Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

CBS fejlinformerede i flere omgange

Skrevet af Thomas Edvardsen - Foto: Jørn Albertus - 31. oktober 2011 - 21:250 kommentarer
Lisbeth Fagernæs blev fejlinformeret i flere omgange.

Alle kan lave fejl, men fejl i flere omgange betød, at hele årgang 2008 på HA(kom) uddannelsen fik forkert information og at mange derfor foretog forkerte studie- og karrierevalg. Ikke godt nok siger Lisbeth Fagernæs, der er tidligere HA(kom.), og i øvrigt blev offer for yderligere fejlinformationer fra studievejledningen efterfølgende.

En hel årgang på HA(kom) blev forkert informeret om, hvordan de kom videre med deres studier, hvilket gjorde at mange studerende på årgangen spildte tid og foretog forkerte valg i forhold til deres videre karriere og uddannelse.

Fejlagtig mail udsendt
Studiesekretariatet fortalte i foråret i en mail årgang 2008 på HA(kom.), at ville de studerende her læse videre på Cand.merc., var de nødt til at fortsætte direkte efter endte bachelorstudier. Udsatte de at gå direkte videre på cand.merc. ville de være tvunget til at supplere med en hel bunke fag. Disse oplysninger var ikke rigtige, da reglerne om adgangsbegrænsning til cand.merc. først træder i kraft senere.

Fejlagtige oplysninger blev ikke dementeret
De studerende blev imidlertid aldrig informeret om, at de var blevet fejlinformeret og mange sagde nej til gode studiejob, fortsatte studierne på trods af studietræthed eller lyst til sabbatår, eller de søgte ind på cand.merc.-linjer, de ikke ønskede at søge ind på som førstevalg.

Historien har allerede været ude via Ritzau og er blandt andet blevet publiceret på DR, men CBS OBSERVER har på baggrund af henvendelser researchet den i flere uger, og vi kan her bidrage med yderligere oplysninger om miseren.

Administrationen reagerede ikke
Allerede før det var for sent, påpegede en studerende ifølge Lisbeth Fagernæs fejlen overfor kombi-sekretariatet, men informationen blev aldrig sendt ud til de studerende på årgang 2008. Efter de studerende var dimitteret og havde foretaget deres valg dukkede problematikken endnu engang op og de studerende gik endnu engang til sekretariatet, der i skrivende stund stadig ikke har rettet fejlen via mail. Det får Lisbeth op i det røde felt.

- Det er frustrerende at administrationen gør det så halvhjertet i stedet for at gøre et godt job. Der er mange studerende på årgangen, der havde handlet anderledes, hvis de følte de havde haft muligheden, siger hun i dag med ærgrelse over forløbet.

Fejl i flere omgange
Lisbeth Fagernæs har ekstra god grund til at ærgre sig, hun blev nemlig fejlinformeret i to omgange. Hun ønskede at starte på international business på cand.merc, men kom desværre ikke ind Derfor gik hun til studievejledningen der rådede hende til at starte på Cand.merc.(soc), hvor hun, hvis hun ikke var tilfreds med dette studium, ville kunne få merit til at komme ind på sit ønskestudie. Disse informationer viste sig dog også at være fejlagtige idet det baseret på tidligere afgørelser i cand.merc. studienævnet er tvivlsomt, præcis hvor mange fag der kan overføres merit for, hvilket står i modstrid til hvad hun oprindeligt fik at vide af studievejledningen.

CBS Students frygter for tilliden
Formand for CBS Students Anders Kjemtrup anerkender at fejl kan ske også på CBS, men når en studerende kan opleve at blive fejlinformeret i flere omgange og at administrationen tilmed ikke retter op fejlen, standser hans forståelse.

- Det der er sket er uacceptabelt og jeg håber virkeligt at administrationen på hele CBS, vil tage den her situation som en påmindelse om, at det er unge menneskers fremtidsplaner og karrierer de har i hænderne. Jeg frygter for de studerendes tillid til administrationen, hvis vi får flere af denne her slags sager, siger formand for CBS Students Anders Kjemtrup

Beklager fejlen
Wilbert van der Meer, der er sekretariatschef i Uddannelsesdekanatet beklager, at der er sket i en fejl i den ovenfor omtalte mail og skriver med henvisning til fejlen:

”(…)hvilket vi vil gøre meget for ikke gentager sig, heldigvis er der generelt meget præcis information om adgangskravene på vores hjemmeside.”

