Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

CBS’ vej gennem og ud af boligjunglen

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - 22. august 2011 - 11:390 kommentarer

Sidst i 2010 tabte CBS en sag i boligretten om for høje huslejer for nogle af de kollegieværelser, der blev lejet ud til udvekslingsstuderende. Det var afslutningen på et sagsforløb, der startede med en klage til Københavns Huslejenævn i begyndelsen af 2009. Sideløbende har en ny Campuslov fra juni 2010 slået fast, at danske universiteter ikke må bedrive udlejningsvirksomhed til hverken gæsteforskere eller studerende. Som resultat har CBS måttet danse ualmindeligt hurtigt (og diskret) gennem Københavns og Frederiksbergs boligjungle og er nu (næsten) kommet ud på den anden side.

Tabt huslejesag og ny Campuslov gav CBS kniven for struben
Det hele startede ultimo 2008 med en klage til Københavns Huslejenævn (der voksede til 16). Her blev huslejen for et møbleret kollegieværelse til en udenlandsk studerende sat ned fra 4.800 kr./md. til ca. 1.300 kr./md. med krav om tilbagebetaling. CBS påpegede, at huslejen udelukkende dækkede omkostninger, og ankede først sagen til Ankenævnet for Københavns Huslejenævn.

Her blev huslejen blev sat op til godt 3.900 kr./md.. CBS satte huslejerne ned til det krævede, men da beløbet stadig ikke dækkede CBS’ omkostninger, gik sagen videre til Boligretten (Københavns Byret). Her tabte CBS så sagen i slutningen af 2010 og måtte tilbagebetale en del af huslejen til de klagende studerende og sætte huslejen yderligere ned

Samtidig kom der – i juni 2010 – en ny Campuslov. Den foreskriver, at CBS (og de andre danske universiteter) ikke selv må udleje boliger. CBS’ praksis har ellers hidtil været at leje værelser af kollegier med videre og så selv stå som udlejer til de udvekslingsstuderende. Dem er der det særlige ved, at de flytter ind og ud tre gange om året (efterårssemesteret, forårssemesteret og International Summer University) – og mens det gør dem til besværlige lejere at have med at gøre for udlejere, så sidder CBS i saksen og er kontraktmæssigt forpligtet til at sikre ’housing’ til udvekslingsstuderende til en del af skolens partneruniversiteter.

CBS’ internationale udvekslingsprogram hang i balancen
At sagsforløbet har kostet CBS dyrt siger nærmest sig selv – underskuddet på ’housing’ området endte i 2010 med et betydeligt millionbeløb – inklusive tilbagebetalinger og boliger til gæsteforskere, vel at mærke. Men allerede i 2009 trak CBS’ Corporate Partners sig og stipulerede, at deres bidrag ikke måtte bruges til housing, på grund af den dårlige medieoomtale, sagen affødte i foråret.

Universitetsdirektør Hakon Iversen kan næppe siges at have haft noget roligt og udramatisk første år på CBS. Men siden nytår har man kunnet få ham til at næsten at ligne en jaget mand blot ved at nævne ordet ’housing’. For samtidig brændte jorden under CBS’ meget omfattende udvekslingsprogram, der decideret havde øksen hængende over nakken, hvis ikke CBS hurtigt kunne finde en løsning for de udvekslingsstuderendes boligbehov under opholdet i København/Frederiksberg.

Et ressourcekrævende og enerverende forløb
Gennem forårssemesteret er der forhandlet overdragelse af ansvaret for at være udlejer til CBS’ udvekslingsstuderende til andre, og det skulle ikke bare ske hurtigt, men også diskret – for CBS’ forhandlingsposition var alt andet end stærk. Ikke nok med det – han havde erfaret, at CBS kort og godt ikke rådede over den fornødne juridiske ekspertise inden for udlejningsområdet – den skulle opbygges i fuld flugt.

- Det er en stor og ressourcekrævende opgave at komme ud af vores gamle kontrakter og få indgået nye. Faren for at ødelægge vores internationale udvekslingsprogram har været overhængende undervejs, men det har lysnet meget nu, fortæller Hakon Iversen, der kan ærgre sig over CBS’ tidligere manglende indsigt i Huslejenævnets praksis og det reguleringsmorads, der omgærder udlejningsjunglen i København og på Frederiksberg:

- . I dag er vi meget klogere på området, og det kunne have sparet os meget at have haft den indsigt tidligere. Og jeg vil gerne pointere, at CBS aldrig har tjent på at udleje kollegieværelser, og at udgangspunktet altid har været fair huslejeudgifter for de internationale studerende, siger Hakon Iversen.

Boligtilbud sikret til alle udvekslingsstuderende i efteråret
Her ved semesterstart 2011 er der godt skred i forhandlingerne, og CBS’ forhandlingsposition bedre juridisk underbygget. Den juridiske ekspertise er opbygget og solidt indlejret i en erhvervsjurist – cand.merc.jur. Louise Cecilie Overgaard, fuldmægtig i Indkøbsfunktionen.

Der forhandles med Boligfonden (Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København) om at overtage det fulde ansvar som udlejer af Boligfondens egne kollegieværelser og alt vedrørende boliger til gæsteforskere. Der er igangværende forhandlinger om indgåelse af såkaldte reservationsaftaler med en række kollegieejere, hvor CBS kan anvise internationale studerende til kollegierne, som selv står for udlejningen. Og en task-force under ovennævnte Louise Cecilie Overgaard har med en kæmpe – i universitetsdirektørens formulering nærmest ”heroisk” – indsats hen over sommeren for at finde private udlejere sikret, at alle CBS’ udvekslingsstuderende i efterårssemesteret er blevet tilbudt en bolig under deres ophold.

- Det hele ser langt lysere og mere overskueligt ud nu, end det gjorde bare før sommerferien, fortæller universitetsdirektøren, som dog samtidig pointerer, at den del arbejde udestår.
 

Info: 

Housing-sagen i CBS OBSERVER

CBS OBSERVER skrev om housing-problematikken i april, maj og september 2009 og igen i maj 2010 - hovedsageligt i de engelsksprogede sider bag i avisen. Artiklerne kan læses i de pågældende avisers pdf-udgaver her på sitet.

Tilføj kommentar