Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Større engagement er vejen til kvalitet i uddannelserne

Skrevet af Iben Pedersen Sonne - Foto: Anders Meldgård Kjemtrup - 29. maj 2012 - 12:000 kommentarer
Selv om Student Political Council er den platform, hvor alle CBS' 19.000 studerende kan mødes og få indflydelse på CBS og eget studieliv, kan det med syv deltagere ud over CBS Students' formandskab ikke just siges at nyde opbakning blandt de studerende.

Ved Student Political Council-mødet mandag den 21. maj satte CBS Students fokus på, hvordan kvaliteten på CBS kan bevares og forbedres, og hvem der har ansvaret for uddannelseskvaliteten.

Pres fra regeringen om større optag giver ny udfordringer
Med presset fra regeringen om, at flere unge skal tage en universitetsuddannelse, må CBS nødvendigvis have et større optag af studerende: Det kan have den konsekvens, at ikke alle nye studerende vil være lige så målrettede og motiverede som de, der hidtil har søgt CBS.

Dette var ifølge de få fremmødte til CBS Students studenterpolitiske debatmøder for alle CBS’ studerende, Student Political Council (SPC), et faktum, som CBS bliver nødt til at forholde sig til, da motivation er en altafgørende faktor for at få de studerende til at færdiggøre studierne. Med et større antal studerende, der måske ikke alle er dybt selvmotiverede, kan målsætningen om at ”tage ansvar for egen læring” være uopnåelig.

Det gør, at CBS må sørge for, at undervisningen både støtter og udfordrer de studerende, for at motivere dem til at bibeholde deres engagement for studierne. Men de studerende bærer også selv et ansvar for deres uddannelse. Via studienævnene må de studerende bruge den magt de har på CBS og kæmpe for de ændringer og forbedringer de finder nødvendige.

Studienævnene skal på en eller anden måde gøres mere synlige
Det var konklusionerne på det åbne debatmøde, og der vær især enighed om, at studienævnene er CBS’ vigtigste organ som de studerendes direkte vej til reel medbestemmelse.

- Den eneste vej til forbedringer er engagement, lød det fra en af de fremmødte CBS-studerende til SPC-mødet, og dermed er CBS Students’ udfordring nu at bidrage til at skabe et miljø og en stemning for studieengagement.

På SPC-mødet lød første bud på en mulig vej frem på, at studienævnene skal gøres mere synlige, så de studerende alle bliver klar over deres muligheder og gennemslagskraft på deres studie og på CBS. For at sætte fokus på studienævnene og alt det positive arbejde, som de med den rigtige opbakning og motivation kan udføre, vil CBS Students nu gå i tænkeboks for at udbrede kendskabet og engagementetl.

Det er aldrig for sent at give sin mening til kende
Student Political Council er det forum, hvor alle CBS' studerende kan diskutere CBS og komme med både bud på problemstillinger og forslag på løsninger. Har du ideer til forbedringer på CBS, eller har du bekymringer over dit studieliv, er det altså på de månedlige SPC møder, du kan få luft for dine tanker.  Alle CBS’ studerende er inviteret til at få lufte deres meninger og holdninger om CBS.

Det næste SPC-møde, som bliver det sidste inden sommerferien, er på mandag den 4. juni klokken 14-17. Du kan holde dig opdateret via CBS Students’ facebook-side eller på Student Political Council’s egen facebook-side.