Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

CBS-studerende mærker for første gang Fremdriftsreformens konsekvenser

Skrevet af Ann-Kathrine Christensen - 23. november 2016 - 13:550 kommentarer
De studerende skal ikke frygte Fremdriftsreformen, men blot fokusere mere på at overholde de forskellige tidsfrister og regler, som er på deres studie

Fremdriftsreformen har medført flere krav til universiteterne og de studerende.

Omkring 100 CBS-studerende på bachelor- og kandidatniveau er blevet udmeldt fra deres studie, da de ikke har opfyldt aktivitetskravet. De studerende skal ikke frygte reformen, men blot fokusere mere på at overholde de forskellige tidsfrister og regler, som er på deres studie.

I forbindelse med indførslen af Fremdriftsreformen er der både kommet flere krav til CBS og de studerende. CBS er blevet pålagt at skulle nedbringe de studerendes gennemførelsestid med 4,1 måned inden 2020, ellers bliver CBS straffet med en økonomisk bøde. Selvom de studerende kan blive straffet med udmelding af studiet, såfremt de ikke overholder Fremdriftsreformens krav, mener Rie Snekkerup, studiechef på CBS, dog, at det er helt rimeligt at forvente, at studerende kan gennemføre på normeret tid:

- Før kunne de studerende være i systemet i mange år, uden at det havde konsekvenser. Dette er blevet skærpet, da CBS er blevet pålagt at kontrollere fremdriften og de studerende mere, fortæller Rie Snekkerup.

Udmeldelser sker på baggrund af aktivitetskravet
Det er dog især aktivitetskravet, som de studerende ikke formår at opfylde:

- Vi kan se, at de studerende, som bliver meldt ud, er nogle, som ikke har været aktive på deres studie i lang tid. Men det kommer stadig bag på nogle, at konsekvensen af inaktivitet på studiet er udmeldelse fra CBS, fortæller Rie Snekkerup.

Fremdriftsreformen indeholder krav og regler, som i nogle tilfælde overlapper hinanden – og det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal forholde sig til det hele som studerende.

Fremdriftsreformen for begyndere
De studerende skal som minimum have bestået 30 ECTS ud af 60 ECTS på et studieår. Derudover skal de studerende sørge for at færdiggøre hele deres uddannelse på den normerede tid + max et år. Her skal de studerende samtidig medregne det faktum, at alle studerende, som er optaget på en videregående uddannelse efter år 2015, kun har fem års SU, så det ekstra år, som de studerende må bruge på at tage deres uddannelse, er for egen regning.

Samtidig skal de studerende tage højde for, at alle påbegyndte uddannelser tæller med i regnestykket, således at de i alt kun har fem års SU at gøre godt med, også selvom de hopper fra en uddannelse for at påbegynde en ny.

De studerende, som lige er begyndt på deres bachelor, kan se frem til at skulle bestå ’førsteårsprøven’ på bachelorniveau, en prøve som samtlige universiteter i Danmark opererer med. Universiteterne har frihed til at bestemme, hvad førsteårsprøven konkret skal indeholde. CBS har valgt, at de studerende skal have bestået deres første år ved udgangen af andet år for at bestå førsteårsprøven:

- CBS har faktisk en mild førsteårsprøve set i forhold til andre universiteter i Danmark, og vi synes fortsat, at den er rimelig, fortæller Rie Snekkerup.

Hvad kan de studerende selv gøre?
De studerende kan dog selv gøre meget for ikke at komme i klemme i Fremdriftsreformen:

- Det er rigtig vigtigt, at de studerende overholder deres studieplan. Der er kommet lidt mere fleksibilitet med revisionen af Fremdriftsreformen blandt andet i forhold til at planlægge eget studie. Ønsker de studerende dette, er det dog vigtigt, at de får tjekket studieplanen, så de er sikre på, at det kan lade sig gøre i praksis, understreger Rie Snekkerup og fortsætter:

-Jeg kan simpelthen ikke understrege vigtigheden af at overholde fristerne på ens studie nok. Lad være med at udskyde eksaminer. Aflevér og gå op til tiden, så du ikke misser et eksamensforsøg. Det handler om ikke at komme for langt bagud, forklarer Rie Snekkerup.

CBS har prøvet at gøre det lettere for de studerende at følge fristerne, eksempelvis ved at indføre den samme afleveringsdato for indlevering af de studerendes kandidatafhandlingen på alle studieretninger.

Et andet godt råd er, at de studerende holder sig opdateret. Og der er masser af hjælp at hente f.eks. hos studievejledningen, Student Hub, mentorordningen, og de kan også bruge studienævnene og deres Quality Boards på de forskellige studieretninger, som kan give nyttige informationer i alle de forskellige problematikker, som de studerende måtte have – både på bachelor- og kandidatniveau:

-Vi kan hjælpe med det meste: Studietvivl, studieteknik, stress, nervøsitet ved eksamen, workshops med kandidatafhandlinger, dispensationsansøgninger og meget, meget mere. De studerende skal bare opsøge os, påpeger Rie Snekkerup og fortsætter:

- Det er både en hjælp for dem og os, for vi bliver jo også opmærksomme på de mere generelle problemer, hvis de studerende kommer og fortæller os om de samme udfordringer – og det kan vi jo ofte gøre noget ved, hvis vi ved det.