Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

CBS vil optage flere ældre og erfarne studerende fra i år

Skrevet af Betty P. Kandindima - Foto: Tao Lytzen - 15. maj 2012 - 12:470 kommentarer
Der er udsigt til flere mere erhvervserfarne og modne nye bachelorstuderende i optagelses-mixet fra i år, nu hvor andelen af kvote 2-ansøgere fordobles.

CBS har som det eneste universitet i landet over en kam øget andelen af kvote 2-ansøgere, der optages på de dansksprogede uddannelser i år. Beslutningen møder stor begejstring fra CBS Students.

En kærkommen og særdeles positiv melding
Uddannelsesminister Morten Østergaard gav tilbage i marts universiteterne mulighed for selv at bestemme, hvor mange studerende de vil optage via kvote 2. CBS reagerede hurtigt på nyheden og har som det eneste universitet øget antallet af studerende, der i år bliver optaget gennem kvote 2 på stort set samtlige danske uddannelser. Før hed det sig, at maksimalt ti procent måtte optages gennem kvote 2.

- Der har fra mange universiteters og de studerendes side længe været et ønske om at få mere indflydelse på, hvordan og hvor mange der optages gennem kvote 2, fortæller Studiechef Rie Snekkerup, der er særdeles positiv over for den nye mulighed.

Som konsekvens bliver fordelingen ved CBS’ optag af nye studerende i år 80-20 på de dansksprogede uddannelser. På de engelsksprogede tilrettelægges fordelingen efter de enkelte uddannelser.

Større diversitet og flere modne og erfarne studerende
Ifølge Rie Snekkerup er en af de mange fordele ved den nyvunde frihed, at det giver mulighed for at få en mere broget flok af studerende, der kan bidrage med andet end et højt gennemsnit, fordi flere af dem vil kommer med en masse erfaringer fra deres arbejdsliv.

- Det handler om sikre den bedst mulige kvalitet af de studerende, der kommer ind på vores uddannelser. Det kan justeringerne i optagelsesprocessen være med til at styrke, tilføjer Rie Snekkerup.

Løsere tøjler har givet anledning til nytænkning
Den nye ændring tjener ikke blot de mange kvote 2-ansøgere, men er også startskuddet til at ændre i selve måden, optagelsesprocessen på CBS håndteres. Uddannelsesdekanatet er allerede i tæt dialog med CBS Students, der er yderst begejstret for udsigten til ændringer. Studenterorganisationen ser nemlig stor fornuft i at øge antallet af kvote 2 ansøgere.

Philip Hardø, medformand for CBS Students, fremhæver ligesom Rie Snekkerup, at det handler om at få de mest kvalificerede og motiverede ansøgere ind. Disse har så måske ikke de højeste gennemsnit, men de kan byde kvalificeret ind ud fra andre erfaringer og vil have en mere erfaringsbaseret interesse i at studere på CBS.

Philip Hardø påpeger desuden, at det især handler om at hjælpe de uddannelsessøgende studerende med at vælge rigtigt første gang. Hos CBS Students tales der derfor varmt for at indføre optagelsessamtaler som supplement til eventuelle nye tilgange til at optage studerende.