Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Stor mangel på studenterboliger i hovedstaden

Skrevet af Anders Dalhoff - Foto: © Collpicto | Dreamstime.com - 25. september 2011 - 12:260 kommentarer
Efterspørgslen på boliger til studerende stiger i hovedstaden, det gør udbuddet af boliger til studerende ikke.

Et ulige forhold mellem ungdomsboliger og et stigende antal ansøgere og optagende på Københavns universiteter, gør det sværere for studerende at finde betalige boliger i hovedstaden.Især udenlandske studerende, der kommer til CBS for at tage en hel uddannelse (full degree-studerende), kommer i klemme.

Antallet af ansøgere på CBS og KU er steget dramatisk de seneste år, og nye tal fra Videnskabsministeriet viser, at denne udvikling vil fortsætte helt frem til 2017. Så hvis man som nyoptaget studerende på CBS skal finde bolig som både skal være billig, men også afstandsmæssigt rimelig, kan det godt blive et problem i fremtiden og er det allerede nu.

Mange kollegiepladser og billige lejelejligheder var allerede væk før de nye studerende fik at vide om de havde en studieplads eller ej. Og med den generelle mangel på ungdomsboliger I København, så har nogle studerende måttet starte på studiet uden at have en bolig.

I stigende grad et problem på CBS
Formand for CBS Students Anders Kjemtrup genkender problemet, men har mest fået henvendelser fra internationale studerende der kommer til CBS for at studere fast og på fuld tid og ikke er på udveksling.

Problem størst for udenlandske full degree-studerende
- Problemet for internationale studerende, der kommer som Full Degree studerende er endnu større end for de danske. De internationale studerende har svært ved at finde praktisk information, om hvor man kan finde billige boliger ved ankomst til København. Der findes information om at finde bolig på Det internationale Kontors hjemmeside, men disse informationer har de internationale studerende svært ved at finde frem til, siger han og peger på et andet strukturelt problem omkring optagelsen, der gør det svært at finde en bolig inden studiestart, siger han og fortsætter:

- Det sene svar om man er optaget som studerende, der først kommer 30. juli forværrer situationen og især CBS’ internationale studerende kommer engang imellem i alvorlig bolignød og kontakter derfor os i CBS Students.

Over sommeren har CBS Students haft omkring 25 henvendelser fra international studerende, der ikke kan finde et sted at bo. I tæt samarbejde med DSF (Danske Studerendes Fællesråd) har man prøvet at hjælpe så mange som muligt med at finde boliger. Blandt andet ved henvisninger til diverse boligportaler og boligsider.

Organisationen på CBS, International Student Guide, har etableret workshops for nyankommende internationale studerende, hvor de fik mulighed for at skabe kontakter og eventuelt sammen finde en bolig.

- Vi anbefaler oftest folk til at slå lidt koldt vand i blodet, og ikke være kræsne med, hvor de bor når de ankommer. Derudover råder vi folk til at slå sig sammen om at leje en lejlighed. Herved får de oftest noget bedre rent bolig- og beliggenhedsmæssigt samt økonomisk mere acceptabelt, påpeger CBS Students formanden.

Udfordringerne bliver endnu større
Anders Kjemtrup mener, at fremtiden mest sandsynligt vil byde på endnu større udfordringer med at finde ungdomsboliger ikke minds for CBS:

- Hvis CBS vil promovere sig selv som internationalt universitet, så holder det altså ikke at de udenlandske studerende ikke kan finde bolig, når de ankommer hertil, siger han.

Housing afdelingen på det Internationale kontor på CBS anerkender problemet. Her mener man, at nogle internationale studerende giver op med boligresearchen lidt for hurtigt.

- Der er rig mulighed for internationale studerende at finde information om bolig i København på vores hjemmeside, hvor der også er links til CBS’ egen officielle hjemmeside, hvor yderligere information er tilgængelig. Derudover indeholder student manual, som de internationale studerende får når de starter på CBS, også information omkring boligmuligheder, pointerer housing team manager fra det International Kontor, Marianne Bach.

- Der er dog generelt for få ungdomsboliger i København og det bidrager helt klart til at vi får flere og flere henvendelser fra internationale studerende, tilføjer hun.

Flere henvendelser om dagen
På CBS´ internationale kontor får man op til flere henvendeler om dagen og man prøver så vidt muligt at hjælpe de studerene til et sted at bo. For at optimere processen, sidder CBS i erfa-grupper med andre universiteter i Danmark, hvor man diskuterer mulige løsninger på problemerne.

- Vi er på CBS et af de universiteter der gør mest for at hjælpe internationale studerende med at finde et sted at bo, dog er der mangel på kapacitet boligmæssigt, hvilket angiveligt gør det sværere finde værelser til alle, slutter Marianne Bach

Mulig løsning på vej?

En uholdbar situation, som der heldigvis arbejdes på at få gjort noget ved. Københavns Kommune samarbejder med CIU (Centralindstillingsudvalget) og KKIK (Kollegiernes Kontor i København) om at have akutlister til studerende med det største behov for at finde bolig. Det gælder for eksempel studerende som har mere end 1 times transporttid mellem bopæl og uddannelsessted.

Sidste år blev hundreder studerende hjulpet af akutlisterne til at finde en ungdomsbolig eller et kollegieværelse. Men hvis/når optagelses kvotienterne på Københavns universiteter i fremtiden bliver større, kan vise det sig ikke at være nok, da der simpelthen er for få ledige samt betalige boliger for studerende.

Tilføj kommentar