Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

De første 100 dage ’in office’ for CBS Students

Skrevet af The Presidency - 25. april 2012 - 12:380 kommentarer
CBS Students formandskab.

CBS Students formandskab kigger tilbage på de første 100 dage af formandskabet for CBS' studenterorganisation, CBS Students.

De første 100 dage er allerede gået som nyt formandskab for CBS Students. 100 dage, der har været utrolig spændende, lærerige og enormt udfordrende. Vi har videreført den gode relation til CBS, sat os grundigt ind i CBS Students styrker og udviklingsmuligheder, samt diskuteret massevis af studenterpolitik med Ministeren, Dansk Industri og Danske Studerendes Fællesråd.

Som nyt formandskab for studenterorganisationen, starter man med at videreføre den tætte relation til alle aspekter af CBS. Det er helt centralt for CBS Students at samarbejde med CBS, som en partner – derfor har vi brugt meget tid på at mødes med CBS’ mange afdelinger og ansatte. Indtil videre har vi videreført et tæt samarbejde med Career Center, Studievejledningen, Det Internationale Kontor, Admission Office, IT-afdelingen, Ledelsessekretariatet, Information Center, CBS Boligfond, Campus og Bibliotek, Campus-Services, CBS Observer, samt selvfølgelig CBS’ ledelse og bestyrelse.

 Vi vil gerne takke hele CBS for den åbenhed og interesse, som vi har mødt. Det har været både motiverende og opløftende at få indblik i alle de interne processer, som foregår på CBS. Specielt er det bekræftende som studerende at få indblik i de mange hundrede mennesker, som hver dag arbejder for at forbedre vores universitet. CBS Students sætter stor pris på samarbejdet – vi tror på, at samarbejde imellem CBS og CBS Students i sidste ende skaber bedre resultater – vi glæder os til at plukke frugterne af det fremtidige samarbejde.

CBS Students glæder sig stadigvæk over resultatet af universitetsvalget. 28,93% af de studerende stemte – det gør CBS til Danmarks mest demokratiske universitet! Pt. er godt 100 studerende valgt ind i studienævn, akademisk råd, samt CBS’s bestyrelse, for CBS Students. Specielt studienævnene er altafgørende for kvaliteten af CBS’ uddannelser. Derfor glædede vi os over, at så mange af CBS Students’ studenterindvalgte mødte op til vores første studienævnsseminar i februar. CBS Students har udelukkende fået positiv feedback på arrangementet – derfor agter vi at afholde endnu en brunch og workshop i september.

CBS er ikke bare Danmarks mest demokratiske universitet – CBS er det universitet i Danmark, som har det rigeste studenterliv. Det er vores klare indtryk efter at vi har overtaget CBS Students Network, som er en sammenslutning af alle studenterdrevne initiativer på CBS. I starten af februar blev vi introduceret til CBS 33 studenterorganisationer. Diversiteten er enorm – fælles for dem alle en brændende passion. CBS Students arbejder hårdt for at forbedre vilkårene for studenterdrevne aktiviteter. På denne baggrund var det derfor også med stor begejstring, at vi i marts kunne offentliggøre CBS Students Aktivitetspulje: 2 millioner kroner til studenterdrevne aktiviteter! Herfra skal lyde endnu en opfordring – søg, søg, søg!

Vi tiltrådte som CBS Students nye formandskab samtidig med, at Per Holten-Andersen tiltrådte som ny rektor for CBS. Formandskabet har mødtes med Per flere gange og har allerede introduceret ham til flere ideer – f.eks. at lave en immatrikulationsceremoni for alle nye studerende på CBS.

Som formandskab for CBS Students, er man – i samarbejde med CBS Students sekretariat – ansvarlig for studenterorganisationens daglige drift. CBS Students har med tiden oparbejdet en omfattende portefølje af projekter. Det helt centrale er den politiske koordinering mellem studienævn, akademisk råd, og vores indvalgte i bestyrelsen. Dertil kommer bl.a. CBS Students PRINT, introkoordinering, ansvaret for CBS’ Introbog, planlægning og afholdelse af spændende seminarer, afholdelse af universitetsvalget osv.

Alle CBS Students aktiviteter er drevet frem af en inspirerende og kraftigt voksende frivilligindsats. Herfra skal der lyde en enorm tak til alle CBS Students interne frivillige, som arbejder hårdt for at forbedre CBS. Er du interesseret i at hjælpe til, snuse lidt rundt eller være en del af et anerkendende og hårdtarbejdende miljø, kan du altid kontakte os på presidency@cbsstudents.dk.

Når formandskabet ikke koordinerer den store frivilligindsats, repræsenterer de studerende på CBS eller i et flygtigt øjeblik studerer – repræsenterer CBS Students også de studerende eksternt. Dansk uddannelsespolitik har været spændende og karakteriseret af en hurtig fremdrift: Suppleringskurser, Udveksling, SU, Universitetsloven, Udviklingskontrakter – og vigtigst finansiering har været på CBS Students agenda i det forløbne 100 dage.

CBS Students har ved to lejligheder diskuteret CBS’ finansielle udfordringer med Morten Østergaard og ministeriet. Siden 2009 har finansieringen været øget for langt de fleste uddannelser på CBS (pånær Datalogi og Økonomi) – ved finanslovsforhandlingerne senere i år, skal regeringen diskutere om kvalitetsløftet skal bestå. CBS Students klare holdning er, at CBS er underprioriteret på både midler til forskning og uddannelse.

Ydermere har vi som formandskab prioriteret at skabe en tættere relation til studenterforeningerne på de andre danske universiteter. Derfor har vi været i tæt kontakt med Studetnerrådet ved RUC, Syddanske Studerende, Studenterrådet ved KU, Studentersamfundet i Aalborg, Studenterrådet i Århus samt polyteknisk forening ved DTU. Specielt har vi brugt tid på at forankre en CBS’ dagsorden i paraplyorganisationen, Danske Studerendes Fællesråd. Endvidere har vi repræsenteret CBS Students ved fire større konferencer: ’Fremtidens Uddannelser’ arrangeret af Dansk Industri, ’Studieboliger i København’ arrangeret af DSK, ’Universiteternes Autonomi’ på Københavns Universitet, samt ’Graduate Business Forum’ for de 50 bedste business schools arrangeret af Simon School of Business, USA.

Det har været 100 hæsblæsende dage, hvor vi har fået muligheden for at lære CBS og CBS Students bedre at kende. Når vi kigger tilbage på vores første tre måneder, har det været en sand fornøjelse. Nu er vi klar til for alvor at tage fat - nedenstående er et udpluk af de projekter og sager, som CBS Student på nuværende tidspunkt arbejder med.

 

  • E-campus, Learn og CBS’ fremtidige hjemmeside
  • Opkvalificering af studienævnenes arbejde
  • Mulighed for ECTS-point for frivilligt arbejde på CBS
  • Bedre integration af internationale studerende på CBS
  • Koordinering af introvejledere
  • Det trådløse netværk på CBS
  • Bedre kommunikation i CBS Students
  • Ledelseskodeks på CBS
  • Messe for alle frivillige organisationer på CBS
  • … og meget, meget mere!

 

Har du spørgsmål, kommentarer eller ideer, må du meget gerne kommentere på vores blogindlæg eller skrive os en mail på presidency@cbsstudents.dk. Vi ser frem til at høre fra dig – GET INVOLVED!

 Niklas og Philip, CBS Students