Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Overblik: CBS’ internationale strategiske alliancer

Skrevet af Ole Stenvinkel Nilsson - Foto: © A-papantoniou | Dreamstime.com - 22. august 2012 - 11:140 kommentarer
I kraft af sine internationale strategiske alliancer. partnerskaber og udvekslingsaftaler er CBS gået hen og blevet global.

Det er ikke kun CBS’ studerende og medarbejdere, der networker. Selve CBS networker på livet løs i strategiske alliancer og samarbejder, udvekslingsaftaler, double-degrees og forskningssamarbejder.

CBS’ uoverskuelige virvar af internationale samarbejder
Siden 2006 har CBS været akkrediteret af de tre mest anerkendte internationale akkrediteringsorganer, EQUIS (siden 2000), AACSB (siden 2011) og AMBA (siden 2007). Kun mellem en og to procent af verdens over 12.000 business skoler har opnået alle tre akkrediteringer.

De tre internationale akkrediteringer er til at overskue. Det samme kan man ikke sige om CBS’ internationale strategiske alliancer. CBS er forpligtet i et omfattende spind af strategiske (og taktiske) alliancer, samarbejdsaftaler samt konkrete samarbejder, der strækker sig over hele verden.

- Den afgørende faktor, når vi taler om strategiske alliancer, er nok, at parterne arbejder på at kortlægge, hvilke mål der præcist kan opnås gennem samarbejde, og hvilke muligheder der er for at nå målene. Men det kan være svært at komme til bunds i den komplicerede virkelighed. Derfor er det undertiden nødvendigt at eksperimentere med henblik på at høste de nødvendige erfaringer, siger Sven Bislev, prodekan for Uddannelse.

Klare perspektiver i partnerskaber med CBS
Strategiske alliancer er aftaler indgået på rektorniveau med business schools, der vurderes at kunne bidrage til CBS’ strategiske udvikling.

- Der skal to til tango, og CBS kan kun etablere attraktive partnerskaber, hvis vi selv har fordele at bringe til bordet. Der er typisk tale om en rammeaftale af en varighed på tre år med et budget til udvikling af de forventede relationer, siger Dorte Salskov-Iversen, Vice President for International Affairs på CBS.

CBS har i dag internationale samarbejder på mange niveauer med vidt forskelligt indhold. Bedst kendt og mest omfattende er de mange partneraftaler om studenterudveksling – af dem har CBS over 300 fordelt på 49 lande over hele verden.

I kraft af disse aftaler sender CBS hvert år over 1200 CBS-studerende et semester til udlandet og modtager et lignende antal fra skolens partnere. Herved har CBS det mest internationale studiemiljø af alle danske universiteter. Mange af aftalerne og kontakter er blevet til i kraft af medlemskabet i PIM, Partnership in International Management, hvor CBS har været medlem siden 1987.

Degrees fra både CBS og udenlandske universiteter
Gennem de senere år har uddannelserne på CBS også etableret Double Degree-aftaler med udvalgte partnere. En formaliseret udveksling, hvor studerende opnår en kandidatgrad både fra CBS og den udenlandske partner ved at tilbringe et semester ved et partneruniversitet.

CBS har i dag otte Double Degree aftaler på kandidatniveau og på bachelorniveau dertil en ganske specielordning, som har ligheder med en double degree – GLOBE-programmet.

En helt særlig status indtager CEMS-alliancen, som CBS har været medlem af siden 1992. Alliancens 26 akademiske partnere fra alle kontinenter udbyder en fælles uddannelse, Master in International Management, der i 2011 blev ranket som nr. 2 i verden af Financial Times. Medlemskabet af CEMS giver udvalgte studerende på CBS mulighed for at opnå en af verdens højest rankede kandidatuddannelser.

Sauder-alliance giver større synlighed i Nordamerika
Siden 2006 har CBS taget flere interessante initiativer inden for strategiske alliancer. I dag er der to aftaler, der kan karakteriseres som strategiske – ud over de førnævnte på uddannelsesområdet: en samarbejdsaftale med Sauder School of Business, University of British Columbia i Canada (2010) og et Memorandum of Understanding med Institute of Management Technology (IMT) i Indien.

