Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

CBS Students genopliver Rusbogen

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jørn Albertus - 27. maj 2011 - 12:580 kommentarer
Disse glade BA-studerende stormede i 2007 CBS i møde på deres rustur. De havde nu også fået en Rusbog.

De seneste to år er der ikke blevet produceret nogen Rusbog til CBS’ nye studerende. Sidste gang der blev lavet en var til opstarten på studieåret ’08-’09. Nu har CBS Students skrabet alle gode kræfter sammen og taget opgaven på sig igen.

CBS’ Rusbog kommer igen efter ufrivillig pause
Det er ikke fedt at være det eneste universitet, hvor de nye studerende ikke får en Rusbog, når de starter. Men sådan har det været på CBS de seneste par år, hvor det nærmeste til en Rusbog har været ’Velkommen til CBS’ tillægget i CBS OBSERVER’s papirudgaves september-nummer.

Den sidste Rusbog på CBS udkom i studieåret ’08-’09 og blev kritiseret for at bestå af rigtig meget genbrugsmateriale. Til studieåret ’09-’10 var det meningen, at Rusbogen skulle udkomme elektronisk, men det projekt kuldsejlede. I fjor kom der bare ikke nogen. Det gør der i år – og det bliver på papiret igen.

To måneders forarbejde og forhandlinger
Siden begyndelsen af marts har en styregruppe under CBS Students med Fie Tiedt som redaktionschef arbejdet på at samle de nødvendige, mere nærværende informationer, som en ny studerende på CBS kunne tænkes at blive glad for – alt sammen skrevet i øjenhøjde.

Der er tale om studiebeskrivelser skrevet af studienævnsmedlemmer, CBS’ faciliteter og institutioner skrevet af medarbejdere i frontlinjen, ligeledes de studerendes egne faciliteter og institutioner for ikke at glemme alle studenterorganisationerne, -foreningerne og -aktiviteterne. Og selvfølgelig et kort, så man kan finde det hele.

Sideløbende har Signe Kristensen og Lars Damgaard Christensen taget sig af det forretningsmæssige: kontakten til trykkeri og grafiker.  . Sideløbende har CBS Students to medformænd, Anders Kjemtrup og Sebastian Damm, stået for de indledende øvelser for at finde sponsorer og annoncører og så selvfølgelig været på banen i forhold til aftalerne med det officielle CBS – for det er hverken billigt eller uden praktiske udfordringer at lave en Rusbog.

CBS bakker op, men vil ikke sende ud med posten
- Vi har netop fået de sidste detaljer forhandlet på plads med CBS, og det eneste ønske, vi ikke har fået indfriet, er tilladelse til at sende det med posten hjem til de nye studerende, før de starter. Her havde CBS taget en principafgørelse om, at der ikke måtte sendes andet og mere end det allermest nødvendige ud på papir, og den betingelse fastholdt man også skulle gælde for Rusbogen. På alle andre måder har CBS støttet op om initiativet, og det har vi været rigtig glade for, siger Sebastian Damm.

En nødvendig investering i et uundværligt tiltag
Selv om Rusbogen baserer sig på frivilligt arbejde, så kommer de 3500 eksemplarer til at stå i 100.000 kr. (+/-). CBS har tilbudt at betale en betragtelig andel, og CBS Students arbejder ihærdigt på at få resten dækket ind gennem annoncører, sponsorer og fondsmidler.

- Hvis der kommer til at mangle noget i den sidste ende, så må vi i CBS Students stå for underskudsdækningen – det er det et for vigtigt tiltag til ikke at tage på sig. Det var lidt ærgerligt, at vi ikke også kunne sende den ud, men CBS har erklæret sig villig til at være åbne over for en eventuel postudsendelse af Rusbogen til næste år – det skal vi tale nærmere om gennem efteråret, fortæller Sebastian Damm og fortsætter:

- Nu håber vi så på, at introvejlederne vil påtage sig at uddele Rusbogen til de nye studerende på introforløbets første dag. Men det er jeg sikker på nok skal lade sig gøre. Det vigtigste ved hele denne indsats er, at CBS' nye studerende i år skal få et rigtigt godt produkt i hånden og et rigtig godt førstehåndsindtryk af CBS – det glæder vi os rigtig meget til, at de gør.

Tilføj kommentar