Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

De studerendes stemme bliver hørt – så kom og spyt ud

Skrevet af Iben Pedersen Sonne - Foto: Anders Meldgård Kjemtrup - 30. april 2012 - 13:060 kommentarer
Med kun ti allerede engagerede deltagere i det seneste Student Poltical Council-arrangement er der et stykke vej endnu, før SPC bliver det åbne forum for alle CBS' studerende, der er tanken.

Ved årets første ’Student Political Council’ tirsdag den 24. april satte en sluttet flok engagerede studerende fokus på, hvad CBS kan gøre anderledes – alle andre interesserede studerende kan dog stadig få deres mening hørt.

SPC – en mulighed for at lave ændringer og få indflydelse
Tirsdag den 24. april havde CBS Students inviteret alle CBS’ere til at komme til Student Political Council (SPC). SPC er et initiativ fra CBS Students’ side, der går ud på at give alle CBS’ studerende mulighed for at engagere sig i deres universitet og få direkte indflydelse på, hvilke emner CBS Students skal sætte på dagsordenen.

Selv om man ikke når at deltage i en af de åbne plenumdiskussioner, kan man nu også kontakte CBS Students direkte. Det studenterpolitiske råd (SPC) arbejder under sloganet ’Let’s Debate’, og det er netop, hvad de fremtidige møder inviterer til.

- Vi vil gerne høre all CBS’ studerendes meninger generelt og give dem et forum, hvor de kan diskutere CBS. På den måde kan vi hos CBS Students repræsentere den brede gruppe af studerende bedst muligt, siger Philip Hardø, medformand for CBS Students.

De studerendes ret til medbestemmelse i ’CBS Codex of Leadership’
Et af de vigtige punkter på dagsordenen for tirsdagens SPC møde var CBS’ kodeks for ledelse og medinddragelse, der skal udvikles inden sommer. Et ’Codex of Leadership’ er en social kontrakt mellem blandt andre de studerende og ledelsen på CBS.

For de studerende vil kodekset være et regelsæt, der definerer de studerendes involvering i og indflydelse på CBS-ledelsens beslutninger og sætter en ramme for, hvad de CBS studerende kan forvente af CBS og vice versa. Ved at være med til at udvikle dette kodeks har de studerende mulighed for at ligestille og afstemme forventninger med CBS’s ledelse.

For CBS students er det vigtigt at få input fra så mange CBS-studerende som muligt, så kodekset bliver dækkende og tilfredsstillende for alle CBS’ere.

De få repræsenterede i denne omgang de mange – godt
På trods af, at Student Political Council er et forum for alle CBS-studerende, hvor der kan gives frit løb for frustrationer, kritik og meninger om CBS, var der på tirsdagen møde kun omkring ti studerende samlet. Ti studerende der vel at mærke alle allerede er aktive indenfor studenterpolitik.

Selvom indspark og ideer fra et bredere udvalg af studerende måske ville være at foretrække, nåede den fremmødte flok dog frem til en masse problematikker og eventuelle løsninger, som CBS som uddannelsesinstitution nødvendigvis må sætte fokus på. Blandt de diskuterede emner var kommunikation og informationsformidling på universitetet, den akademiske kvalitet og niveauet på de udbudte uddannelser og – en kende ironisk – studenterengagement og involvering.

Igennem debat, diskussion og brainstorm holdt gruppen fokus på de gennemgående problematikker og ikke mindst problemløsning. Da mødet efter to timerskulle rundes af, meddelte CBS Students formændene, Philip Hardø og Niklas Frijs-Madsen, at det, til trods for det begrænsede fremmøde, nok havde været det mest produktive SPC til dato.

Tilføj kommentar