Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Debat: Dumhedens cirkel hersker i undervisningen på FLØK

Skrevet af Niels Jørgen Lindtner, stud.merc.fil - 29. maj 2012 - 16:396 kommentarer

Kildekritik er tilsyneladende en by i Rusland, når man i en eksamensopgave tager ungdomskultur og letpåklædte kvinder under behandling.

I denne sommer var der en tysk professor ved navn Linda Marie Koldau, som kritiserede dansk humaniora – hun kaldte slet og ret humaniora i Danmark for en skandale.

I en just overstået eksamen her på CBS kom jeg pludselig i tanke om noget, hun skrev i sin artikel den 12 juni 2011 i Politiken. Hun skrev: "Og der må endelig ikke presses for megen viden ind i en opgave. Teorier skal der til – også analyse af ét eksempel, som beviser teorien. Det er dumhedens cirkel."

Jeg læser cand. merc. fil. (en semi-humaniora uddannelse) Senest aflagde jeg eksamen i faget Arbejdsliv og Ledelse. Eksamensemnet var udstukket af underviserne. Eksamensopgaven omhandlede de såkaldte Cultpiger og deres såkaldte arbejdsliv. Nogle vil måske have en svag erindring om en letpåklædt, smilende pige fra den sidste bytur?

Hvorom alting er – så bød underviserne de studerende at:

"(…) tage empirien for gode vare [sic]. Det interessante er [sic]I formår at bruge fagets tekster til at analysere casen og ikke om hvilken slags empiri der er tale om."

Da kom jeg til at tænke på Linda Marie Koldaus ord.

For nu at stille det lidt firkantet op. Underviserne beder udtrykkeligt de studerende om at forholde sig til en sag, som de kun har et begrænset eller mangelfuldt kendskab til. Hvorfor? Fordi det interessante ikke er virkeligheden, men undervisernes egne teorier. Jeg kan ikke se nogen anden forklaring.

I mine øjne må dette nødvendigvis føre til usikre, hvis ikke fejlagtige slutninger. Id est: Havde empirien været mere fyldestgørende, er det muligt, at de teorier som vi blev bedt om at demonstrere kendskab til, slet ikke ville finde anvendelse!

For mig at se er en teori, der ikke må verificeres ved hjælp af virkelighedskontrol at ligne med holdbarheden af en snemand i sommersol.

Mit spørgsmål er så: Gælder det Koldau mente om Århus Universitet også på CBS på Frederiksberg?