Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

CBS’ forskere skal skelne skarpt i ekspertudtalelserne

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Bjarke McCarthy - 22. maj 2012 - 12:470 kommentarer
LPF-professor og CBS vicedekan for forskningsformidling Flemming Poulfelt har været pennefører for CBS' nye retningslinjer for forskernes offentlige udtalelser.

CBS’ forskningsdekanat har med et øje over skulderen på ’The Singapore Statement’ fra 2010 formuleret retningslinjer for god forskningsformidling i medierne. Nu skal CBS’ forskere skelne skarpt mellem ekspertudsagn baseret på deres forskning og mere generelle betragtninger.

CBS-retningslinjer om god praksis for forskningsformidling
I begyndelsen af februar sendt forskningsdekan Alan Irwin et sæt retningslinjer ud for, hvordan CBS’ forskere skulle agere, når de lader sig citere i pressen. Dybest set går retningslinjerne ud på, at en forsker kun er akademisk ekspert om emner inden for vedkommendes egen forskningsekspertise.

Som konsekvens skal CBS’ forskere derfor skal skelne klart mellem ekspertudsagn og personlige holdninger, især når deres rolle som forsker tilknyttet CBS indgår i præsentationen af dem i medierne. Retningslinjerne gælder ikke kun ved citater i artikler skrevet af andre, men også i forbindelse med blogs og deltagelse i den offentlige debat.

Retningslinjerne tager udgangspunkt i klausul 10 i Singapore-erklæringen om god forskningsintegritet, der blev vedtaget i 2010. Her står der: ”forskere bør begrænse professionelle kommentarer til deres anerkendte ekspertise, når de er engagerede i offentlige diskussioner om anvendelsen og betydningen af forskningsresultater, og klart skelne professionelle kommentarer fra udtalelser baseret på personlige overbevisninger.

Ingen ’Malene Wind-sager’ på CBS, men alligevel…
Baggrunden for tiltaget var blandt andet den kritik og de anklager om at politisere, der i sommeren 2011 tilfaldt professor Marlene Wind fra Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, efter hun blandt andet havde kaldt den daværende regerings EU-politiske adfærd omkring Dansk Folkepartis krav om øget grænsekontrol for ”dybt uprofessionel”.

- Derfor aftalte jeg med forskningsdekan Alan Irwin at vi skulle undersøge, hvad praksis var blandt CBS’ forskere. Så jeg gennemgik sammen med Suzanne C. Beckmann (professor på Institut for Afsætning, red.) og Torben Pedersen (professor på Institut for Strategi og Globalisering, red.) fire ugers ’CBS i Pressen’ (presseklip) for at undersøge sagen nærmere. Gennemgangen gav imidlertid ikke anledning til væsentlige bemærkninger – der var meget lidt at komme efter, fortæller professor Flemming Poulfelt, CBS’ vicedekan for forskningsformidling.

Alligevel besluttede man sig for at udarbejde et sæt retningslinjer for god forskningsformidling på CBS og procedurer for, hvordan der skal følges op på dem: Den enkelte forsker skal skelne klart i sine offentlige udsagn, om der er tale om faglige eller personlige kommentarer. Institutlederne har ansvaret for at sikre, at det enkelte instituts forskere overholder retningslinjerne. Forskningsdekanen skal indhente en årlig status- og opfølgningsrapport fra institutlederne.
Endvidere fremhæves Akademisk Råds særlige ansvar for spørgsmål vedrørende forskningsfrihed og forskningsetik og forskningsintegritet på CBS. Og endelig tilbyder CBS sine forskere og institutledere et kompetenceudviklingskursus med titlen ’Meet the Press’.

Det handler mere om kollegial diskretion end noget andet
For CBS’ vicedekan for forskningsformidling, LPF-professor Flemming Poulfelt, er det vigtigt at understrege, at retningslinjerne ikke handler om at stille CBS’ forskere til regnskab, men om at sikre, at de udøver en kollegial diskretion og værner om CBS’ legitimitet, når de optræder i medierne.

- Vi ønsker blot at sikre, at vores forskere er årvågne og sikrer, at de ikke risikerer at stå frem, som om de udtaler sig på vegne af organisationen, når de udtaler sig offentligt om sager, der ikke hører direkte under deres forskningsområder. Desuden er det jo nyttigt for nyansatte forskere, at CBS som organisation har taget stilling og giver klare retningslinjer for, hvordan de skal agere i medierne, siger Flemming Poulfelt.

Både institutlederkredsen og Akademisk råd har tiltrådt retningslinjerne.

Tilføj kommentar