Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Debat: Kom så ind i dialogen med de studerende, CBS!

Skrevet af Sebastian Damm - Foto: ukendt - 24. marts 2011 - 11:485 kommentarer

CBS Students medformand Sebastian Damm føler sig på vegne af CBS' studerende både 'udfordret' og ignoreret. Han efterlyser, at CBS' ledelse tager del i den åbne debat, tager kritikpunkter fremsat af studerende seriøst og svarer på dem. 

Som man de seneste dage her på CBS OBSERVER har kunnet erfare, er der mange… udfordringer, hedder det velsagtens på nudansk, forbundet med at være studerende på CBS.

Èt eksempel er den fortsatte mangel på grupperum for de studerende, som CBS Students’ bestyrelsesformand gjorde opmærksom på forleden. Det er en ’udfordring’, som langt de fleste CBS-studerende kun kan nikke alt for genkendende til. Man skal være mere end almindeligt vågen, hvis man som ’menig’ CBS studerende skal sikre sig et grupperum. Og da det ombruste CBS-SIMI projekt har annekteret grupperummene i Råvarebygningen til brug for studerende indskrevet på CBS’ MBA-betalingsuddannelser og de skrædderskyede kurser til erhvervslivet, er der ikke umiddelbart udsigt til, at ’udfordringen’ bliver mindre.

Et andet eksempel er Denise Schroeders debatindlæg om, hvordan hun som IVK-studerende føler sig tabt på gulvet. Ud fra de kommentarer, indlægget allerede har affødt, er hun langt fra alene i at opleve som ’udfordrende’.

Grunden til, at jeg opridser disse ’udfordringer’ som de studerende oplever, er, at jeg gerne klart og tydeligt vil fremhæve den rungende tavshed, der udgør CBS’ ledelses var på indlæggene. Det ville være til stor gensidig gavn, hvis ledelsen var i stand til at kommunikere mere direkte til de studerende (eksempelvis via nærværende medie) omkring problemstillinger som ovennævnte. Det er ikke kun de studerendes problem, det er CBS’!

I forbindelse med den offentlige kritik af Johan Roos’ håndtering af forløbet omkring CBS-SIMI Executive tog rektor tydeligvis prompte til genmæle via CBS OBSERVER. Dette kunne tjene som et fantastisk eksempel på, hvorledes det fra ledelsens side rent faktisk er muligt at engagere sig hurtigt og seriøst i debatten. Næste skridt er så, at det er de studerendes ’udfordringer’, der tages alvorligt, og ikke kun de af CBS’ ledelses ’udfordringer’, der skaber overskrifter i dagbladene.

Bevares, det kan måske synes utopisk, at ledelsen skulle kunne gå ind i alle enkeltsager og adressere de studerendes problemstillinger. Så lad mig tage et mere generelt emne: afskedigelsen af de 75 TAP-medarbejdere (Teknisk Administrativt Personale) den 30. marts. Som studerende på CBS hører man om, men jeg må indrømme, at vi i CBS Students på egne og alle CBS’ studerendes vegne i høj grad føler os overset, når vi tænker på, hvilke konsekvenser nedskæringer i den størrelsesorden kan få for vores uddannelse.

Det bekymrer os lidt. Vi oplever det faktisk som ’udfordrende’. Der er blevet skrevet om emnet her på CBS OBSERVER, men kun ud fra medarbejder- og organisationsvinklen. Som studerende savner man i den grad en sammenhængende forklaring fra CBS’ ledelse til de studerende om bagrunden for disse afskedigelser. Hvilke analyser/overvejelser ligger til grund for disse afskedigelser? Hvad kommer det til at betyde for de studerendes hverdag? (Lige netop dette kritikpunkt må CBS OBSERVER’s redaktion også gerne tage til sig.)

Sådanne elementære spørgsmål burde besvares over for os, så vi som studerende på CBS føler os taget alvorligt. Man kan, hvis man vil, komme uendeligt langt med ordentlig kommunikation. I sidste ende er vi studerende, sammen med CBS’ mange dygtige forskere, selve det brændstof, der får universitetet til at køre – men man skal ikke regne med at kunne køre langt på literen, hvis ikke man sikrer, at der er en kommunikation med de studerende, så de løbende er med på, hvilken retning CBS kører.