Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Debat: Farvel til IVK – og hvad så?

Skrevet af Benjamin HamJesper Christrup JensenSimon Freij-LarsenBritt Nyvang - Foto: Britt Nyvang - 6. februar 2012 - 11:591 kommentar
Britt Nyvang, studenterrepræsentant i interimstudienævnet for den nye sproguddannelse, efterlyser sammen med de tre andre studenterrepræsentanter input til arbejdet.

Uddannelsen International Virksomhedskommunikation, som vi kender den, skal omstruktureres, men hvad mener du er vigtigt at holde fast i, og hvad er vi glade for bortfalder?

Hvor gemmer IVK guldet?
De næste tre måneder har et interim studienævn ansvaret for at udvikle en ny sproguddannelse på CBS. Med andre ord skal posen rystes, og nye idéer og tiltag indarbejdes. Det vigtigste i denne proces er at skabe en uddannelse som både erhvervslivet og de studerende finder attraktiv.

I den forbindelse er det af afgørende betydning at få de studerende i tale, så vi kan være med til at præge debatten og få indflydelse på udviklingen af uddannelsen. Hvad mener du er den helt rigtige vinkel på en ny sproguddannelse på CBS?

Måske tænker du, at det ikke er vigtigt for dig at deltage i debatten, hvis ikke du læser IVK, men alle forslag er velkomne. Den nye uddannelse skal have en samfundsvidenskabelig tilgang til erhvervssprog og organisationsforståelse i et internationalt perspektiv, men hvad betyder det?

Din stemme er vigtig. Nu!
Interim studienævnet er lige nu i den kritiske fase, hvor man definerer selve kerneindholdet af uddannelsen. Som studenterrepræsentanter i det siddende interim studienævn er det vigtigt for os at vide, at vi ikke bliver ensporede eller på anden vis overser det gemte guld. Derfor lægger vi op til diskussion.
Så det er altså lige nu, du har mulighed for at gøre din stemme gældende.

Hvad er de allervigtigste elementer fra IVK, der bør drives videre i en ny sproguddannelse? Er det formidlingsfagene? Er det sprogfagene? Er det viden om samhandelslande? Eller er det noget helt fjerde?

Via dette link kan du deltage i en kort undersøgelse, hvor du skal liste de kvalifikationer, der er vigtige for at skabe en bæredygtig sproguddannelse – dette ud fra 10 opstillede elementer. På forhånd tak for dine input.

Hvis ikke du har lyst til at deltage i denne undersøgelse, opfordrer vi til at give din mening til kende i forlængelse af dette debatindlæg. Alle input vil blive behandlet og taget med til næste interim studienævnsmøde, på torsdag den 9. februar.

Benjamin Ham, Jesper Christrup Jensen, Simon Freij-Larsen og Britt Nyvang - studenterrepræsentanter i studienævnet for IVK.