Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Hvad er god ledelse?

Skrevet af Trine MadsenMia Thomsen - Foto: Niels Poulsen - 12. marts 2012 - 15:220 kommentarer

CBS nye rektor, Per Holten-Andersen, skal i gang med at udarbejde et kodeks for god ledelse og medinddragelse på CBS – det skal være en åben proces, der inddrager medarbejderne og de studerende.

Kodeks for god ledelse under udarbejdelse
Der er sket en masse nye ting på CBS i starten af 2012. Vi har ikke alene fået ny rektor. En del medarbejdere har flyttet kontorer, som en del af sidste fase i den store omstrukturering sidste år. Men samtidig er der pågået et omfattende arbejde med at forny højskolens vedtægter. I den forbindelse er medarbejderindflydelse og god ledelse sat på dagsordenen.

”Der er sket en del siden sidst”, tænker CBS OBSERVER’s ene TAPskribent, der just er vent tilbage efter endt barsel, ”nyt kontor, ny enhed, nye (og gamle) kolleger, ny rektor, nye it-systemer, nye møbler, nye myoser. Ja, det resulterer det da i, hvis ikke snart den nye kontorstol leveres.”

Men den ting, der tales mest om i organisationen lige i disse dage, er arbejdet med de nye vedtægter. CBS er som resten af universitetsverdenen i disse dage i gang med en større revision af vedtægterne, så de lever op til krav om øget medbestemmelse for og medinddragelse af medarbejderne og de studerende.

Ifølge CBS’ nys indsendte oplæg til de nye vedtægter skal spørgsmålene om god ledelse og herunder medarbejderinddragelse udspecificeres i et nyt dokument, et såkaldt kodeks for god ledelse. OBSERVER’s TAP-skribenter har i den forbindelse spurgt lokale ledere og medarbejdere, hvad, de mener, definerer god ledelse, og hvordan vi sikrer medarbejderinddragelse.

’Lydhørhed’, ’ansvar’ og ’handling’
Fra medarbejdernes synsvinkel er ledelsens lydhørhed meget vigtig – for eksempel når der er tegn på, at arbejdspresset bliver for stort:

- I sådan en situation er det afgørende, at medarbejderne føler sig hørt og set, og at ledelsen er forudseende. Et godt eksempel fra min egen hverdag var, da der i en travl periode blev taget en beslutning om, at jeg i et stykke tid kunne gå op i tid for at nå opgaverne. Jeg blev vildt glad for, at ledelsen ikke bare nedprioriterede nogle af mine opgaver eller bare ukritisk lod mig overarbejde. De allokerede rent faktisk ekstra ressourcer og fik løst problemet, selv om det kun var foren periode på tre måneder, fortæller Tine Silfvander, der er teamleder i Institutadministrationen i Dalgas Have, og understreger:

- Der skal faktisk meget lidt til før, at man som medarbejder føler sig påskønnet.

Helle Damgaard Andersen, fællestillidsrepræsentant for AC-TAP på CBS, mener, at nogle af omdrejningspunkterne for god ledelse er, at man er lydhør, tager ansvaret og forankrer beslutningerne hos medarbejderne:

- Man skal have fokus på, at medarbejdere og situationer er forskellige. Mit råd til lederne på CBS er: Lad være med at lede alle ens, men handl i den enkelte situation. Hvis der er problemer med en enkelt medarbejder, så gør noget ved sagen. Lad være med at løse enkelte problemer ved at lave regler for alle. Det er nu en gang en rigtig god ide at lytte, stikke fingeren i jorden og lade være med at køre derudaf uden at få medarbejderne med.

Sekretariatsleder på Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Annelise Klüwer, er helt enig:

- Der er tre ord, der springer mig i øjnene, når det handler om god ledelse: Et af dem er ansvar. Det er ikke kun det formelle ansvar, jeg mener. Man skal være god til at skride ind på de rigtige tidspunkter. Man skal være lydhør, vide hvad der foregår og være på forkant. Kun på den måde kan man løse problemerne, inden de bliver til problemer.

’Åbenhed’, ’holdninger’ og ’synlig anerkendelse’
- To andre ord, jeg tænker på, er åbenhed og holdninger, fortsætter Annelise Klüwer og uddyber:

- Åbenhed handler om, at medarbejderne skal kunne medvirke tillidsfuldt i debatterne, og at der skal være en fortrolighed til at kunne sige sin mening. Holdninger handler om, at lederne skal have holdninger, og medarbejderne skal kende dem. På den måde har man noget at arbejde efter, uden at skulle have kendt lederen i halvtreds år.

Karen Slej, der er AC fuldmægtig og forskningskonsulent i Dekansekretariatet for Forskning, forventer ligeledes åbenhed og fortrolighed fra en god leder:

- Det første, som falder mig ind, er åbenhed og fortrolighed. Man skal faktisk kunne gå til sin leder med alt. Omvendt stiller den gode leder også krav. På den måde skal der være gennemsigtighed i forholdet mellem medarbejder og leder og en løbende afklaring af, hvad man forventer af hinanden. Dernæst skal en god leder kunne ’se’ medarbejderen og handle derefter – det vil sige at give anderkendelse mere end bare i ord, påpeger Karen Slej.

- For at ledelsen kan vise åbenhed og anerkendelse er det nødvendigt, at ledelsen er synlig og tilstede. Man opnår utroligt meget ved at bruge tid på at tale og sparre med sine medarbejdere, fastslår en enig Helle Damgaard Andersen.

’Medejerskab’ og ’en god tone’
- Det er vigtig at sige, at det ikke er ledelsen, der skal bestemme, hvad der skal stå i kodekset. Alle på CBS skal inddrages. Det er også vigtigt at sige, at ledelse er mange ting. Når det er sagt, og hvis jeg personligt skal fremhæve noget frem for andet, så skal en god ledelse være lydhør og være parat til at turde tage diskussionen. Det er vigtigt at få skabt legitime beslutninger, hvor folk føler sig hørt. På den måde skaber man medejerskab, understreger universitetsdirektør Hakon Iversen.

En anden ting, der er vigtig for Hakon Iversen, er, at man værner om den gensidige respekt:

- Det gør vi blandt andet ved at tale ordentligt til hinanden. Den gode tone på CBS er så vigtig at holde i hævd, understreger han

- På CBS har vi en kultur hvor vi taler pænt til hinanden og ikke bruger ’kommandotonen’. Og selv om der er lokale forskelle, har alle en mening og forventer at, de får mulighed for at fremføre den. Det betyder ikke, at alle beslutninger skal i plenum med lange diskussioner til følge. Men det er en kultur, som det er vigtigt for nye ledere udefra at være opmærksom på, supplerer en meget enig Helle Damgaard Andersen.

God ledelse i hverdagen
”Det er tydeligt, at der allerede er mange fornuftige tanker om, hvad god ledelse er, tænker OBSERVER’s anden TAP-skribent:

”Det vil resultere i et godt nyt ledelseskodeks, det er der ikke tvivl om. Men det er jo kun et stykke papir. Det skal ikke være kodekset, der er afgørende for, om CBS bliver kendt som en institution med god ledelse. Springpunktet bliver at få omsat det til konkret handling i hverdagen. Det kræver stærke og modige ledere, der er villige til at sætte handling bag ord. Det kræver engagerede medarbejdere, der får lov til at bidrage både fagligt og personligt. Så lad os få lavet et kodeks for god ledelse, der kan inspirere til bedre ledelse og føre til det bedste CBS.”