Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Fra CBS Corporate- til Career Partners

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Business Relations & Communications - 4. februar 2011 - 12:200 kommentarer
CBS BUsiness Ralations & Career Center har ændret konceptet for CBS' Corporate partners til at blive Career Partners og indgå i mere strukturerede forløb for karriererelatedere arrangementer hen over året.

CBS har ændret konceptet for sine Corporate Partnerskaber. Det i forvejen stærke fokus på de studerende og deres karrieremuligheder er øget yderligere, og det afspejles i den nye betegnelse: ’CBS Career Partnerships’. Til gengæld er det lille forskningsbidrag i det gamle koncept, som partnerne stort set aldrig benyttede sig taget ud. Samtidig er der blevet justeret i partnernes økonomiske engagement, så der gerne skulle komme endnu flere og mere forskelligartede partnere til.

CBS’ ny partnerkoncept vil sætte de studerende endnu mere i fokus
CBS har lanceret et nyt koncept for sine formelle partnerskaber med erhvervslivet. Skiftet fra Corporate Partnerships til Career Partnerships har først og fremmest haft til formål at skabe endnu mere værdi for de studerende. Dem vil CBS Business Relations/Career Center nu klæde endnu bedre på til karrieren og erhvervslivet på en måde, der på systematisk og relevant vis øger deres markedsværdi og forretningsforståelse.

Ændringerne i konceptet kan næppe betegnes som halsløs gerning.

- Vi har brugt hele 2010 på at få det nye koncept på plads, så der er gået et stort forarbejde forud for det. Vi har haft møder og afholdt interviews med både vores eksisterende partnere og de virksomheder, der har haft mere ad hoc kontakt med os. Vi har indsamlet og gennemgået tilbagemeldinger fra både virksomheder og studerende på vores forskellige events gennem året. Vi har interviewet studerende, og vi har benchmarket os op imod, hvordan andre universiteter i udlandet håndterer deres partnerskaber med erhvervslivet, forklarer Jette Ryttergaard, Director for CBS Business Relations & Communications.

Merværdi for partnervirksomhederne som aftagerne af CBS’ dimittender
Det har selvsagt også været i fokus, at det nye koncept skulle skabe merværdi for partnerne. Her har formålet været at gøre dem endnu mere synlige på CBS’ campus og systematisere deres kontakt til og karriereorientering af ovenstående, endnu mere værdifulde potentielle medarbejdere. Samtidig er indført to niveauer i det økonomiske engagement, så det bedre kan matche den enkelte virksomheds behov. Til gengæld er deres bidrag til partnerskabet også blevet gjort klarere:

- Vi har givet vores partners et øget medansvar for at bidrage til at klæde deres potentielle medarbejdere på til karrieren i form af aktiv deltagelse i mere strukturerede ’Career Training’ og ’Career Nights’ forløb bygget op omkring de studerendes behov, fortæller Jette Ryttergaard.

Samler kræfterne om kerneopgaven
I mellemtiden er det lille forskningsfokus, der lå indbygget i det gamle Corporate Partner-koncept blevet droppet helt. Her viste erfaringerne nemlig, at de forskningsrelaterede tilbud næsten ikke blev benyttet.

- Forskningssamarbejderne er noget, som virksomhederne og CBS i praksis viste sig at have nemmere ved at udvikle decentralt på institut- og projektniveau, ofte gennem gode individuelle relationer. Det kunne være meget gavnligt med en central viden om, hvad der foregår hvor, men de decentrale forskningssamarbejder varetages bedst af andre end os, mens vi skal samle vores fokus om at fremme kontakten mellem de studerende og aftagerne, siger Jette Ryttergaard og påpeger:

- Men når det er sagt, så repræsenterer vi jo – når vi er ude og tale med virksomhederne – CBS som helhed, og sådanne relationer kan sagtens føre andre ting med sig, herunder kontakter ind til forskningen, executive uddannelser og lignende.

Øget struktur og koordinering skal sikre større relevans
Den øgede struktur i ’Career Training’ og ’Career Nights’ forløbene hen over året, hvor Career Partnerne bidrager til karrierefremmende workshops og tematiserede arrangementer, er også resultat af feedback høstet gennem det store forarbejde. Tidligere var disse arrangementer mere udifferentierede og ofte tilrettelagt ud fra partnernes individuelle ønsker og initiativer.

Fremover vil Business Relations’ medarbejdere i stedet aktivt rådgive om den mest hensigtsmæssige tilgang og timing, idet partnerne vil blive tilbudt at indgå i mere koordinerede arrangementer rettet mod mere specifikke grupper af studerende, så Business Relations kan nøjes med at rette henvendelse til de relevante.

Billigere partnerskaber og bredere palet skal tiltrække flere partnere
Samtidig med ændringerne i konceptet er der også blevet justeret i både prisen for partnerskaberne og længden af dem. Et Corporate Partnership kostede 300.000 kr. om året, og partnervirksomheden skulle forpligte sig i tre år. Til gengæld var der så opkaldelsen af et auditorium eller tilsvarende efter sig indbygget i partnerskabet.

For de nye Career Partnerships er der nu to partnerskabsniveauer, der strækker sig over kun to år: Det koster 75.000 kr. om året at blive Career Partner, mens det koster 125.000 kr. om året at blive Premium Career Partner og få adgang til en række ekstra ydelser, der øger virksomhedens synlighed over for og individuelle kontakt til CBS’ studerende. For yderligere 150.000 kr. kan virksomheden købe sig til at få navngivet et af de almindelige auditorier.

- Her gennem januar har vi koncentreret os om vores eksisterende Corporate Partners, som har indgået Career partnerskaber med os. Men vi forventer, at det nye, mere differentierede koncept vil gøre, at vi på sigt vil få flere partnerskaber, så de virksomheder, vi tidligere har haft ad hoc-samarbejde med i stedet vil vælge at gå ind i tættere, mere forpligtende samarbejde med os. Og vi har allerede fået flere nye partnere ind, som er rigtig interessante for vores studerende, siger Jette Ryttergaard.

CBS OBSERVER har vedhæftet en brochure, der nærmere beskriver elementerne i CBS Career Partnerships, som pdf herunder.

BilagStørrelse
PDF icon Join us som Career Partners.pdf468,45 KB