Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

EU-tolkeuddannelsen genoplives

Skrevet af Ingrid Amalie Thorn - Foto: Photo Parlement Europeen - 10. juni 2009 - 10:380 kommentarer
Det er hårdt arbejde at være konferencetolk og kræver en uddannelse, som den CBS nu igen udbyder samt en del rejseri. Til gengæld er det også et interessant og vellønnet job.

De sproglige uddannelser har været under hårdt pres de seneste år, men nu pustes der nyt liv i EU-konferencetolkeuddannelsen. Danmarks EU formandskab fra 1. januar 2012 vil kræve et betydeligt antal kvalificerede tolke.

Det er på direkte opfordring fra Udenrigsministeriet. Det er med henblik på studiestart allerede fra 1. november 2009. Inge Baaring fra Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi ved CBS, der er leder af EU-konferencetolkeuddannelsen, er gået i gang med at relancere den.

Ikke tilstrækkeligt med tolke
- Baggrunden for genoplivning af uddannelsen er, at den danske tolketjeneste i Bruxelles har vurderet, at der ikke var tilstrækkeligt antal tolke til rådighed til det kommende danske formandskab, fortæller Christian Hagelin, fuldmægtig i Udenrigsministeriet, og derfor tog ministeriet kontakt til CBS:

Deltagerbetaling begrænses til et minimum
- Der følger også midler med til relancering af uddannelsen – både fra Videnskabsministeriet, Udenrigsministeriet og EU. Disse skal være med til at sikre, at deltagerbetaling på uddannelsen begrænses til et minimum, tilføjer han.

Den danske kabine
EU- konferencetolkeuddannelsen blev gennemført regelmæssigt på Handelshøjskolen i over 20 år siden 1981, og et stort antal tolke i ’den danske kabine’ i Bruxelles er uddannet herfra.

- ’Den danske kabine’ tolker fra fremmedsprog til dansk, men med udbredelsen af engelsk og øvrige fremmedsprog har behovet for tolkning været faldende, forklarer Inge Baaring.

Behov for betydeligt flere tolke
Uddannelsen blev således sidst gennemført i 2003-2004. Med det danske EU formandskab i 2012 er der som nævnt nu igen behov for flere tolke. Betydeligt flere.

EU-konferencetolkeuddannelsen uddanner tolke til EU’s organer, det vil sige Kommissionen, Ministerrådet, Europa-Parlamentet og så videre. Uddannelsen giver titlen European Master in Conference Interpreting, og for at blive tolk i EU, skal dimittenderne derefter aflægge prøve i EU. Den er ikke SU-berettiget, den er faktisk en betalingsuddannelse, der koster deltagerne 20.000 kroner for forløbet.

Vellønnet arbejde forude
Alligevel forventes den at blive eftertragtet – der er nemlig udsigt til vellønnet arbejde for dem, der har taget den. I første omgang vil de, der består, formentlig blive tilbudt freelance ansættelse, men senere vil der være mulighed for fastansættelse ved EU.

Stor interesse
- Der er en stor interesse for uddannelsen – dels fordi der er gået fem år siden sidste optag, og dels fordi ansættelse i EU er en lukrativ udsigt, fortæller Inge Baaring og tilføjer:

- Sidste gang EU-konferencetolke-uddannelsen blev gennemført i 2003 deltog over 100 i adgangsprøven.

Optagelseskravene
Kravene til optagelse er først og fremmest en kandidateksamen samt bestået adgangsprøve. Også studerende, der næsten er igennem deres studium, kan aflægge adgangsprøve. Ansøgerne skal have et af EU-sprogene som modersmål samt kunne forstå to fremmedsprog. Alle studerende skal have dansk i deres sprogkombination.

Info: 

EU-tolkeuddannelsen

  • Ansøgningsfrist til EU-konferencetolkeuddannelsen er den 21. august.
  • Adgangsprøver gennemføres 7. til 20. september.
  • Deltagergebyr er 20.000 kr. for hele uddannelsen, og den er ikke S.U. berettiget.
  • Uddannelsen er på fuld tid, og det er ikke muligt at arbejde ved siden af.
  •  
  • Kontakt: Studieleder Inge Baaring, tlf. 3815 3259 eller e-mail: ib.isv@cbs.dk

Tilføj kommentar