Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Præmiestuderende på tiende år

Skrevet af Miel Pedersen - Foto: Jørn Albertus - 13. august 2012 - 14:091 kommentar
Da Asger Bryderup begyndte at læse på CBS stod der Handelshøjskolen i København over indgangen til Julius Thomsens Plads, hvor han havde timer. Til gengæld var der ikke noget, der hed CBS Sport. Det var Asger med til at sørge for, at der kom.

Asger Bryderup er en af de tre studerende, der i april modtog CBS Student Prize 2012. Han er muligvis også CBS’ sidste evighedsstuderende.

Kriterierne for at være en værdifuld studerende
CBS’ Student Prize 2012 gik til stud.merc. ASC Asger Bryderup, stud.ling.merc IKM Britt Boye Nyvang og stud.merc.SOL Signe Gammelgaard Kristensen. Alle fordi de hver især gennem 2011-12 har spillet en værdifuld og aktiv rolle på CBS.

Hvis det stod til Uddannelsesministeriet og folketingspolitikerne (eller målepunktet i CBS’ nye udviklingskontrakt om hurtig og effektiv studietid), så skulle en ’årets studerende’ nærmest per definition være en, der udviste målrettet effektivitet og gennemførte på normeret tid.

Det kan en studerende, der prioriterer at stå bag et hav af studenterpolitiske og sociale aktiviteter på CBS over sine studier, ikke just siges at falde helt i tråd med. Særligt gælder det nemlig for Asger Bryderup, at han til september kan fejre 10 års jubilæum som studerende på CBS, så han udmærker sig altså også ved måske at være CBS’ sidste evighedsstuderende.

Engageret i studielivet fra første dag på CBS
Til daglig læser Asger Bryderup til cand.merc. ASC – en uddannelse, som han efter mange år forventer at være færdig med til jul. Men selv om studierne er Asgers direkte tilknytning til CBS, husker de fleste ham for meget mere end blot en talnørd.

- Jeg startede i sin tid på en HA(mat.), simpelthen fordi jeg er fascineret af tal. Men mennesker er nu sjovere at arbejde med. Og så har jeg altid været interesseret i, hvad der sker omkring mig, fortæller Asger Bryderup.

Asgers interesse for organisationsarbejde startede allerede i gymnasiet, så da han kom til CBS, lå det ham ikke fjernt at engagere sig aktivt. Således engagerede han sig allerede fra september det år, han startede på CBS, aktivt i sit studies sociale og faglige udvalg og aktiviteter.

Ti års engagement i 14 forskellige organisationer
Det ene tog lynhurtigt det andet, og snart var engagementet bredt ud til studenterpolitik og sociale aktiviteter under en bred vifte af forskellige studenterorganisationer rettet mod alle CBS’ studerende.

- Når man først er kommet ind i det, får man lyst til at engagere sig stedse mere. Jo mere, man bliver involveret i frivilligt arbejde, og jo bedre indsigt, man får i, hvordan man får ting til at ske, jo mere afhængig bliver man af det. Desuden er det også en fed følelse at vide, at det, man gør, også gør en forskel for andre, forklarer Asger.

Det er mere end snak. Asger modtog prisen som anerkendelse for aktiv og konstruktiv deltagelse i hele 14 studenterorganisationer på CBS, heriblandt ’CBS Students’ (hvor han sidder i bestyrelsen), ’FinanceLab’, ’The Students Council’, ’International Office’ (CBS’ Buddy-ordning og Exchange Crew) og ikke mindst ‘CBS Sport’, som han var med til at grundlægge og stadig sidder i bestyrelsen for.

CBS’ (måske) sidste evighedsstudent fik da også sammen sin Student Prize 2012 følgende ord med på vejen: “Asger’s engagement and entrepreneurial spirit is a true inspiration in the light of the CBS Code of Conduct.”

Personligt tilfredsstillende stor og værdifuld indsats
Selv om politikerne puster de unge i nakken for at få dem hurtigere igennem studiet, så er der altså enkelte, der vælger at køre deres eget løb. Asger Bryderup er i udpræget grad én af dem – og han har nu diplom på, at han, selv om studietiden måske ikke blev brugt målrettet på at læse i bøger og tage eksaminer, har gjort en stor og værdifuld indsats på og for CBS.

- Jeg har lagt rigtig mange timer i det frivillige arbejde, i perioder omkring 30-40 timer om ugen, og det er klart, at det i sig selv nok har kostet et par år – men det har været nogen gode år, siger Asger og påpeger, at han uden tvivl har arbejdet meget med både ledelse og kulturforskelle i praksis som en del af det frivillige arbejde.

Disse erfaringen vil uden tvivl vil komme ham til gavn, når han efter jul er færdig med sin kandidatuddannelse og skal ud i det pulserende erhvervsliv.

- Jeg er rigtig glad for og stolt af de ting vi har opnået på CBS, og jeg gjorde gerne det hele igen. Skulle jeg gøre noget om, ville jeg nok hænge mere ud på CSE Lab (på Copenhagen School og Entrepreneurship, red.), for det lader til de har en masse spændende projekter i gang, bemærker Asger.

Menneskelige værdier værdsættes – også på CBS
Så på trods af, at SU’en er udløbet for længst, og Asger efterhånden kan bryste sig af betegnelsen ’evighedsstudent’, sidder han stadig på CBS og smiler – og det gør vi andre også.

Det gør vi ikke bare, fordi CBS og skolens studerende i dag nyder godt af den indsats, Asger Bryderup har leveret gennem sine nu ti år på CBS. Det gør vi også, fordi priskomiteen bag CBS Student Prize ved at udnævne ham som en af årets studerende er med til at understrege, at selv om Copenhagen Business School i høj grad er styret af de politiske dagsordener, så kan alt af værdi ikke gøres op i tal og normeringer.

I sidste ende er det stadig de menneskelige værdier, der er afgørende – selv på CBS.

Info: 

CBS Student Prize
Alle kan indstille en CBS-studerende til prisen.

Vinderne af prisen afgøres af priskomiteen, der i år bestod af: rektor Per Holten‐Andersen, uddannelsesdekan Jan Molin, Christian Refshauge, studentervalgt medlem af CBS’ bestyrelse, og Jan Hillebrand, studentervalgt medlem af det Akademiske Råd.

’Evighedsstuderende’
Ifølge studieordningen for cand.merc. må man højst bruge fem år på at gøre kandidatgraden færdig, fra man er blevet indskrevet på uddannelsen.
 

Tilføj kommentar