Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Spansk, tysk og fransk fastholdes på CBS

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - 12. oktober 2011 - 12:250 kommentarer

CBS’ bestyrelse besluttede ved sit møde fredag eftermiddag, at CBS fortsat skal udbyde spansk, tysk og fransk på kandidatniveau. Uddannelsesdekan Jan Molin fik dermed til opdrag at få udviklet en ny cand.ling.merc. linje som direkte overbygningsuddannelse til de studerende fra en revideret BA i International Virksomhedskommunikation (IVK), der ønsker at videreuddanne sig inden for de små sprog. Kravene er dog stadig erhvervssprog med mere erhverv i, og at uddannelserne på sigt skal kunne løbe rundt.

Først skulle den revideres, så skulle den lukkes, så skulle den fortsætte, og nu skal den revideres
CBS’ bestyrelse vedtog ved sit møde fredag den 7. oktober profilen for en revideret BA i International Virksomhedskommunikation (IVK-uddannelsen). Bestyrelsen vedtog også, at IVK skal have sin egen overbygningsuddannelse.

Udsigten efter bestyrelsesmødet i april, hvor bestyrelsen godkendte en ny cand.ling.merc. udbudt udelukkende på engelsk (med henblik på at etablere en overbygningsuddannelse for BA i Engelsk og Organisationskommunikation), var ellers, at en revideret IVK-uddannelse skulle have en kombinationsstudieopbygning, der kunne give adgang til eksisterende kandidatuddannelser på CBS og/eller sproguddannelser på kandidatuddannelsesniveau på for eksempel Københavns Universitet. Men den effektuering af beslutningen i april valgte CBS’ bestyrelse at tænke om.

Modstand mod at droppe de små sprog på kandidatniveau
Det viste sig nemlig under høringsrunden i forbindelse med revideringen af IVK-uddannelsen, at det ikke var gået op for mange studerende og forskere i CBS’ erhvervssproglige miljø, at den kommende, rent engelsksprogede cand.ling.merc. helt skulle erstatte den eksisterende, hvor man også kan læse fransk, spansk eller tysk på kandidatniveau.

Dermed ville det ikke længere være muligt at læse disse ’små sprog’ på kandidatniveau på CBS. Det blev der reageret stærkt på, både i nogle af de indkomne høringssvar, ved direkte dialog mellem forskere fra det erhvervssproglige miljø og uddannelsesdekanatet, ved dialog med studerende og i en debat på CBS OBSERVER.

Nu skal der så udarbejdes oplæg til både en ny, revideret IVK-uddannelse med mere samfundsvidenskab – og til en ny cand.ling.merc., også med mere samfundsvidenskab, hvor de studerende kan læse fransk, spansk og tysk på kandidatniveau.

Ny IVK og ny cand.ling.merc. – begge med mere ’erhverv i erhvervssproget’
Der er af gode grunde endnu ikke udarbejdet noget referat fra bestyrelsesmødet fredag den 7. oktober, og uddannelsesdekan Jan Molin understreger, at hans udlægning af bestyrelsens beslutning skal betragtes som en uformel tilbagemelding med det forbehold:

Bestyrelsen tilsluttede sig et oplæg, der med jan Molins ord beskrev en revideret IVK bacheloruddannelse ”med et styrket samfundsvidenskabeligt indhold, der skal passe ind i CBS’ profil, herunder at det samfundsvidenskabelige indhold skal leveres af institutter, der har disse fag som deres fagområde. Derudover besluttede bestyrelsen, at der skulle udarbejdes et forslag til en ny cand.ling.merc. linje, der skal indeholde en kombination af en styrket samfundsvidenskabelig profil og studier i fransk, tysk og spansk.”

Begge uddannelser skal ny-akkrediteres ved Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark, og da IVK-uddannelsen allerede har fået udsættelse to gange på grund af den uafklarede skæbne, bliver det en hastesag for CBS at finde den konsensus om den fremtidige uddannelse, som det ikke er lykkedes at finde over to omgange. Det blev fra bestyrelsens side desuden understreget, at begge uddannelse på sigt skal fremvise en ’fornuftig økonomi’.

Så snart den officielle beslutning fra mødet er kendt, vil uddannelsesdekan Jan Molin vende tilbage med de nærmere detaljer om beslutningen og et forslag til, hvordan arbejdet med udviklingen af de to nye uddannelser kan organiseres. Indtil da kan der ikke meldes officielt ud til eksterne parter, studerende og andre.
 

Tilføj kommentar