Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Københavnske og udenlandske studerende gik for alvor i øl

Skrevet af Jonathan HeldorfBjørn Hyldkrog - Foto: Anne Trap-Lind - 23. august 2012 - 12:530 kommentarer
Westmallens særegne karakteristika studeres og afdækkes nøje.

August igennem har cirka 30 studerende fra CBS, KU og DTU gjort sig bemærkede hos giganter som blandt andre Carlsberg, Chr. Hansen og DuPont. Deltagerne har arbejdet intenst med forretningsplaner, iværksætteri og innovation med henblik på at nytænke dansk ølproduktion.

Studerende nytænker milliardindustri over en øl
En bred vifte på 36 studerende fra CBS, DTU, Københavns Universitet samt en håndfuld internationale studerende har gennem de seneste tre uger fokuseret på øl. Det har de gjort på et Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Labs (CIEL) Entrepreneurship Excellence Program. De har endda fået ECTS for det.

De deltagende studerende, heraf ni fra CBS, arbejdede nemlig gennem et sommerskoleforløb med ølproduktion og videnskabelig fødevareindustri. Formålet var at gøre dem i stand til i fremtiden at kunne levere innovative løsninger gennem entreprenante tiltag.

Deltagerne på kurset fik således en grundlæggende indføring i øl-brygningens mysterier og udviklede deres evner inden for entreprenørskab. Deres eksamensopgave, der skal afleveres i morgen, fredag den 24. august, er at præsentere den plan for kommercialisering af et innovativt produkt inden for øl-industrien, de har brygget sammen over de tre uger.

Flerfaglighed samler forskning og forretningsforståelse
Sommerskoleforløbet bød på et intenst program, hvor flerfagligheden og det kreative iværksættermiljø var i fokus. De studerende blev coachet og inspireret til at tænke ud af boksen, da de kom i direkte berøring med både produktion, helbreds- og samfundsmæssige implikationer samt forretningsstrategier i forsøget på at genere nytænkning til alles fordel.

Øl er en kæmpe industri og en raffineret og kompliceret videnskab, som er essentiel for vores samfund. Bryggerierne er vigtige medspillere i såvel den samfunds- og helbredsmæssig forskning som inden for biotek samt kulturspørgsmål. Branchen er i konstant udvikling, og der er hele tiden behov for nytænkning og en gensidig prægning og udvikling imellem forskningsmiljøerne og øl-industrien.

Dette har man indset både ude i virksomhederne og i de spirende forskerkredse. Derfor allierede de tre københavnske universiteter sig i et unikt samarbejde med nogle af de mest succesfulde og fremtrædende øl- og biotek-producenter og forskere indenfor innovation og business på den danske og internationale scene for at lade de lovende studerende udvikle nye forretningsstrategier og -koncepter.

Case-undervisning + erhvervssamarbejde = iværksætterkultur
CIEL-sommerskolen er et godt eksempel på de initiativer, som de tre universiteter i samarbejdet har sat i værk for at ruste deres studerende til mødet med erhvervslivet, gøre dem i stand til at sætte deres faglighed i spil og skabe værdi for omverdenen.

Forløbet er også et godt eksempel på en ny undervisningsform på universiteterne, hvor der i stigende grad tages udgangspunkt i ’real life cases’ i samarbejde med såvel private virksomheder som offentlige organisationer.

Endelig er CIEL-samarbejdet en klar udmøntning af et fremherskende politisk ønske om, at universiteterne skal fokusere stedse mere på innovation og entreprenørskab. Dette er fordi, samfundet og samfundsøkonomien har større potentiel værdi af universitetsuddannede med en iværksætterkultur frem for den gældende lønmodtagerkultur.