
De to opstillede individer og to opstillede lister til pladsen som TAP-medlem ved CBS’ bestyrelsesvalg samlede 40-50 administrative medarbejdere til valgmøde i går eftermiddags, mandag den 28. november. Kandidatpræsentationerne dvælede alle i højere eller lavere grad ved tiden og udviklingen under Anders Knutsen og Johan Roos som et klart eksempel på, hvad de som TAP-medlemmer vil arbejde for ikke måtte gøre sig gældende for CBS’ medarbejdere nogensinde igen.

Det andet, der gik igen, var opfattelsen af, at det er centralt vigtigt, at TAP-bestyrelsesmedlemmet gør sig til den informationskanal til bestyrelsens eksterne medlemmer, der sikrer deres indsigt i og forståelse for CBS’ medarbejdere, og hvad der rører sig blandt disse i organisationen. Den største forskel de fire (spids)kandidater imellem var de personlige og/eller kollektive kvaliteter, kvalifikationer, netværk og erfaringsgrundlag, de hver især bragte til opgaven.

Individer og fællesskaber fra over hele organisationen
Henrik Hermansen, sekretariatsleder fra Institut for ledelse, Politik og Filosofi kan på sin vis betragtes som den opstillede fra institutadministrationerne. Han vægtede i sin præsentation og efterfølgende indlæg sin personlige integritet, sin erfaring og sit netværk fra 14 års ansættelse på CBS og sine erfaringer som TAP-observatør i Akademisk Råd med bestyrelsens konkrete værktøjer til og beslutningsgrundlag for at udføre sit arbejde højt.

For Janie Huus Tange, specialkonsulent i External Affairs og i en periode konstitueret kommunikationschef, var det erfaringerne og kompetencerne som kommunikatør, der især skulle bruges til at gøre menneskene i CBS og de eksterne medlemmer af bestyrelsen levende og betydende for hinanden. Netværket på CBS er opbygget gennem 16 år, og hendes funktioner gennem tiden havde desuden sendt hende på besøg på et hav af andre universiteter verden over og givet hende bu på, hvordan tingene også kan gøres.

Vibeke Ankersborg fra Studieadministrationen og AC-TAP-tillidsrepræsentantskabet var blevet fanget af storm på Bornholm, og den rangordnede listes listen måtte repræsenteres af Pascale Florentsen, ligeledes Studieadministrationen og HK-tillidsrepræsentant. Pascal Florentsen vægtede i sin præsentation deres erfaringer i at beskytte medarbejdere og varetage deres interesser i forhandling og samarbejde med ledelsen fra deres virke som tillidsrepræsentanter.

Jakob Ravn fremhævede det netværk af opstillede TAP fra over hele CBS organisation, han som spidskandidat for Folkebevægelsen for CBS også efterfølgende ville fastholde et formelt samarbejde med, hvis han blev valgt ind i CBS’ bestyrelse. Det gjorde han så indgående, at han først i den efterfølgende spørgerunde kom i tanke om sine 14 års erfaringer på CBS, først i Learning Lab og nu på biblioteket.

Skal repræsentere helheden, men skal fastholde udgangspunktet
Den efterfølgende spørge- og diskussionsrunde afslørede, at der stadig er et stykke vej at gå, før i hvert fald de administrative medarbejdere, der var mødt frem til valgpræsentationerne, helt får genetableret tilliden til CBS’ ledelse og bestyrelse. De mere defensive bidrag blev dog balanceret af klare hensigter fra samtlige opstillede om at gå konstruktivt til arbejdet som repræsentanter for CBS’ helhed og ikke som repræsentanter for blot de administrative medarbejderes særinteresser.

Hvis man som administrativ medarbejder på CBS endnu ikke har afgivet sin stemme til en af de fire opstillede lister, så vil også CBS OBSERVER opfordre til, at man husker at gå ind og gøre det, før fredag eftermiddag klokken 14.