Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Ny kandidatuddannelse vil sikre Danmarks fremtidige levebrød

Skrevet af Iben Pedersen Sonne - Foto: BBIP - 9. januar 2012 - 14:060 kommentarer
Den nye BioBusiness & Innovation kandidatuddannelse (BBIP) vil forbinde bioteknologi og business og udbydes i et samarbejde mellem DTU, KU-LIFE og CBS.

Til september starter det første hold på den nye BioBusiness & Innovation kandidatuddannelse (BBIP) – en uddannelse som vil forbinde bioteknologi og business i et samarbejde der bygger bro mellem DTU, KU-LIFE og CBS.

Bio-innovation har brug for Business-innovation
Life Science – eller biovidenskab på dansk – har stor betydning for brancher med en central rolle i dansk økonomi. Det gælder især inden for brancer som pharma, fødevarer og industriel bioteknologi, som for eksempel Novozymes. Det er netop rettet mod disse brancher, den nye kandidatuddannelse i bioentreprenærskab (www.cbs.dk/bbip) kommer ind i billedet og vil gøre en forskel.

Rasmus Vendler Toft, BBIP Course Coordinator, udtaler ved uddannelsens præsentation, at Danmark er i særklasse inden for både forskning og forretning, men de at to er sjældent set i kombination – det gør, at mange biovidenskabelige innovationer og opdagelser forbliver ukendte for omverdenen. En teknologisk opdagelse får kun succes ved hjælp af forretningsmæssig og organisatorisk udvikling, kunne CBS professor Finn Valentin, BBIP program Director, så tilføje.

Per Holten-Andersen, CBS’ nye rektor, gav sig på sin kun fjerde arbejdsdag tid til at udtrykke sin glæde over – og understregede behovet for – at deltage i dette samarbejde mellem Københavns universiteter. Han gav blandt andet udtryk for, at der er brug for nytænkning og nye løsninger for at kommercialisere Life Science.

Ny kombination af undervisning og praktisk erfaring
Den toårige BBIP kandidatuddannelse er bygget op af et år med kurser i bioteknologi, undervist på KU-LIFE eller DTU, efterfulgt af et års undervisning på CBS med fokus på finansiering, biomarketing, kontrakt- og IPR-forhold, innovation og strategi med videre. CBS står dermed for den virksomhedsorienterede del af uddannelsen.

Det fjerde og sidste semester på BBIP er tilrettelagt, så det giver de studerende mulighed for at få øvelse og erfaring indenfor deres kommende arbejdsfelt med både et projekt i at udvikle en forretningsplan for en nyere opdagelse inden for bioteknologi og en tre måneders praktikperiode hos en af regionens ledende Life Science virksomheder.

Andre CBS studerende får også mulighed at søge nogle af BBIPs forskellige udbud som valgfag.

Stor interesse i at engagere sig fra industriens side
BBIP har kørt en pilot-udgave af uddannelsen som enkeltfag siden 2010 og har allerede mødt stor interesse fra både biologistuderende, businessstuderende og bio-virksomheder. Og lige netop interessen fra og samarbejdet med virksomhederne er fundamentet for denne kandidatgrad. Virksomhederne indgår nemlig i et forpligtende partnerskab med BBIP, der indebærer såvel økonomisk støtte, som at åbne virksomheden for BBIP praktikanter, at foretage gæsteforelæsninger, at coache projekter og eventuelt en plads i uddannelsens Advisory Board.

Hos en af BBIPs partnere (http://www.bbip.dk/Partners.aspx), Novo Nordisk, er de meget glade for initiativet, fortæller Lars Chr. Lassen, der er Novo Nordisk’s Global HR Director. Blandt andre energi- og medicinbranchen har nemlig et stort behov for iværksætteri inden for bæredygtighed og brug for ansatte med forståelse for flere aspekter af organisationen, der samtidig er forberedt på hurtig udvikling og ændring, så virksomhederne kan følge med i den globale udvikling.

Danmarks fremtid kan bygges på bioteknologi
Danmark har gode muligheder for internationalt at vise sit værd indenfor den bioteknologiske branche i fremtiden. Og behovet er stort – biotech og bio-economy er svar på nogle af de største problemer, som verden står over for, udtalte rektor Per Holten-Andersen, ved lanceringen af denne nye BBIP kandidat med henvisning til, at naturens fødevarer og råmaterialer efterhånden bliver brugt op af menneskets stigende levestandard, hvorfor der er brug for, at bioteknologi og miljøbæredygtighed udvikles.

I Danmark er angiveligt vores råstof vores hjerner og vores viden, og med kandidatuddannelsen i biobusiness & innovation vil de københavnske universiteter udvikle dette råstof og uddanne kandidater, der kan fungere som forbindelse mellem bioteknologisk forskning og forretning.

Tilføj kommentar