Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Gode idéer kan nu (også) få hjælp på KU

Skrevet af Lea Gerhard Porsmose Hansen - Foto: fotojournalist Mikal Schlosser - 28. oktober 2014 - 13:000 kommentarer
Fra venstre åbner dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet John Renner Hansen, aktivitetspiloterne Pernille Snitkjær og Ida Laurent Nielsen)samt KU-prorektor Lykke Friis UCPH Innovation Hub den 12. september i år.

OPDATERET: Hvor CBS tidligere var blandt de få, der havde fokus på iværksætteri og entreprenørskab, har andre universiteter efterhånden fået øjnene op for den store interesse for emnet. KU åbnede i september for deres 2. hub, som skal hjælpe studerende med at realisere deres gode idéer.

Opdateret: Som nævnt i snart rigtig mange artikler her i CBS OBSERVER er der stor interesse for entreprenørskab blandt de studerende. Det gælder ikke kun på CBS.

Det har fået ledelsernes opmærksomhed rundt omkring på universiteterne. Ikke nok med at der er stor interesse, det er samtidig en rigtig god læring og praktisk erfaring. Universiteterne har set potentialet, og der dukker flere og flere tilbud op, som kan hjælpe de studerende med at gøre idé til virkelighed. 

KU byder iværksætterne indenfor

Et af dem er KU’s nyeste pendant til Copenhagen School of Entrepreneurship på CBS (CSE), UCPH innovation Hub som startede op den 11. september på SCIENCE – det natur- og biovidenskablige fakultet.

Planen er fremadrettet, at alle fakulteterne under KU skal have deres egen innovationshub. Ikke fordi de enkelte hubs skal være særligt fokuserede på de enkelte fagområder, men for at de studerende har mulighed for at opholde sig, hvor det er praktisk nemmest for dem.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at KU som et af de allerførste danske universiteter etablerede et studentervæksthus, Katalyst, allerede i 2006. Det var 2 år før CSElab (dengang Idea House) blev etableret på CBS i 2008 

Stor erfaring med kapitaltunge produkter

I UCPH innovation hub er der et tværfagligt forum og et attraktivt iværksætternetværk. Derudover er der tilknyttet first contact fagpersoner, som byder ind med deres egen erfaring og, hvad de kan trække på af faglige netværk.

Kontorlokalerne er med til at skabe et inspirerende miljø, og de studerende kan på den måde lære af hinandens fejl og sparre om forskellige emner. Mange iværksættere og entreprenører møder mange af de samme problemer i arbejdet med deres idé, og det giver derfor rig mulighed for at finde hjælp.

- Det, der gør UCPH innovation hub attraktiv for de studerende, er den store faglige ekspertise og erfaring, som de tilknyttede professorer har. Desuden har vi på KU stor erfaring med at kommercialisere produkter, som er meget kapital-tunge, fortæller Peter Ottesen, daglig leder af UCPH Science Hub og fortsætter:

- Derudover har vi på KU forskning i verdensklasse, hvilket man selvfølgelig også får adgang til.

Både helt grønne og mere etablerede start-ups

For at tilgodese de forskellige behov tilbyder UCPH innovation hub’en to forskellige slags pladser. Valget af plads afhænger af, hvor langt det konkrete projekt er kommet i udviklingen, og hvor meget tid man vil arbejde med det.

En flex plads er til studerende med en god idé, som de gerne vil i gang med at arbejde med minimum 5 timer om ugen. En fast plads er til de studerende, som har et konkret produkt/service, som allerede er blevet testet på potentielle brugere, og som de gerne vil arbejde med minimum 20 timer om ugen.

Adgangskriterierne til UCPH Innovation Hub

Der er begrænsede pladser i kontorerne, så der sker en udvælgelse mellem de ansøgere, der måtte være. Det betyder, at det ikke er nok bare at have en brandgod idé.

For at kunne søge ind i hub’en skal minimum én i gruppen studere på KU eller være dimitteret indenfor et år før ansøgning. Projektet skal tage udgangspunkt i de studerendes faglighed, da tilbuddet er betinget af, at det indgår i en læringssammenhæng.

Af samme årsag holdes der hver anden torsdag obligatoriske møder. En stor del af fordelene i hub’en høstes nemlig i kraft af de andre studerende, så det er vigtigt, at man er indstillet på at bidrage aktivt til det miljø og fællesskab man arbejder i. 

Inspireret af CBS... og hele verden                                              

Man kunne godt gå og tro, at KU var blevet inspireret af vores egen CSE, hvilket ikke er helt løgn. Peter Ottesen anerkender gerne at CSElab har inspireret meget, og at betragter det som et af landets bedste.

Mens en del af inspirationen er hentet på CBS, kommer der dog også megent fra universiteter rundt omkring i verden. Stedse flere universiteter verden over har nemlig efterhånden deres egen version af noget tilsvarende til CSE.

CSE har efterhånden gennem en del år med stor succes hjulpet studerende på CBS med gøre gode idéer til virksomheder. Det store fokus på iværksætteri har faktisk været noget, som CBS ikke bare har stor eftering med, men er kendt for.

Så det kan godt være, at man som CBS-studerende undrer sig over, hvorfor vi fortæller om et nyt tilbud på KU. Det skyldes, at tilbuddet er åbent for alle studerende, så længe mindst én i gruppen studerer på KU.

Info: 

Ny analyse undersøger iværksætteraktivitet

En ny analyse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har foretaget på baggrund af tal fra Danmark Statistik, viser at studerende samt nyuddannede fra landets universiteter iværksætter som aldrig før.

Fra 2001 til 2011 er aktiviteten steget med 43 procent, og studerende og nyuddannede på bachelor- og kandidatniveau etablerede i alt knap 4.000 virksomheder. Næsten halvdelen eksisterede stadig 3 år senere.

Tilsyneladende er iværksættere fra universiteterne både bedre til at skabe arbejdspladser og produktivitet end andre iværksættere. I de 3 første leveår voksede de studerende og nyuddannede universitetsiværksætteres virksomheder i gennemsnit hurtigere end øvrige iværksættere.

Samtidig voksede produktiviteten med 7 procent hvert år, mens de øvrige iværksættere i gennemsnit ikke formår at skabe fremgang i produktiviteten.

Iværksættere fra universiteterne starter først og fremmest virksomheder inden for områderne rådgivning og videnservice, social og sundhed samt information og kommunikation.

Du kan læse mere om Uddannelses- og Forskningsministeriets analyse her.

Tilføj kommentar