Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Nu kan CBS’ studerende få merit for frivilligt arbejde

Skrevet af Sebastian Damm - Foto: Niels Poulsen - 11. juni 2012 - 12:331 kommentar
Nogle af disse campus-aktiviteter kunne blive meritgivende - selv om et engagement i studenterpolitik eller CBS Case Competition nok ville være mere egnet.

Når studerende på CBS’ bacheloruddannelser til efteråret skal vælge valgfag, kan de for første gang få det frivillige engagement anerkendt i deres akademiske profil. Dette er både en sejr for de studerende og for CBS, mener CBS Students.

Valgfag med akademisk opgave om frivilligt engagement
At CBS har et rigt og spraglet liv af studenterdrevne organisationer og foreninger har længe været kendt. Ud over internationalt anerkendte begivenheder som CBS Case Competition og kæmpestore foreninger som CBS Sport bliver Campus-livet på CBS beriget af alt fra CBS Jazz og CBS Wine, til FinanceLab og AISEC.

Imidlertid har der indtil nu været en mur mellem, hvad man som studerende på CBS foretager sig akademisk, og hvad man foretager sig af frivilligt arbejde. Men sådan kommer det ikke til at forholde sig i fremtiden.

Fra næste semester bliver denne mur nemlig revet ned, og det vil på de fleste af CBS’ bacheloruddannelser blive muligt at tage et valgfag, hvor éns personlige frivillige engagement bliver hjørnestenen i udformningen af en akademisk opgave, der vil give merit.

Det er de enkelte studienævn, der udbyder dette valgfag – og det skal selvfølgelig være i overensstemmelse med den pågældende studieretnings overordnede mål.
Nært samarbejde mellem CBS Students og CBS’ uddannelsesdekan
Det nye tiltag er blevet til efter længere tids samarbejde og dialog mellem CBS og studenterorganisationen CBS Students. Hos CBS Students er man derfor utroligt glade over, at ambitionerne nu bliver til virkelighed.

- Vi sætter enormt stor pris på det samarbejde, vi har haft med CBS omkring dette emne, og især uddannelsesdekan Jan Molin har været meget konstruktiv. Dette tiltag er en kæmpe styrkelse af studie-livet på CBS, og vi er glade for, at CBS deler vores vision om, at et stærkt campus og studenterliv er en hjørnesten i en moderne business school, siger Niklas Frijs-Madsen, den ene af de to formænd for CBS Students.

Vil styrke motivationen for at engagere sig på CBS
At man vil kunne tage et valgfag, der indarbejder de studerendes frivillige engagement i deres faglige profil, ser CBS Students således som en styrkelse af CBS’ campusliv:

- CBS Students’ kernværdi er at gøre CBS til så godt et sted at være studerende som muligt. Et hovedindsatsområde er således at sikre så gode rammebetingelser som muligt for de mange studenterdrevne organisationer på CBS. Deres arbejde kommer hele CBS til gode ved fremme engagement på de enkelte studier og dertil promovere synergieffekter på tværs af studieretninger, mener Niklas Frijs-Madsen og forklarer videre:

- Tiltaget vil ikke kun styrke de studenterdrevne organisationer på CBS, men også opkvalificere de enkelte studerende. Dette sker, fordi det nye valgfag både anerkender den faglige værdi, de studerendes frivillige arbejde har, samt tvinger dem til at tænke teori ind i den praksis, de møder i deres dagligdag.

Begejstrede studenterorganisationer og -foreninger
Hos de foreninger og organisationer, der vil kunne nyde godt af denne nye mulighed for de studerende, er der også glæde og ros. Emma Lindgren, der er President for 180degrees Consulting på CBS, udtaler således:

- Vi ser dette tiltag som en meget positiv nyhed. Ligesom så mange andre organisationer på CBS, beder vi hos 180degrees Consulting de studerende om at tage et stort ansvar og lægge en masse arbejdstimer. Med CBS’ anerkendelse af den faglige værdi af dette arbejde, vil det både blive lettere for os at tiltrække dygtige studerende og konkret vise dem udbyttet af deres arbejde.

Konkrete praktiske erfaringer værdifulde i job-jagten
Netop denne faglige værdi af arbejdet har været en af hovedårsagerne til at oprette det nye valgfag, forklarer Niklas Frijs-Madsen videre:

- I den nationale politiske debat om universiteternes fremtid i Danmark er employability et af hovedtemaerne. I forhold til dette er konkrete erfaringer fra foreningsliv uvurderlige, og CBS’ faglige understøttelse af disse erfaringer er med til at sikre, at CBS-dimittender er godt klædt på til det moderne arbejdsmarked.

Derfor håber CBS Students også på at modellen, som indtil videre kun er et valgfag på bachelor-niveau, kan blive udvidet.

- Ambitionen er, at denne model kan dække et obligatorisk fag og eventuelt også blive udbudt på Master-niveau, således at det bliver endnu lettere for de studerende at veksle mellem teori og praksis igennem hele deres uddannelse på CBS, fortæller Niklas Frijs-Madsen.