Den strategiske aftale med Sauder støttes af en bevilling fra hver af de to skoler på en million kroner årligt.

- CBS og Sauder har i mange år haft et stærkt samarbejde om udveksling med stor gensidig respekt. For Sauder er aftalen led i deres strategi om at have strategiske partnerskaber i Nordeuropa/København og iAsien/Kina, fortæller Dorte Salskov-Iversen og fortsætter:

- CBS ser flere potentielle muligheder i samarbejdet. Større synlighed på det nordamerikanske kontinent, forsknings- og publiceringssamarbejde i de bedste amerikanske tidsskrifter, hvor Sauder står stærkere end CBS, og på sigt udvikling af fælles uddannelsesaktiviteter – blandt andet på områder som shipping, health care og public management i et land, som på en række punkter ligner Danmark.

Adgang til empirisk materiale om indisk erhvervsliv
Aftalen med Institute of Management Technology i Indien, en af Indiens førende private business schools, er CBS’ nyeste og blev underskrevet i New Delhi den 13. juni i forbindelse med IMT’s værtskab for den anderkendte Global Business School Network 2012 Conference.

- I dette samarbejde er der opstillet klare mål, så det vil være muligt at vurdere udbyttet. Foreløbig er det planen, at CBS skal hjælpe IMT med udvikling af forskning og forskeruddannelse, forklarer Dorte Salskov Iversen og fortæller videre:

- Til gengæld hjælper IMT CBS’ forskere med at skaffe adgang til empirisk materiale om indisk erhvervsliv og samfund. Samarbejdet vil dermed gøre det muligt for CBS at støtte dansk erhvervsliv bedre i bestræbelserne på at få del i det stærkt voksende indiske marked, siger Dorte Salskov Iversen og tilføjer, at der også er etableret studieture til Indien for CBS-studerende.

Nationale samarbejder i Brasilien og Kina
Et tredje geografisk område af interesse for CBS er Sydamerika. Her er CBS del af Danmarks nationale samarbejde med Brasilien. Konkret arbejdes der på at få et Memorandum of Understanding på plads med Sao Paolo University, hvor CBS forskere allerede har samarbejde om udvikling af IT-brugergrænseflader i et stort projekt om nanoteknologi, støttet af EU’s 7. rammeprogram. Dette projekt rummer også et element af studenterudveksling.

I Kina er CBS partner i det fælles danske universitetsinitiativ, SDC, Sino-Danish Centre for Education and Research. Her indgår CBS som partner i kandidatuddannelserne Public Management and Social Development og Innovation Management.

Samarbejde finder sted på mange fronter
CBS har et mange-facetteret syn på nationale og internationale samarbejder med andre universiteter. Studenterudveksling varetages af Det Internationale Kontor, og godkendelse af partnere på dette niveau foretages af Det Internationale Udvalg.

Studieaftaler, double og joint degrees indgås med studielederne for de pågældende studier og konkrete forskningssamarbejder finder naturligt sted på institut- og enkeltforskerniveau. Potentielle strategiske partnere findes bl.a. ved ledelsens aktive deltagelse i internationale netværk, som CBS er medlem af. Ud over PIM og CEMS er det EFMD, AACSB, AMBA, de tre organer som har tildelt CBS internationale akkrediteringer, samt EABIS (the Academy of Business in Society).

- Alle disse aktiviteter, som har været bærende for CBS’ internationale udvikling gennem de sidste 25 år, kan på ingen måde erstattes af strategiske aftaler, sådan som det undertiden synes at være opfattelsen blandt personer uden indsigt i universitetsverdenen. Men de kan supplere og det er CBS’ opfattelse, at vi, for at forblive i front, er nødt til at arbejde på mange niveauer og med mange nye instrumenter, påpeger Dorte Salskov-Iversen.