Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Forhalede fastansættelser

Skrevet af Pernille Mortensen - Foto: Morten Andersen - fotomani.dk - 18. februar 2008 - 12:210 kommentarer
Robin Herr og Henrik Andersen er nu ovenpå, efter at de har fået forlænget deres ansættelser på CBS.
CBS’ ansættelsesprocedurer er så langtrukne, at danske ph.d.er risikerer arbejdsløshed, mens de udenlandske risikerer at blive smidt ud af landet

Det er en usikker verden at være ph.d.-stipendiat. Man skal i hvert fald ikke holde vejret, mens man venter på at få fastansættelsen afklaret. Når ph.d.-kontrakten udløber, står mange tilbage i uvished om, hvorvidt de er sikret videre ansættelse på uddannelsesinstitutionen. Også selv om de har søgt en opslået stilling det pågældende sted. En langtrukken ansættelsesprocedure tvinger ph.d.-stipendiaterne til enten at søge ansættelse andre steder eller møde op på arbejdsformidlingen, hvis deres ansøgning afvises.

- Der er et grundlæggende problem i stillingsstrukturen. Man ved ikke, om man er købt eller solgt, og hvis man får nej på sin ansøgning to dage før ens kontrakt udløber, og man ikke har søgt andet, så står man jo arbejdsløs, forklarer Henrik Andersen, ph.d.-stipendiat og adjunkt på Juridisk Institut.

Konsekvensen er, at den kringlede ansættelsesprocedure både risikerer at skræmme folk fra at tage en ph.d. og tvinge dem til at søge væk fra CBS. På CBS er der bevidsthed om problemet, men endnu ingen mulige løsninger:

- Der er bestemt ikke udelt tilfredshed omkring vores rekrutteringsmodel, og vi diskuterer, om den kan ændres. Men det er ikke nemt at finde en god og brugbar løsning, fortæller Peter Lotz, prodekan for forskeruddannelse på CBS.

Paradoksal procedure

Den langtrukne ansættelsesprocedure kan virke paradoksal, set i forhold til Danmarks iver efter at tiltrække videntung arbejdskraft fra udlandet. Proceduren gør livet svært for de danske ph.d.-stipendiater, men for de udenlandske spænder den ret så alvorligt ben.

Robin Herr er amerikansk statsborger og ph.d.-stipendiat på CBS. Hendes ph.d.-kontrakt udløb den 31. december 2007. Hun sendte sin ansøgning til et adjunktur på CBS med frist den 1. september 2007 og kunne først lige før jul ånde lettet op med beskeden om, at hun havde fået adjunkturet og dermed var blevet ansat på CBS.

- Det var en stor julegave at få. Jeg turde slet ikke tænke på, hvis jeg ikke blev ansat på CBS. Jeg ville være nødt til at acceptere, at jeg måtte tage hjem, hvis ikke jeg fik jobbet. Mit ophold i Danmark afhang af, om jeg fik jobbet. Hvis ikke jeg fik det, så ville jeg ikke have lov til at opholde mig i Danmark længere, og jeg havde ikke lyst til at risikere at blive smidt ud af landet, siger Robin Herr.

Med et tidligere varsel er det muligt at søge andre jobs. Men CBS’ ph.d.-stipendiater må fortsat finde sig i først at få besked om en eventuel videre ansættelse tæt på samme dag, de bliver sagt op – eller smidt ud.