Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Internationalisering - Next step

Skrevet af Nicki Brøchner - 20. oktober 2009 - 13:561 kommentar

Med det nye “University of Denmark” Kina Universitet er der åbnet op for mange nye internationale muligheder for de danske universiteter. Skal CBS nøjes med bare at være en medspiller i Videnskabsministeriets projekt eller bør CBS gå egne veje? - Der er mange stærke argumenter for både CBS som universitet, for de studerende og det internationale forskningsmiljø at genoptage ideen med at oprette et campus i udelandet. Konklusionen bør derfor være at vi på CBS ikke er færdige med internationaliseringen.

CBS har længe haft en stærk international profil, hvilket har medført at CBS i dag kan fejre nogle flotte ranking resultater for både CEMS og cand.merc. Udover disse flotte resultater betyder CBS internationale profil også at det er lykkes CBS at opbygge et dynamisk internationalt studiemiljø. Dette internationale miljø er noget vi alle, som studerende, oplever enten til forlæsninger eller når vi færdes på rundt CBS. Der hersker i dag en bred enighed om at dette internationale miljø er godt for CBS, både studie- og forskningsmæssigt. Men hvad er det næste skridt? Skal vi blive ved med at forsætte ud af internationaliseringens motorvej eller er det nok med det CBS gør i dag?

Sidste år annoncerede videnskabsministeren at det var en del af regningens strategi for uddannelse at oprette et dansk universitet i Kina. Ideen er kort fortalt at bygge et universitet der kan udbyde en bred vifte af uddannelser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Dette skal ske i tæt samarbejde imellem Danske universiteter, Kinesiske universiteter og Danske virksomheder der i dag operer i Kina. Tanken om et universitet i for eksempel Kina er ikke en helt ny tanke, som pludselig er kommet til videnskabsministeren,  faktisk undersøgte CBS i samarbejde med FUHU og Niels Brock, for et par år siden, mulighederne for at kunne tilbyde Danske uddannelser i Kina. Dengang blev planerne droppet igen fordi at det viste sig ikke være muligt inden for universitetslovens rammer på daværende tidspunkt. Dette er dog ved at ændre sig, og derfor var det måske en mulighed for CBS, at finde de gamle planer frem igen?

Forestiller man sig et øjeblik at CBS oprettede en afdeling i for eksempel Kina eller et af de andre BRIC (Brazil, Russia, India, and China) lande, hvilken betydning ville det så have for CBS som institution og for os som studerende? De mest åbenlyse fordele i et sådan uddannelsessamarbejde, er de samme som vi finder i de mere traditionelle uddannelsessamarbejder, vi allerede kender på CBS i dag, så som join degrees og udvekslings aftaler. Man kan let forstille sig, at det vil blive nemmerer for studerende på CBS at komme på udveksling, da det hele jo i så tilfælde ville være en intern procedure på CBS. Det ville ligeledes styrke CBS's internationale profil på både forsknings og uddannelses området.  En sådan styrkelse vil igen være en fordel når det kommer til at tiltrække de bedste forsker og studerende fra hele verden til CBS. Det vil også potentielt kunne betyde at det bliver letter for de studerende der drømmer om internationale karrierer at opnå disse, når de er uddannet i miljøer, der er så stærkt internationale.

Der er altså mange fordele ved en øget fokusering på CBS’s internationale profil. Nu er spørgsmålet så bare om CBS skal nøjes med at være en del af det nye danske universitet i Kina eller om man skal fokusere på at skabe sine egne rammer og kigge på andre lande som mulige vækstområder. Uanset hvad man vælger bliver det en af de diskussioner som man på CBS bliver nød til at have vedrørende vores forsatte internationaliserings strategi.

I forbindelse med mit kandidatur til CBS Bestyrelse, vil jeg gerne invitere alle der måtte have lyst til deltage i denne diskussion, til at komme med idéer, kritik og spørgsmål. Dette kan enten ske her på CBS Observer eller på Facebook
 

Tilføj kommentar