Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Nye kræfter klar til CBS’ politiske arbejde

Skrevet af Lea Porsmose Hansen - Foto: Bjarke MacCarthy - 16. december 2016 - 13:140 kommentarer
Valgkomitéen har godkendt resultaterne af årets valg på CBS. Dermed er nye kræfter klar til at give retning til CBS’ politiske fremtid

Valgkomitéen har godkendt resultaterne af årets valg på CBS, hvilket markerer afslutningen på flere ugers forberedelser og kampagner samt begyndelsen på nye udfordringer og ansvarsområder. Læs her om vinderne og mandatfordelingen.

Selvom der ikke blev sat rekord i forhold til antal stemmer, var der med en stemmeprocent på 23.44 alligevel en del studerende, som kom forbi den online stemmeurne for at give retning til CBS’ politiske fremtid. Der skulle stemmes om mandater i både bestyrelsen, Akademisk råd, studienævn og ph.d.-udvalg.

I sidste uge blev resultaterne så godkendt af valgkomitéen.

Se de endelige resultater.

De studerende skal i fokus
Ida Kirstine Andersen Boe’s valgkampagne, som kunne ses rundt omkring på CBS i ugerne op til valget, ville have de studerende i fokus. En kampagne, som har ramt CBS’ studerende og skaffet Ida Kirstine Andersen Boe en plads i bestyrelsen på CBS fra 1. februar 2017.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra erhvervslivet, det videnskabelige og administrative personale samt to elevrepræsentanter.

Det er bestyrelsen, som står for at fastlægge den langsigtede strategi for CBS, godkende budgetter samt varetage udviklingen af CBS generelt.

Akademisk vejledning til CBS
Ret til feedback, stærkere international profil og gennemsigtighed i al beslutningstagen. Sådan lyder mærkesagerne fra Jeppe Ask Tofteskov, Malthe Gaarden og Andreas Smith Jørgensen, som per 1. januar 2017 træder ind i Akademisk råd.

I rådet arbejder de med alle aspekter af den akademiske kvalitet på CBS lige fra forskningsstrategier til sammensætning af diverse udvælgelseskomitéer.

Akademisk råd består af repræsentanter fra de akademiske medarbejdere, ledelsen, TAP-repræsentanter samt tre studerende.

Politisk stillingtagen på alle niveauer
Ud over de øverste instanser blev der også valgt VIP’ere og studerende ind i både studienævn og ph.d-udvalg på tværs af alle studier.