Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Debat: Skab ro om IVK-studiet

Skrevet af Jimi Walldo Rasmussen, studerende på BA-IVK - 3. år - Engelsk & Europæiske studier - Foto: Jørn Albertus - 3. maj 2011 - 10:296 kommentarer
Jimi Walldo Rasmussen.

Der er behov for en offentlig klar redegørelse for, hvad der skal ske med IVK-studiet, skriver studerende på studiet, Jimi Walldo Rasmussen. Uddannelsesdekan Jan Molin svarer.

Jeg sad som tilhører til debateventet ¿Que? - Har vi råd til, at lade være. I den forbindelse var det rart, at høre dine besvarelser på de forskellige indlæg, heriblandt også dem fra publikum. Og jeg er enig i din betragtning af, at debatten ikke var det rigtige forum til at redegøre for nedlæggelsen af BA IVK, som jeg selv er tilknyttet.

Jeg kan levende sætte mig ind i, at nedlæggelsen af et studie hverken er en nem beslutning eller en enkel proces. Og som jeg kunne forstå på din retort da emnet blev rejst i salen, så er det en problematik der har rødder der går over 4 år tilbage - altså ikke noget man med lethed og uden forberedelse kan redegøre for.

Så langt er vi helt klart enige. Og jeg håber du vil være enig med mig i det følgende: en problematik der involverer mange engagerede studerende og undervisere bør, kan og skal ikke redegøres for på et møde med et fåtal af deltagere. For at skabe ro omkring studiet må det nødvendigvis være pertinent med en offentlig og klar redegørelse for beslutningen. Du gav udtryk for, til debatten, at du var i stand til at komme med en sådan redegørelse. Lad en sådan redegørelse ske i et forum, hvor alle bekymrede studerende får indsigt.

Jeg ved godt, at det er ildeset at kalde på redegørelser i det offentlige rum, i stedet for at søge det via en direkte henvendelse. Det var dog min vurdering, at der i denne sag var grundlag for at se bort fra studiepolitisk takt og tone. Behovet for en offentlig, klar og udførlig redegørelse er så allestedsnærværende, så ikke at bringe det frem i det offentlige rum ville være at tilsidesætte de øvrige studerende og de af underviserne som også har krav på et svar.

Så her er min bøn: I CBS Observer er der såvel hjerterum, som husrum til en sådan redegørelse. Her i avisen vil du kunne finde alt den spalteplads du måtte behøve for at forklare situationen, fra den opstod for 4 år siden og frem til i dag. Jeg håber du vil benytte denne mulighed for at skabe ro omkring studiet, om ikke studiepolitisk, så i hvert fald hos dem der holder studiet nært til hjertet.

Tilføj kommentar