Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Form dit CBS i Students' politiske plenum

Skrevet af Thomas Edvardsen - 14. april 2011 - 13:562 kommentarer

CBS har lige sagt farvel til en rektor og en bestyrelsesformand, så der var masser at snakke om på det første møde i CBS Students’ Student Political Council. Det handler om debat og om at få indflydelse – ikke bare på sit eget studie, men også på hvad studerende på CBS melder ud som samlet flok. På dette møde kiggede CBS’ uddannelsesdekan og universitetsdirektør forbi og gav en overordnet status på CBS.

En saltvandsindsprøjtning af spændende ledelsesinfo
Det første møde i CBS Students’ Student Political Council fik samlet en god snes studerende, heraf en tredjedel studenterpolitisk aktive, i et auditorium i Kilen onsdag den 13. april. Student Political Council er det nye forum, hvor både menige og CBS Students-aktive studerende kan tage ting og sager op til forbedring, debattere hvordan disse forbedringer eventuelt kan lade sig gøre og så naturligvis bestemme, hvad CBS Students skal mene.

Opmærksomheden i det nyetablerede forum var udelt, da uddannelsesdekan Jan Molin gik op mod tavlen. Den fremlæggelse, der fulgte, mindede dog på ingen måde om en normal forelæsning. Det var langt mere uformelt – også hvad anekdoterne angik.

Det, der åbenbart holder Jan Molins ægteskab sammen, er det samme, som han mener holder CBS sammen: ”Vi behøver ikke være enige om alt.”, sagde han flere gange. Han var dog ikke kommet for at være uenig, men for at lytte. Og det må siges at være en fantastisk mulighed for de studerende direkte at kunne snakke med deres uddannelsesdekan og fortælle ham, hvad der rører sig, og hvad de gerne vil have forbedret.

Strategisnak for studerende
Jan Molin havde et grundlæggende kort og præcist budskab i forhold til, hvad der nu skal ske på CBS: Vi har kun brug for strategien, hvis folk kan se og identificere sig selv i den. I Johan Roos-tiden så folk strategien som en forhindring, men nu skal strategien genfortolkes, så implementeringen kan tage højde for folks liv og arbejde på CBS.

Jan Molin lovede, at de studerende vil blive hørt i processen, og forsikrede forsamlingen om, at ledelsesgruppen holder så mange møder, som det overhovedet kan lade sig gøre at presse ind, for at høre alle – ikke mindst CBS’ studerende.

De studerende kan og skal bidrage
Alle ideer vil blive hørt, og Jan Molin stiller gerne op til forslag, der er fokuserede og konkrete. Han var dog mest interesseret i at diskutere grundlæggende ideer på mødet med Student Political Council – hvis man vil diskutere detaljer, kan man bede om et møde på dekanens kontor, men det er nok bedst at have sat dig ind i sagerne først.

Her er der er måske nogen der mener, at der er rapporteret rigeligt om, hvad uddannelsesdekanen sagde – men universitetsdirektørens taxi lod vente på sig, og derfor var der også tid til de kritiske spørgsmål… noget der førte til en livlig debat.

Universitetsdirektørsnak om begrænsede ressourcer
Universitetsdirektøren nåede dog til sidst også frem, og Hakon Iversen lagde stærkt ud med at sige, at de begrænsede ressourcer bliver flyttet over mod undervisning. Han ærgrer sig over, at det er så svært at rykke penge ud af store virksomheder – og da Staten heller ingen penge har, kommer midlerne næppe til at hænge på træerne fremover. Det gør det ekstra vigtigt at arbejde inden for rammerne, men også Hakon Iversen understregede, at han er lydhør overfor de studerendes løsninger.

Universitetsdirektøren tog revanche for den forsinkede ankomst ved at blive hængende et stykke tid ekstra. Forsamlingen af studerende var særdeles debatlysten, hvilket også netop er ideen med Student Political Council – men det er naturligvis også svært at beklage sig rundt omkring, hvis man ikke sørger for at være til stede og gøre sin stemme hørt, når CBS’ øverste ledelse stiller op til debat.

Tilføj kommentar