Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

På valg til bestyrelsen fra de indre linjer

Skrevet af Mia Thomsen - Foto: Dreamstime - 11. november 2011 - 11:060 kommentarer
Styrelsesvalget på CBS 2011 byder på fem lister til de to VIP-pladser i CBS' bestyrelse og fire lister til TAP-pladsen.

Valget til CBS’ bestyrelse og kollegiale organer i slutningen af november og starten af december byder på udskiftning af begge VIP-medlemme og TAP-medlemmet. VIP’erne har fem opstillingslister at vælge fra, mens TAP’erne har fire. CBS OBSERVER sætter navn på og lidt holdning bag de medarbejdere, der gennem de kommende fire år gerne vil bidrage til bestyrelsesarbejdet ud fra de indre linjer.

Valget til CBS’ bestyrelse og kollegiale organer 2011 er blevet skudt i gang, og kandidaterne har meldt sig. Men hvem er de kandidater, der stiller op til bestyrelsen fra medarbejderside, og hvad står de for? Det har CBS OBSERVER sat sig for at finde ud af – og har givet kandidaterne mulighed for at præsentere sig selv og meget kort angive, hvorfor det lige netop er dem, der skal have din stemme.

Fra VIP-siden er der blevet indleveret fem lister: professor Caspar Rose, professor Niels Åkerstrøm Andersen og lektor Morten Thanning Vendelø har alle valgt at stille op på egen liste. Professorerne Jan Rose Skaksen og professor Bent Petersen er gået sammen på en rangordnet, og det samme har professor og institutleder David Lando og professor Torsten Ringberg.

På TAP-siden stiller henholdsvis sekretariatsleder Henrik Hermansen og specialkonsulent Janie Huus Tange op på egen liste. Kandidatafhandlingskonsulent Vibeke Ankersborg og kontorfuldmægtig Pascale Florentsen fra henholdsvis Student Services og studiesekretariaterne stiller op sammen på en rangordnet liste. Endelig står chefkonsulent Jakob Ravn fra CBS Bibliotek øverst på en rangordnet ’Folkebevægelsesliste’ med hele otte andre fra over hele CBS – program Director Lise Balslev, chefkonsulent Thomas W. Hansen, kontorfuldmægtig Tine Silfvander, Studie coach Mette Gøtterup-Tang, AC-fuldmægtig Rasmus Jakobsen, AC-fuldmægtig Lykke Håkonsson, Kontorfuldmægtig Joan Knudsen og AC-medarbejder Joshua Kragh Bruhn.

VIP’er på valg:
Caspar Rose er til daglig professor på Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT), hvor han er tilknyttet Center for Corporate Governance. Han siger:

- Jeg har valgt at stille op nu, da jeg synes, at tiden er moden til at få styrket CBS ledelsesmæssigt med en aktiv bestyrelse, som kan sparre med direktionen samt udstikke rammerne for en bæredygtig strategi for CBS i de kommende år.

Niels Åkerstrøm Andersen forsker som professor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi i offentlig ledelse.

- Der er især fem spørgsmål, der optager mig i forhold til bestyrelsesarbejdet på CBS. Jeg vil arbejde for at sikre, at de eksterne repræsentanter får en forståelse af, hvordan verden ser ud med forsknings- og undervisningsbriller. Jeg vil arbejde for, at det meste af ledelsen på CBS udfoldes decentralt og ofte udenfor de formelle ledelsessystemer. Ledelsen og de administrative systemer skal understøtte vores entreprenørkultur. Visionen ’Business in Society’ skal fortsat være i fokus. Og så skal der fastholdes en god og informativ kontakt mellem CBS og CBS’ bestyrelse, siger han.

Jan Rose Skaksen er professor på Økonomisk Institut samt tidligere vismand og medlem af regeringens vækstforum. Han har stillet op som førstevalg på en rangordnet liste – CBS Unite! – sammen med Bent Petersen, professor på (og i en periode konstitueret institutleder for) Institut for Strategi og Globalisering (SMG), der kender CBS gennem 25 år som blandt andet ekstern lektor (mens han arbejdede på Carlsberg forskningscenter), som studieleder for HD-Udenrigshandel og som leder af Ph.d.-skolen for Økonomi og Ledelse.

- Vi er inde i en periode, hvor universiteter bliver mødt med krav om at skabe mere værdi for samfundet. Her er det vigtigt, at CBS bliver synliggjort, så det ikke kun er de tekniske videnskaber, der løber med opmærksomheden og ressourcerne, udtaler Jan Rose Skaksen.

- Synliggørelsen af CBS skal ske med respekt for, at CBS både er en business school og et universitet, der lægger stor vægt på forskningsmæssig kvalitet, og med gensidig respekt for de forskellige faglige discipliner, der i dag udgør CBS, tilføjer Bent Petersen.

Morten Thanning Vendelø er lektor på Institut for Organisation samt medlem af Studienævnet og stedfortrædende studieleder for HA/Cand.merc(psyk.) og institutleder på Institut for Informatik i årene 2002-2004.