Wilbert van der Meer henviser i øvrigt til den af studiechef Rie Snekkerup udsendte mail, der er sendt til forskellige mailinglister på HA(kom.) og kan læses nedenfor.

Fra: Rie Snekkerup

Kære HA kom’ere

Som nogle af jer måske har set, verserer der i denne uge en sag i medierne om, at CBS har fejlvejledt KOM studerende i forbindelse med indførelsen af skærpede adgangskrav til cand.merc. Da disse ændringerne påvirker nogle og ikke andre, og da visse dele af pressen ikke har formidlet de korrekte oplysninger, vil vi hermed gerne rette fejlen og de mulige misforståelser, der har fulgt i kølvandet.

1. I har altid fuld adgang til jeres ’egen’ kandidatoverbygning – cand.merc.(kom), da cand.merc.(kom.) er den direkte overbygning til HA(kom.).

2. Ønsker man at skifte overbygning til cand.merc. gælder, at HA(kom.) bachelorer fra CBS optaget i 2009 eller tidligere har direkte adgang til cand.merc., og man har retskravslignende status. Det betyder:

a. At man opfylder adgangskravene til cand.merc. og derfor IKKE skal supplere for at opfylde adgangskravene til cand.merc., UANSET hvilket år man søger ind på cand.merc.

b. At man har krav på at blive optaget på cand.merc. (men IKKE på en bestemt linje) SAMME ÅR, som man færdiggør sin bachelorgrad.

c. At hvis man venter et år (eller længere) efter at man har færdiggjort sin bachelor med at søge ind, har man ikke længere retskravslignende status, og man skal derfor eventuelt igennem en udvælgelsesproces til cand.merc. som helhed. Udvælgelsesprocessen sættes i gang, hvis der er flere kvalificerede ansøgere til cand.merc., end der er pladser: udvælgelseskriteriet til cand.merc. som helhed er karaktergennemsnittet for HA(kom.) bachelorgraden. Vi kan naturligvis ikke garantere en plads, men vores erfaring indtil videre er, at der ingen problemer vil være medmindre man har et meget lavt gennemsnit fra sin bachelor.

d. At ALLE uden undtagelse er i konkurrence i forhold til at komme ind på en specifik linje. Til nogle linjer kan det være en fordel at tage ekstra fag for at have større chance for at komme ind, fordi der i udvælgelseskriterierne ses på bestemte fagområder – men det er den enkeltes eget valg og IKKE noget krav. Det vides ikke på forhånd, på hvilke linjer der vil blive brugt udvælgelseskriterier. Se udvælgelseskriterierne til de forskellige linjer på http://www.cbs.dk/degree_programmes/cbs_graduate_school/kandidatuddannelser/msc_in_economics_business_administration/menu/entry_requirements/menu/selection_criteria.

e. At man skal opfylde Engelsk A, hvis man søger ind på en engelsksproget kandidatuddannelser – læs mere på http://www.cbs.dk/en/Degree-Programmes/CBS-Graduate/Admissions-fees/Menu/Entry-requirements/Menu/English.

Vi ved, at ikke alle vil se denne mail, derfor hvis I kender til nogle der skal vide noget om indholdet af mailen, er I meget velkomne til at sende den videre.

Det skal pointeres, at HA (kom) studerende der er optaget i 2010 eller 2011 har andre vilkår, er man i tvivl vil det være en god idé enten at følge ovenstående links eller kontakte studievejledningen eller admission office med mulige spørgsmål.

Vi skal naturligvis beklage den forvirring, ændringerne om optagelse på cand.merc. måtte have skabt.

Med venlig hilsen

Rie Snekkerup
Studiechef

De forurettede studerende har lavet en Facebookside, hvor du kan læse mere.