Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Talentdyrkelse og elitestuderende til debat

Skrevet af Lajka Hollesen - Foto: Niels Poulsen - 24. januar 2011 - 14:080 kommentarer
CBS OBSERVER har tidligere 'kommenteret' elitestuderende og eliteuddannelser.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsens seneste udspil om pleje af elitestuderende efter amerikansk forbillede får bred opbakning fra universitetsverdenen og det politiske bagland. De studerendes repræsentanter er knap så begejstrede. De frygter, at der vil udvikle sig en for høj differentiering af de studerende, og at der vil blive lagt et for stort pres på de studerende, der stræber efter elite-niveauet.

Minister lægger op til mere undervisning til de bedste studerende
I et nyt udspil foreslår videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen blandt andet, at universiteterne skal udnævne de bedste fem procent af deres studerende til elitestuderende og tildele dem ’cum laude’ betegnelsen, som betyder ’med anerkendelse’. Derudover skal de elitestuderende kunne tilbydes at kunne tage flere fag gennem uddannelsen og desuden modtage legater uden modregning i SU'en.

Elitekonceptet er udmærket, men det kræver ressourcer
CBS har siden 2008 haft to elite-kandidatuddannelser; MSc in Advanced Economics and Finance (cand.oecon.) og – sammen med Københavns Universitet – Master of Social Sciences in International Law, Economics and Management. Underviser på cand.oecon, professor Peter Bogetoft  fra Økonomisk Institut, ville bifalde den foreslåede overgang til at efterfølge det amerikanske forbillede og er af den opfattelse, at de studerende også ville være villige til at indføre konceptet.

- Det er jo erfaringen fra de store prestigefulde amerikanske universiteter, hvor de studerende ofte betaler høje tuition fees, at de faktisk er villige til at opgive indtægt under studierne for at få en bedre undervisning. Det er også tilfældet blandt de elite-studerende på cand.oecon. – de har stort set intet erhvervsarbejde, bortset fra summer internships, påpeger Peter Bogetoft og fortsætter:

- At tage flere end det normerede antal fag er derfor en god idé – det gjorde vi jo også før i tiden,  inden politikerne blev så fokuserede på at øge gennemførelseshastigheden og lave besparelser på universiteterne.

Peter Bogetoft vedkender dog, at en bedre undervisning ville kræve flere timer og flere ressourcer.

- Vi har allerede nu svært ved at tilbyde vores elite-studerende al den undervisning, vi gerne ville give dem. Vi ville for eksempel gerne give flere dem flere øvelser og mere individuel vejledning, fortæller professoren.

Elitens og ikke-elitens vedvarende problemstillinger
Afgående formand i Danske Studerendes Fællesråd, Mikkel Zeuthen kan godt se det positive i at højne mulighederne for de bedste studerende. Han frygter imidlertid to ting: at et øget fokus på elitestuderendes undervisning ville tage ressourcer fra – og at ’cum laude’ titlen vil medvirke til en devaluering af eksamensbeviset for – de øvrige studerende.

- Der står i universitetsloven, at man skal uddanne studerende til højeste niveau. Og hvis noget er højere end højeste niveau, så roder man rundt i begreberne. Når nogle bliver til eliteuniversitetsstuderende, hvad er vi andre så? spørger Mikkel Zeuthen i Berlingske Tidende.

Peter Bogetoft afviser, at eliteplejen skulle skabe splittelse blandt de studerende:

- Jeg mener ikke, at der behøver at komme et modsætningsforhold mellem almindelige og elitestuderende. Vi har selv været meget opmærksomme på at forklare vores studerende, hvad elite er. Det er en tilgang, et engagement, en interesse og en stræben efter større dybde – og ikke mindst en masse hårdt arbejde og rigtigt mange timer til rene studier. Med den profil er det ganske enkelt ikke alle studerende, som ønsker at være elite – også selvom de kunne være det, påpeger professoren.

CBS Students ikke afvisende, men har betænkeligheder
- CBS Students er positivt stemt overfor at tillade ressourcestærke studerende at udnytte deres potentiale i deres uddannelse, uden at de møder modstand fra ’systemet’. Så længe uddannelsens kvalitet ikke lider under at prøve at overkomme flere fag, så er det jo fantastisk, at dygtige mennesker kan udnytte deres evner bedst muligt, udtaler CBS Students’ formand, Anders Kjemtrup.

CBS Students deler ikke DSF’s bekymringer om, at ’cum laude’ betegnelsen vil udhule andre studerendes uddannelser og kvalitet. Studenterpolitikeren understreger dog, at man skal passe på med, hvordan man udformer elite-profilen. Han advarer mod at højne niveauet for meget, således at de studerende presser sig selv for hårdt på det akademiske plan.

- I forhold til hele ’elite’-kulturen, skal man være varsom med, hvorledes man udformer forslag til fremme af denne kultur. Man kan nemt komme til at skabe et hårdere pres på de studerende, hvis det kun går ud på at læsse flere fag på og fokusere endnu mere på karakterer end de andre, pointerer han og kommer i stedet med et alternativ til, hvorledes man også kan udforme elite-kulturen for de studerende:

- Man skal huske på, at det ikke kun er karakterer og boglig viden, der siger noget om, hvorvidt CBS-studerende er elite eller ej. Aspekter som erhvervserfaring og erfaring fra frivilligt arbejder er også med til at gøre CBS studerende til top kandidater, og det skal altså tænkes ind – det ville give elite-tankegangen langt mere mening, end hvis der er et ensidigt fokus på karakterer og eksamenskundskaber.

Tilføj kommentar