Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

ESS-konference på CBS peger mod styrket Øresundsregion

Skrevet af Annedorte Vad - 7. marts 2012 - 11:150 kommentarer
European Spallation Source hører under EU's fond for regionaludvikling.

Fredag den 24. februar lagde minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard sin vej forbi CBS. Det skete i forbindelse med en stor konference om European Spallation Source (ESS), som ministeriet og DI har arrangeret og afholdt i samarbejde med CBS.

European Spallation Source konference afholdt på CBS
Rektor Per Holten-Andersen indledte med en velkomst til CBS og åbnede dermed konferencen, der bød på spændende taler af ministeren, Dimitri Argyriu fra ESS, Christian Ketels fra Harvard University, Ian Anderson fra SNS Oak Ridge (den Amerikanske pendant til ESS), Peter Høngaard Andersen fra Lundbeck og ikke mindst vores egen professor mso Finn Valentin fra Institut for Innovation og Organisationsøkonomi. (INO).

Efter oplæggene fulgte en paneldiskussion potentialet ved ESS med Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune, Pia Kinhult, formand for Region Skåne, Lars Goldschmidt, Direktør i DI og Vibeke Storm Rasmussen, Regionsformand Region Hovedstaden på panelet.

Verdens største mikroskop til Øresundsregionen
I de kommende år vil en af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter blive bygget i Øresundsregionen. European Spallation Source (ESS), som faciliteten kommer til at hedde, bliver en neutronspredningsfacilitet, der vil fungere som et kæmpestort og meget avanceret mikroskop. Når ESS står færdig i 2019, vil det være en af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, som vil kunne undersøge materialer og processer på atomart niveau ved at beskyde en udvalgt materialeprøve med et stort antal neutroner.

Selve ESS-faciliteten kommer til at ligge i Lund, men Data Management og Software centeret skal ligge i København og vil fungere som en fuldt integreret del af ESS-faciliteten, hvor et omfattende datanetværk vil sikre, at forskere og ansatte på ESS ikke vil kunne mærke, at centret ligger på den anden side af Øresund.

CBS’ funktion i forhold til neutronspredning
Man kan spørge sig selv, hvad i alverden en neutronspaltningsfacilitet har med CBS at gøre, men det er ikke så mystisk endda. Spørger man professor Finn Valentin, fortæller han om udviklingen i Øresundsregionen, som forventes at høste store gevinster i form af en styrkelse af dansk erhvervsliv og en udvikling af regionen til en førende videnregion.

Finn Valentins undersøgelser af erfaringerne fra andre forskningsfaciliteter viser, at tilstedeværelsen af stærke universiteter og en eller flere internationale forskningsfaciliteter skaber unikke muligheder for at tiltrække førende forskere og højteknologiske virksomheder. Erfaringerne fra lignende anlæg viser, at der er meget betydelige gevinster ved at huse en stor international forskningsfacilitet.

Eksempelvis tilflyder en meget stor andel af faciliteternes indkøb af varer og tjenesteydelser værtslandenes virksomheder, ligesom det store antal ansatte – hvad enten de er danske eller udenlandske – vil bidrage til økonomien i Øresundsregionen.

Ø-MIC (Øresund Materials Innovation Community)
Finn Valentin og dermed CBS er med i det EU-finansierede Interreg projekt Ø-MIC, som har til mål at samle interessenterne i regionen og på den måde allerede nu opbygge tværfaglige netværk mellem offentlige og private aktører. På INO arbejder også Giancarlo Lauto som postdoc på projektet.

Forskere inden for så bredt et udsnit af discipliner som fysik, kemi, biologi, ingeniørvidenskab og arkæologi vil benytte faciliteterne – og forhåbentlig følger industrien efter i form af spin-off-virksomheder inden for blandt andet mediko og cleantech, der vil se en fordel i at slå sig ned i nærheden af de nye anlæg.

Drømmen er at skabe ”materialevidenskabens” svar på Silicon Valley, og Ø-MIC er med til at gøde jorden for den kommende innovation. Konkret består ØMIC's arbejde i at få de forskellige parter til at mødes og diskutere fælles behov relateret til ESS. Det handler blandt andet om at få belyst, hvordan der kan skabes varige bånd mellem tilrejsende forskere og regionens forskningsmiljøer.

CBS’s andel af ØMIC er en afdækning af, hvordan forskningen ved ESS kan bidrage til regionens udvikling som videnøkonomi. For Øresundsregionens vedkommende samler interessen sig ikke mindst om ny muligheder for den biovidenskabelige forskning. Men samtidig savnes systematisk viden om, hvordan et storstilet forskningsanlæg som ESS faktisk indgår i den globale videnøkonomi.

Ved at undersøge hvordan forskning ved eksisterende neutron-spallationsanlæg forskellige steder i verden danner forudsætning for erhvervsmæssig udvikling, kan denne viden opnås. Verdens hidtil mest avancerede anlæg i Oak Ridge, Tennessee har således opereret i fem år. Ved anvendelse af avancerede bibliometriske metoder kan det afdækkes, hvad der er emnekredsen for denne forskning, hvem der udfører den, og hvilke forbindelsesmønstre, der tegner sig i det deraf følgende lokale, nationale og globale samarbejde.