Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Flaskesamlere og andet ’godtfolk’ præger campus

Skrevet af - Foto: Henriette Frausing - 5. maj 2014 - 14:430 kommentarer
Aggressive flaskesamlere er et stigende problem, bekræfter Campus Services og gør det samtidig klart, at hvis nogen føler sig generet eller på anden måde forstyrret, så skal man hellere henvende sig en gang for meget end en gang for lidt.

Som udgangspunkt er Copenhagen Business School et offentligt sted, og derfor skal der per automatik være plads til alle. Men… hvis udefrakommende aktivt generer, er det bare om at tilkalde en betjent.

Lige lovlig broget mangfoldighed på CBS
Flaskesamlere, udsatte borgere og tyve er efterhånden blevet en lige så naturlig del af campusbefolkningen som undervisere og eksamenslæsende studerende. CBS er en offentlig bygning, og derfor skal der per automatik være plads til alle, men…

- Selv om det er en offentlig bygning, er der ikke fri leg, understreger Allan Stockfleth Olsen, Afdelingsleder, Campus Services.

- Selvfølgelig er alle velkomne på CBS, men CBS’ primære aktiviteter herunder undervisning, studerende og ansatte må ifølge Campus Services ikke føle sig forstyrret, forklarer René Steffensen, Biblioteks- og Campusdirektør.

Rene Steffensen påpeger, at den bedste indikation for, hvad man kan og ikke kan tillade sig på CBS, fremgår af ordensreglerne, der hænger ved alle indgange. Hvad der må anses som forstyrrende elementer er dog en gråzone. Der skal suppleres med sund fornuft, og ikke alle gæster følger denne logik.

Adspurgt melder mange studerende, at de, da CBS er en offentlig bygning, har svært ved at vurdere, hvor grænsen går.

Afvist flaskesamler blev aggressiv
BSc. IB-studerende Mike Vedel oplevede for eksempel for nyligt at blive antastet af en flaskesamler. Han sad sammen med nogle medstuderende ved et bord på Nexus, da en flaskesamler gjorde tegn til at ville tage deres vandflasker.

Mike var dog ikke færdig med at bruge sin flaske, og det informerede han ifølge eget udsagn venligt flaskesamleren om. Modsvaret kom prompte – en 'lammer’ (en knytnæve på overarmen) og en meget overrasket Mike.

- Jeg følte mig voldsomt provokeret af, at en mand, som egentlig ikke burde være på CBS, fandt på at slå mig, fordi jeg ikke ville give ham min vandflaske, siger Mike Vedel, men tilføjer:

- Men samtidig var vi i gruppen meget i tvivl om, hvad vi egentligt kunne gøre i situationen. CBS’ campus er jo et offentligt rum.

Ikke enestående – og CBS reagerer
Mike Vedels oplevelse – og hans reaktion – er imidlertid ikke enestående. Faktisk har Campus Desk på det seneste fået flere henvendelser fra frustrerede studerende.

Aggressive flaskesamlere ér et stigende problem, bekræfter Campus Services og gør det samtidig klart, at hvis nogen føler sig generet eller på anden måde forstyrret, så skal man hellere henvende sig en gang for meget, end en gang for lidt.

Campusdirektør René Steffensen påpeger, at CBS’ studerende til enhver tid kan tilkalde bygningsbetjente. Enten ved at henvende sig i Campus Desk eller ved at ringe til CBS’ betjent-telefon på 3815 2222.

At CBS anerkender problemets voksende omfang understreges blandt andet af forsøget med uniformerede G4S-vagter gennem hele april, for at se om det havde en positiv effekt på problemerne.

Info: 

Ordensregler for ophold og færden i CBS’ bygninger

 • Studerende og gæster skal under deres ophold i CBS’ bygninger optræde på en måde, der ikke forstyrrer aktiviteterne på CBS.
 • Personer, der færdes på CBS har pligt til at tage hensyn til studerende, medarbejdere, gæster og naboer m.fl. såvel som til CBS’ ejendom, bygninger og ejendele på området. Dette indebærer blandt andet, at stødende og støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer m.v. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det generer andre.
 • Rygning må kun finde sted udendørs og skal foregå mindst fem meter fra døre og vinduer.
 • Cykler skal stilles, så de ikke er til gene for færdsel ind og ud af CBS. Det er strengt forbudt at parkere cykler, så de spærrer flugtveje.
 • Der må ikke ophænges eller uddeles plakater, streamers eller anden reklame uden forudgående tilladelse fra CBS. For kommercielle foto og filmoptagelser gælder samme relger.
 • Visse offentlige rum på CBS er tv-overvåget. Overvågningen foretages af præventive hensyn og kan bl.a. anvendes i forbindelse med opklaring af kriminelle handlinger. Det fremgår af skiltning, hvor der er tv-overvågning på CBS.
 • Enhver skal rydde op efter sig selv (madpapir, flasker, drikkebægre og andet affald). Hvor der er affaldssorteringsspande skal disse benyttes. Brugt service skal anbringes på de opstillede vogne. Borde og stole skal sættes på plads efter brugen.
 • Færdsel med rulleskøjter, løbehjul, cykler, skateboards el. lign. er ikke tilladt i CBS’ bygninger.
 • Dyr må ikke medbringes på CBS. Undtaget er førerhunde.
 • Det er kun tilladt at nyde alkohol på CBS’ områder i tilknytning til café, kantine og events. Indtagelse eller besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art medfører indberetning, politianmeldelse og/eller bortvisning.
 • Enhver skal behandle bygninger og inventar hensynsfuldt og i det hele taget overholde CBS’ ordensregler og sikkerhedsforskrifter, som det fremgår af skiltning og opslag.
 • Alle er forpligtet til at rette sig efter anvisninger fra CBS-personale, når der sker påtale efter overtrædelse af regler.
 • Brud på ordensreglerne kan medføre indberetning eller bortvisning.
 • Studerende på CBS skal bemærke at udover disse ordensregler, er institutionens øvrige reglementer vedrørende fx bortvisning også til en hver tid gældende.
 • Ved valg til Folketinget, regionsråd, byråd, sogneråd eller Europaparlamentet har kandidater optaget på valglister eller repræsentanter for disse kandidater lov til at dele materiale ud på åbne transportarealer (strøget på SP, Ovnhallen, stueetagen på Dalgas Have og atrium på Kilen) samt på CBS' udendørsarealer tre uger før valget. Ved folkeafstemninger gælder tilsvarende regler omend kravet om tilknytning til et parti bortfalder. Der må ikke uddeles materialer i undervisningslokaler og på kontorer, ligesom undervisningen og andre CBS aktiviteter ikke må forstyrres. Det er kandidaternes ansvar at sørge for, at valgmateriale ikke efterlades på CBS. Ved gentagne overtrædelser af disse retningslinjer forbeholder CBS sig ret til at gøre krav gældende overfor kandidaten for de udgifter CBS har i forbindelse med oprydning/fjernelse af kandidatens valgmateriale samt rette henvendelse til kandidatens eller dennes repræsentanters parti omkring sådanne problemstillinger.
BilagStørrelse
PDF icon CBS' ordensregler245,4 KB