Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Forskningstalent fra CBS vinder årets Tietgenpris

Skrevet af Marie Spliid Neustrup - 14. maj 2012 - 13:280 kommentarer
Alexander Josiassen, adjunkt ved Institut for Afsætningsøkonomi (mf) - her flankeret af Prins Joachim (th) og professor Flemming Poulfelt, CBS' prodekan for formidling - modtog Tietgenprisen for sin forskning ved FUHU's årsfest den 9. maj.

Alexander Josiassen, adjunkt på CBS, fik onsdag den 9. maj overrakt Tietgenprisen og 100.000 kr. for sin forskning inden for forbrugeradfærd.

CBS-adjunkt anerkendt som international forskningskomet
Tietgenprisen uddeles hvert år af FUHU (Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse) og belønner unge forskertalenter inden for erhvervsrettet samfundsvidenskab og humaniora, der i særlig grad har opnået resultater på den internationale scene. Prisen har været uddelt siden 1929, og i år var Alexander Josiassen, forskningsadjunkt ved Institut for Afsætningsøkonomi på CBS, en af modtagerne ved FUHU’s Årsmøde, hvor Prins Joachim, protektor for FUHU, også var til stede.

Alexander Josiassen modtog prisen for sin forskning i forbrugeradfærd. Han har blandt andet forsket i forbrugeres præferencer for hjemlandets produkter, og hvordan grupper af kritiske forbrugere aktivt fravælger deres eget lands produkter. Det er helt ny viden, som bryder med forestillingen om, at forbrugere altid har en højere eller lavere grad af præference for produkter fra hjemlandet.

- Alexander Josiassen har som eneforfatter publiceret i de bedste tidsskrifter i verden inden for hans felt. Det er en kæmpepræstation med så kort en forskerkarriere bag sig. Alexander går en meget flot og lovende forskerkarriere i møde, har Ricky Wilke, institutleder på Institut for Afsætningsøkonomi, CBS, udtalt til FUHU.

CBS-forskeren var ikke årets eneste Tietgenpris-modtager. Den anden var Niels Johannesen, postdoc på Københavns Universitet, der fik prisen for sin granskning af de samfundsøkonomiske aspekter af skattearbitrage. Niels Johannesen har for eksempel slået fast, at G20-landenes indsats for at få såkaldte ’skatte-paradiser’ til at informere om kapitalanbringelser i deres banker har været langt mindre succesfuld end først antaget.