Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Studerende raser over nedskæringer på uddannelse i forslag til finanslov 2012

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - 24. august 2011 - 12:410 kommentarer

"Fortsatte uddannelsesnedskæringer vækker vrede hos elever og studerende". Sådan skriver DSF (Danske Studerendes Fællesråd) i en pressemeddelelse, udsendt på baggrund af regeringens forslag til finanslov 2012. Vreden skyldes blandt andet besparelser på 30 millioner kroner til gymnasieuddannelserne og 71 millioner kroner til universitetsuddannelserne.

Danske Studerendes Fællesråd har nærlæst regeringens forslag til finanslov 2012 og er rasende på vegne af Danmarks gymnasieelever og studerende. CBS OBSERVER bringer her den fulde ordlyd:

"På trods af et kæmpe økonomisk efterslæb på mange danske uddannelser er der igen lagt op til besparelser på årets finanslov. Det møder hård kritik fra de samlede elever og studerende.

Elever og studerende går sammen om en heftig kritik af regeringens finanslovforslag. Umiddelbart ser de eksempler på nedskæringer på mere end 100 mio. kr. De fordeler sig med 30 mio. på gymnasieuddannelserne, og samlet set falder tilskudet til universitetsuddannelserne med 71 mio. på trods af, at regeringen selv forventer en stigning i antallet af studerende på 2.700 i 2012.

Derudover foretager regeringen nedsskæringer på uddannelsestaxameteret på universiteterne med gennemsnitligt 1.600 kr. pr. studerende. Eleverne og de studerende anklager regeringen for at underminere videnssamfundet og siger, at smertegrænsen er nået for hvor hårdt, man kan skære på uddannelse.

”De fortsatte nedskæringer betyder katastrofalt få undervisningstimer, enorme hold og skyhøjt frafald. Det har alvorlige konsekvenser for unges mulighed for at få en uddannelse og hele det danske samfund,” siger Magnus Pedersen, formand for Danske Studerendes Fællesråd, på vegne af de samlede organisationer for elever og studerende.

”Netop nu, hvor Danmark kæmper med følgerne af den globale finanskrise, er det dybt problematisk, at kortsigtede besparelser igen vinder over langsigtede uddannelsesinvesteringer,” siger Magnus Pedersen og uddyber:

”Mange af uddannelser er i dag så udsultede, at der er brug for massive investeringer. Jo længere politikerne skubber problemet foran sig, jo større bliver regningen, der skal betales i fremtiden."

Info: 

Danske Studerendes Fællesråds pressemeddelelse er udsendt på vegne af:

Danske Studerendes Fællesråd
Pædagogstuderendes Landssammenslutning
Lærerstuderendes Landskreds
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Sygeplejeskestuderendes LandsSammenslutning
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Landssammenslutning af Handelsskoleelver
Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Som eksempler på finanslovens umiddelbare besparelser på uddannelsesområdet fremhæves:

Besparelser på STX (studentereksamen, red.): Udregnet ud fra ændringer i taxametre i forhold til antal studerende fra 2011 til 2012 korrigeret for inflation, se FFL2012 (regeringens forslag til finanslov 2012, red.): 1740-1741

Besparelser på universiteterne: Ændringer i uddannelsestilskuddet fra UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen, red.) fra 2011 til 2012, se FFL2012 (regeringens forslag til finanslov 2012, red.): 1522.
 

Tilføj kommentar