Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Cand.merc.-uddannelse fra CBS dømt udansk

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Morten Andersen - Photo & Co - 16. december 2011 - 12:543 kommentarer
Cand.merc. i Finance and Strategic Management er en af CBS' engelsksprogede uddannelser - dermed er den ifølge Justitsministeriet (Infødsretskontoret) ikke af dansk karakter.

Indfødsretskontoret under Justitsministeriet har givet en kandidat fra CBS afslag på dansk statsborgerskab. Begrundelsen var, at kandidatens cand.merc.-uddannelse i Finance and Strategic Management fra CBS ikke opfyldte betingelsen om, at uddannelsen skal være ”af dansk karakter”. CBS’ cand.merc. blev betragtet som udansk, fordi undervisning og eksaminer udelukkende er foregået på et andet sprog end dansk. CBS stiller sig uforstående og er gået ind i sagen.

Mønsterdimittend fra CBS fik afslag på dansk statsborgerskab
Bulgarske Pavlina Ivanova er kandidat fra CBS – hun skrev og afleverede sin kandidatafhandling i 2010 og er dimitteret cand.merc. fra Finance and Strategic Management linjen. Hun er faktisk også bachelor fra CBS – hun blev færdig med sin BSc in Business Administration and Service Management i 2007. Hun kom til Danmark for 7½ år siden – i 2004 – specifikt for at studere på CBS.

Pavlina Ivanova har altid tjent sine egne penge i Danmark. Hun har permanent opholds- og arbejdstilladelse. Hun har fuldtidsarbejde – som Risk Underwriter i et internationalt kreditforsikringsselskab i Danmark. Det har hun haft siden 2009, da hun som kandidatstuderende blev head huntet af forsikringsselskabets administrerende direktør ved en karrieremesse. Det gjorde så, at kandidatafhandlingen blev udskudt.

Pavlina Ivanova er blevet rigtig glad for Danmark. Hun vil være dansk statsborger. Det har hun søgt om at blive to gange nu – begge gange har hun fået afslag. Begrundelsen for, at hun fik afslag fra Justitsministeriet (Indfødsretskontoret) i anden ombæring var lidt bemærkelsesværdig. Derfor henvendte hun sig til CBS.

Cand.merc. i Finance and Strategic Management fra CBS ”ikke af dansk karakter”
Af Justitsministeriets (Indfødsretskontorets) afslag af 16. november 2011 på Pavlina Ivanovas ansøgning om at opnå dansk statsborgerskab ved naturalisation fremgik det, at ”ministeriet ikke finder, at du kan omfattes af reglerne i § 11 i cirkulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om retningslinjer for naturalisation, idet man ikke anser din cand.merc.-uddannelse i Finance and Strategic Management fra CBS for at opfylder betingelsen om at uddannelsen skal være ”af dansk karakter”, eftersom undervisningen og eksaminer på uddannelsen udelukkende er foregået på et andet sprog end dansk.”

Den var ny. En cand.merc.-uddannelse fra CBS er udviklet og udbudt på et statsfinansieret dansk universitet, er akkrediteret af ACE Denmark, og er godkendt af Uddannelsesministeriet (der sågar har en Styrelse for International Uddannelse, der skal fremme internationaliseringen af de danske uddannelser på alle niveauer, under sig) og er reguleret af dansk lovgivning på lige fod med CBS’ øvrige uddannelser. Skulle den være udansk? Ikke i CBS’ optik.

Fra Uddannelsesdekanatet side lød det i CBS’ svar på Pavlina Ivanovas henvendelse: ” det forekommer højst overraskende og ganske uforståeligt, at justitsministeriet uden videre - og uden at CBS har været hørt om det - kategoriserer end af vore uddannelser som ikke værende af dansk karakter, alene begrundet i at uddannelsen afvikles på engelsk.”

CBS protesterer begrundelsen til Uddannelsesministeriet og Danske Universiteter
På CBS kan man ikke acceptere, at spørgsmålet om undervisnings- og eksamenssprog kan gøres til kvalificeret begrundelse for at skelne mellem, hvorvidt nogle cand.merc.-specialiseringer kan anses for at være af mere dansk karakter end andre. CBS finder faktisk, at sagen har en så principiel karakter og implicerer så problematiske aspekter ved vores uddannelser, at Uddannelsesdekanatet har orienteret Uddannelsesministeriet om sagen og forventer, at man herfra vil rejse sagen overfor Justitsministeriet.

- Cand.merc. er CBS’ flagskibsuddannelse på kandidatniveau. Det er opsigtsvækkende, at en offentlig instans uden kendskab til universitetets forskningsområder og vidensproduktion kan afgøre, hvorvidt en dansk akkrediteret og statsligt finansieret uddannelse er ’dansk’ eller ej. Jeg må antage, at Uddannelsesministeriet som vores tilsynsmyndighed er den rette til at foretage en sådan vurdering, siger uddannelsesdekan Jan Molin til CBS OBSERVER og uddyber:

- At den pågældende cand.merc. linje undervises på engelsk er sagen uvedkommende. En lang række af CBS’ (og andre danske universiteters) uddannelser undervises på engelsk, hvilket naturligvis ikke ændrer det grundlæggende forhold, at der er tale om uddannelser finansieret af den danske stat, udviklet, udbudt og gennemført i en dansk kontekst, med en positiv dansk akkreditering.

Uddannelsesministeriets jurister i færd med at undersøge sagen
CBS’ bestyrelse blev orienteret om sagen ved bestyrelsesmødet torsdag den 15. december, og herfra blev der givet klart udtryk for, at CBS ikke kan have siddende på sig, at universitetets kandidatuddannelser kan betegnes som værende ”ikke af dansk karakter”.

CBS OBSERVER har kontaktet Uddannelsesministeriet for at få en udtalelse fra uddannelsesminister Morten Østergaard (Radikale). Herfra oplyses det, at ministeriets jurister er i færd med at undersøge sagen, og at ministeren først kan udtale sig, når sagsbehandlingen er færdig.

Tilføj kommentar