- Med udgangspunkt i min indsigt i mangfoldigheden og de mange forskellige interesser i CBS' organisation vil jeg bestræbe mig på at virke til gavn for helheden på CBS. Desuden vil jeg betragte det som min vigtigste opgave at kæmpe for det akademiske perspektiv i bestyrelsesarbejdet for derigennem at sikre de bedst mulige rammebetingelser for, at der på CBS kan præsteres forskning og undervisning af høj international kvalitet, siger Morten Thanning Vendelø, der har kaldt sin liste Faglig Bredde.

David Lando, professor i Finansiering på CBS siden 2003, var i en årrække næstformand i Akademisk Råd og har siden 2009 været institutleder på Institut for Finansiering – en post han forlader i begyndelsen af 2012. Han er førstevalg på en rangordnet liste sammen med Torsten Ringberg, der kom fra det amerikanske forskningsmiljø til CBS i 2009, hvor han siden har været professor i Marketing.

- CBS skal være en arbejdsplads med højt til loftet, som giver medarbejdere frihed og lyst til at være kreative og yde deres bedste både gennem innovativ vidensformidling og forskning. Det er vigtigt, at CBS skaber et forskningsmiljø i international klasse, så vi kan udvikle og tiltrække fremragende forskere. Fremragende forskning er den bedste garanti for kvalitet i undervisning og vejledning samt i partnerskabet med erhvervsliv og offentlige institutioner, siger David Lando om deres vision.

TAP’er på valg:
Henrik Hermansen har været ansat på CBS siden 1997 og er i dag sekretariatsleder på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi.

- Blandt andet min deltagelse i Akademisk Råd har givet mig et indgående kendskab til CBS’ overordnede strategi, faglighed og økonomi. Det giver mig en unik platform for at indgå bestyrelsens drøftelser, og jeg vil her især lægge vægt på, at CBS’ placering som en internationalt orienteret business school skal styrkes – blandt andet gennem prioritering af en fremadrettet, strategisk kompetenceudvikling af det administrative personale på CBS, udtaler Henrik Hermansen, hvis liste bærer navnet Brobygning, dialog og handling.

Janie Huus Tange er i dag specialkonsulent i Office of External Affairs og har tidligere bestridt stillinger som kommunikationsmedarbejder, konstitueret kommunikationschef og Director of International Marketing i International Office:

- Jeg har 15 års erfaring på CBS, og jeg har stor lyst til at give noget tilbage til en arbejdsplads, som altid har været mere end bare et job. Jeg er meget optaget af at skabe en endnu bedre dialog mellem bund og top og også på tværs – jeg tror ikke vi er færdig med forandringer. Det kræver større gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde, så det bliver klart, hvad beslutningerne betyder for os. Jeg mener også, jeg kan bidrage til at diskutere, hvor og hvem CBS skal være i fremtiden – ikke mindst internationalt, fortæller Janie Huus Tange, der har navngivet sin liste Gennemskuelig fremtid.

Vibeke Ankersborg er kandidatafhandlingskonsulent og AC-TAP tillidsrepræsentant, og Pascale Florentsen er studieadministrativ medarbejder og HK-tillidsrepræsentant – begge i Studieadministrationen.

- Som tillidsrepræsentanter sidder vi i lokalsamarbejdsudvalget for uddannelsesdekanens område og har erfaring med at samarbejde og forhandle med ledelsen, fortæller Vibeke Ankersborg.

- Vi vil være TAP’ernes stemme i bestyrelsen, som listen også hedder, og arbejde for at repræsentere TAP-medarbejdernes interesser der – uanset i hvilken retning CBS går i de kommende år, supplerer Pascale Florentsen.

Liste Folkebevægelsen for CBS består i rangordnet rækkefølge af chefkonsulent Jakob Ravn fra Biblioteket, Program Director Lise Balslev fra Studiesekretariaterne, chefkonsulent Thomas Werner Hansen fra Dekansekretariatet for Uddannelse, kontorfuldmægtig Tine Silfvander fra Institutadministrationen i Dalgas Have, Study Coach Mette Gøtterup-Tang fra Student Services, AC-fuldmægtig Rasmus Jakobsen fra IT-afdelingen, AC-fuldmægtig Lykke Håkonsson fra Studiesekretariaterne, kontorfuldmægtig Joan Knudsen fra Institut for Organisation og AC-medarbejder Joshua Kragh Bruhn fra CBS Bibliotek. Gruppen har, hvis Jakob bliver valgt ind, tænkt sig at fortsætte som sparringsnetværk for bestyrelsens TAP-medlem efter valget.

- Vi stiller op for at bidrage til, at bestyrelsens dagsordener når ud til medarbejderne, og medarbejdernes dagsordener når op i bestyrelsen. Det handler om at involvere en bred kreds af TAP medarbejdere i bestyrelsens dagsordener og drøftelser. Afstanden mellem bestyrelse og medarbejder skal mindskes, og helst ikke ved at bestyrelsen blander sig alt for meget i den daglige drift af CBS. Det skal ske ved, at der er en åben kanal for dialog mellem bestyrelse og medarbejdere. Bestyrelsen – og CBS – har brug for den brede dialog til at kvalificere sine beslutninger, siger Jakob Ravn.

 

Det var kandidaterne i kort version. Resten er nu op til vælgerne, så afslutningsvist kan vi her fra CBS OBSERVER blot opfordre til at benytte din stemme og eventuelt kontakte kandidaterne, hvis du med ovenstående in mente fortsat ikke ved, hvor du skal sætte dit kryds.