Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

cbsobserver.dk lukker og slukker

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jørn Albertus - 17. februar 2010 - 12:0014 kommentarer
Avisbestyrelsesformand Kurt Jacobsen påpeger, at redaktionens ressourcer og situation gjorde det sikre valg til det eneste ansvarlige.

Webavisen forgår, papiravisen består. Det var den beslutning, som Avisbestyrelsen for CBS OBSERVER & cbsobserver.dk enstemmigt vedtog tirsdag formiddag. Der vil derfor blive lukket for webavisen fredag den 26. februar 2010 klokken 16.

Enstemmig bestyrelse fortsætter papirudgaven
Fremtiden for CBS’ redaktionelt uafhængige medie bliver, at CBS’ snart 32årige avis CBS OBSERVER fortsætter. Det bliver webavisen cbsobserver.dk, der lukker. Bag beslutningen stod en fuldstændigt enig Avisbestyrelse bestående af to repræsentanter fra CBS’ videnskabelige personale, to repræsentanter fra CBS’ teknisk-administrative personale og to repræsentanter fra CBS Students. Rektors repræsentant i Avisbestyrelsen havde meldt afbud.

Læserundersøgelse på webben pegede på webben
Inden beslutningen blev truffet, havde Avisbestyrelsen gennemgået resultaterne af den vejledende læserundersøgelse, der var blevet lagt på webavisen. Der var kommet godt 650 besvarelser ind, og i udgangspunktet var resultatet, at respondenterne satte størst pris på papiravisens indhold, men at flertallet – 56 procent mod 40 procent – helst ville bevare webavisen.

I sin inddragelse af undersøgelsens resultater i overvejelserne tog avisbestyrelsen dog højde for, at undersøgelsen med sin placering per definition ville tiltrække flest besvarelser fra webavisens brugere. Den forholdt sig også til, at 25 procent af besvarelserne angav aldrig at læse webavisen og således udelukkende havde klikket sig ind for at bevare papirudgaven.

Overraskende nok var CBS’ bachelorstuderende en af de to grupper, hvor der i undersøgelsen var flertal for at bevare papirudgaven frem for webavisen. Den anden var CBS’ VIP’er (videnskabelige personale).

Ikke en klokkeklar og utvetydig overvægt
- Vi tog undersøgelsens tilkendegivelser seriøst. Men resultaterne bød ikke på en så klokkeklar og utvetydig overvægt til den ene eller den anden side, at vi kunne lægge den til grund for vores endelige afgørelse. Vi sidder i Avisbestyrelsen inde med en indsigt i redaktionens ressourcer og situation, som avisens læsere og webavisens brugere ikke har, og som vejede tungere end den indikation, vi fik fra undersøgelsen, siger avisbestyrelsesformand Kurt Jacobsen og påpeger:

- Vi fik en særbevilling til et projekt, som skulle løbe frem til udgangen af august i år. Projektet skulle efter planen evalueres grundigt gennem foråret med henblik på at afdække, hvordan vi skulle gribe CBS’ redaktionelt uafhængige mediebillede an fremover. Bevillingen blev standset i utide, og hvor Avisbestyrelsen inden projektets opstart havde akkumuleret midler til selv at investere 300.000 kr. i det, står vi i dag med et underskud på over 300.000 kr., som vi skal i gang med at afvikle.

Den eneste ansvarlige beslutning var det sikre valg
Det var som nævnt ovenfor en enig bestyrelse, der traf beslutningen. Men afgørelsen faldt ikke uden grundig diskussion af de alternative muligheder.

- Det var den eneste ansvarlige beslutning, vi kunne træffe. Vi overvejede seriøst, om vi skulle lukke papirudgaven og kaste os ud i en omstilling af redaktionen og videreudvikling af webavisen. Kriteriet skulle være, at den realistisk skulle være i stand til også at tilbyde et indhold med de styrker og den gennemslagskraft, som avisens har, fortæller Kurt Jacobsen og påpeger:

- Vi måtte i sidste ende erkende, at en sådan omstilling og videreudvikling ville kræve en investering af ressourcer. De ressourcer råder Avisbestyrelsen – med redaktionens tilbageværende bemanding og udsigten til at skulle afvikle en akkumuleret negativ opsparing på mere end 300.000 kr. – ikke over. Med papirudgaven kan redaktionen levere et veldokumenteret produkt af en kendt kvalitet og med realistiske udsigter til at kunne afvikle vores underskud inden for en rimelig tidsramme.

Kan vi skaffe midlerne, åbner vi webavisen igen
Avisbestyrelsens formand understreger, at visionen om en webavis i CBS OBSERVER-regi ikke hermed er endegyldigt opgivet. Bliver det muligt ad andre veje at skaffe midlerne til at genoplive webavisen og skabe den synergieffekt mellem de to medier, som var den oprindelige ide med projektet, vil Avisbestyrelsen gribe chancen med alle hænder.

- Vi er fortsat overbevist om, at en kombineret avis/webavis er den optimale løsning for et redaktionelt uafhængigt journalistisk medie på CBS. CBS er et universitet. Vi er forpligtede til at lære vores studerende – og til at minde os selv og hinanden om – at orientere sig grundigt om det samfund og de sammenhænge, vi alle indgår i, siger Kurt Jacobsen og understreger:

- Det gælder i CBS’ kontekst både ved at følge med i den løbende nyhedsstrøm, ved at deltage i og forholde sig til den fri og åbne universitetsdebat og ved at sætte sig ind i komplekse sammenhænge serveret gennem en analyserende, perspektiverende og kritisk formidling, der ikke drukner i informationsstrømmen. Det er fortsat Avisbestyrelsens ambition på et tidspunkt at kunne levere hele pakken.

Info: 

cbsobserver.dk: Websiden vil blive lukket for opdateringer mv. på fredag den 26. februar kl. 16. Det vil fortsat være muligt at læse og søge i indholdet, men det vil ikke længere være muligt at kommentere, blogge og lignende.

Dokumentation: Avisbestyrelsens beslutningsreferat, der er blevet sendt til rektor Johan Roos, kan hentes som vedhæftet pdf-fil nedenfor og læses.

Dokumentation: Læserundersøgelsens besvarelser og resultater kan ligeledes hentes som vedhæftet pdf-fil nedenfor og læses.
 

Tilføj kommentar