Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Systemsvigt i klagesag om housing

Skrevet af Iben Pedersen Sonne - Foto: ukendt - 2. december 2011 - 8:007 kommentarer
Benjamin Joels Perlow's første tid i København bød på en ekstraordinær serie uheldige omstændigheder, der først nu,over 100 dage senere, er ved at blive bragt i orden. Det er de til gengæld ved at blive.

Kommunikationsfejl og mangelfuld information fra International Office' side endte i, at en australsk udvekslingsstuderende blev mødt med beskyldninger og besvær i stedet for støtte og vejledning, da han og hans tildelte Buddy klagede over uhumske forhold i hans bolig. International Office betegner sagen som et meget ubehageligt enkelttilfælde, der ikke i sig selv vil lede til revidering af Buddy-ordningen.

Når en engageret CBS Buddy bliver sat uden for døren
Når man som udvekslingsstuderende vælger at læse et semester på CBS bliver man tildelt en Buddy, som er ens første allierede i ens midlertidige ”hjemland”. En Buddy henter i lufthavnen, fortæller om landet og CBS og sørger for at man når sikkert frem til sit nye hjem – man har en ven i nøden, som kender til landet og universitetets skikke.

Når så ens nye bolig er beskidt, faldefærdig og på ingen måde lever op til de forhold man har betalt i dyre domme for, tager man selvfølgelig sin Buddy i hånden og klager til de ansvarlige i Housing Department hos International Office. Det gjorde Benjamin Joel Perlow, exchange-student fra Melbourne så.

Benjamins Buddy ville hellere end gerne bistå ham med at få løst hans problem og hjælpe ham igennem systemet. Men hos Housing Department blev hun sat uden for døren, mens Benjamin i stedet for at få hjælp og vejledning angiveligt blev mødt med en reprimande og beskyldt for at være utaknemmelig.

Buddy Coordinaters Rie Schimmell og Vittorio Pennazio er enige med Asger Bryderup, som sidder i CBS student bestyrelse og har været Buddy igennem flere år, om at en sag som denne går langt ud over en Buddys ansvarsområde og kræver mere, end man kan forvente af en frivillig studerende. Men de kan ikke se, hvorfor Benjamins Buddy, som viste ekstra engagement i denne sag, ikke kunne få lov at deltage i klagemødet.

Rundkørsel på klagevejen
Benjamin og hans Buddy gik, den vej de havde fået oplyst de skulle gå. De klagede over tilstanden af Benjamins’ værelse til koordinatorerne af Buddy-ordningen, som helt efter forskrifterne sendte dem videre til Housing Department. Derfra kom sagen så ikke videre.

Derfor klagede Benjamin og hans Buddy igen til Buddy-koordinatorerne – og blev igen henvist videre til Housing Department! Det organ, hvor de konsekvent oplevede, at de blev mødt med uforskammethed og modvilje – og hvor Benjamins Buddy indledningsvist blev nægtet adgang til at deltage i et møde med afdelingens leder, selv om det almindeligvist er helt i orden at have en bisidder med til den slags møder.

Procedurerne hos International Office fastslår ellers, at hvis et problem ikke kan løses i Housing Department, så skal klagen sendes videre op i systemet – men denne mulighed blev Benjamin Perlow ikke informeret om af nogen.

En serie ulykkelige omstændigheder
Rie Schimmell og Vittorio Pennazio, Buddy Coordinators for International Office, kan godt huske Benjamin Joel Perlows sag og er meget kede, af den gik så galt og tog så længe at behandle. De siger, at der selvfølgelig altid er nogle problemer, når så mange udvekslingsstuderende skal indkvarteres på så kort tid, men deres indtryk er, at systemet fungerer tilfredsstillende – i 99 procent af tilfældene, og de små problemer, der opstår, kan de som regel få styr på i løbet af meget kort tid.

Benjamin Joel Perlow er ifølge de to Buddy Coordinators simpelthen bare løbet ind i en række meget uheldige hændelser. Han burde fra Housing Department være blevet sendt videre til International Office’s ledelse, og det er rigtig beklageligt, at han ikke er blevet informeret om den mulighed.

Alt, der kan gå galt, må være gået galt
Niels Henrik Larsen, souschef på det Internationale Kontor, siger, at det må være en kommunikationsbrist, der har ledt til denne yderst beklagelige situation. Den udvekslingsstuderende skulle i Housing Department have fået forklaret sin klagevej og være blevet sendt videre i systemet.

Niels Henrik Larsen forklarer videre, at alle Buddys og internationale studerende har to nødnumre, som de kan ringe til 24/7, men at det ene nummer i en periode var lukket ned på grund af en lokaleflytning – noget som International Office havde rettet op på ved at sende de studerende en mail med et alternativt nummer, så snart de opdagede det.

- I et system, hvor der årligt går cirka 1200 internationale studerende igennem, vil der ske enkelte fejl, og det lyder som om, at alt, der kan gå galt, gik galt for Benjamin, udtaler Niels Henrik Larsen.

Buddies gør stor gavn, men har en ansvarsgrænse
For nyankomne udvekslingsstuderende er det ikke bare umådeligt hyggeligt, men en stor hjælp at få tildelt en Buddy. En CBS Buddy er en ’instant friend’, som man kan holde sig til, når man som udvekslingsstuderende føler sig fremmed og alene i et fremmed land. Men en frivillig Buddy kan kun hjælpe til en vis grænse. Derefter skal ansvaret sendes videre, og CBS’ frivillige Buddies har brug for en klar og effektiv klagevej igennem International Office i tilfælde af, at der opstår problemer.

Asger Bryderup – engageret medlem af både CBS Students og af Buddy-ordningen gennem flere år, og som desuden selv har arbejdet en periode for Housing Department – er overrasket over, hvordan Benjamins klage er blevet behandlet. Han mener, at problemet eventuelt kan skyldes, at Housing Department er meget underbemandet, og at lige netop denne sag måske er blevet håndteret af en for fortravlet medarbejder.

Klageprocedurerne i International Office bliver strammet op
International Office’ ledelse understreger, at CBS kan være stolt af universitetets Buddy-ordning, som efter deres erfaring fungerer særdeles tilfredsstillende i langt de fleste tilfælde, og som bliver beundret af andre både danske og udenlandske universiteter. Derfor vil denne sag heller ikke føre til nogen grundlæggende ændringer i Buddy-ordningen som sådan.

Alligevel fortæller Tom Dahl-Østergård, Director for International Office, at der på grund af denne sag nu bliver holdt møder omkring Buddy-ordningens procedurer i forbindelse med klagesager, så der kan blive strammet op, så en lignende sag ikke vil kunne forekomme i fremtiden.