Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Bliv klædt på som TAP-medlem af CBS’ bestyrelse

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jan Ove - 31. oktober 2011 - 14:480 kommentarer
Patrick Gram var sekretariatsleder på Økonomisk Institut, da han blev valgt ind i CBS' bestyrelse, men både bestyrelsesarbejdet og hans arbejde for CBS gennem perioden har ført ham ud i alle afkroge af CBS - og det skal man ville som TAP-medlem af be

Bestyrelsens afgående TAP-repræsentant, Patrick Gram, står klar til at dele så meget af sin viden og erfaringer som muligt med sin efterfølger. Bestyrelsesarbejdet er dog især ’learning by doing’ og meget krævende, advarer han, men også utroligt givende. Han lægger ud med et informationsmøde for alle stemmeberettigede TAP på tirsdag den 1. november – tre dage før fristen for indlevering af kandidatlister fredag den 4. november.

Grundig forberedelse en nødvendighed fra første færd
Patrick Gram blev valgt ind som TAP-medlem i CBS’ bestyrelse for fire år siden. Da var han sekretariatsleder på Økonomisk Institut. Sideløbende med bestyrelsesarbejder gennem de fire år blev han først dialogchef i forbindelse med CBS’ strategi- og strukturarbejde hen imod den administrative omorganisering og siden, den 1. maj 2011, chef for Office of External Affairs – to interne karriereskift, der ikke var uden udfordringer.

Som TAP-medlem af CBS’ bestyrelse sad Patrick Gram gennem en periode, hvor de eksterne medlemmer med universitetsbaggrund blev udskiftet med erhvervsfolk, så det er en anden slags bestyrelse, han overdrager som intern TAP-repræsentant, så han står klar til at viden- og erfaringsdele grundigt med den person, der skal overtage hans plads.

- Da jeg i sin tid stillede op, havde Lars Thorsen holdt et informationsmøde for alle, der var interesserede i at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Det deltog jeg selvfølgelig i – og holdt mig så tilbage fra yderligere kontakt gennem mit kandidatur– og holdt så en række overdragelsesmøder med ham efter valget. Han gav mig en godt indblik i bestyrelsesarbejdet og de verserende sager, fortæller Patrick Gram.

Bedre forberedelse og bedre samarbejdsflader – og så frem på eget ansvar
Ud over dialogen med sin forgænger modtog han en introduktionsmappe fra bestyrelsens sekretær og holdt et hilse-på møde med den daværende bestyrelsesformand, Anders Knutsen.

- Jeg kan i dag ikke huske, om vi interne repræsentanter fik holdt et formøde eller ej, men jeg vil absolut anbefale, at de indvalgte fra VIP- og TAP-grupperne tager sig tid til at gøre det. Jeg kunne nok ikke være blevet klædt meget bedre på, eller have klædt mig selv bedre på – bestyrelsesarbejdet er i vid udstrækning ’learning by doing’, siger Patrick Gram, der ikke konsulterede yderligere med sin forgænger efter indtrædelsen.

- Derfra og frem betragtede jeg opgaven som mit eget ansvar. Jeg søgte dog aktivt at få etableret et samarbejdsforum med AC-TAP klubben, da de ville have udgjort en naturlig samarbejdspartner. Det lykkedes desværre aldrig rigtigt, men jeg har tilbudt at afholde et seminarmøde med dem, så jeg kan give et øget indblik i bestyrelsesarbejdet med henblik på at gøre AC-TAP’erne bedre i stand til eventuelt at finde frem til de rigtige kandidater at stille, fortsætter det afgående TAP-medlem.

Patrick Gram forestiller sig et meget tilsvarende forløb mellem ham og sin efterfølger. Ud over det det åbne tilbud til AC-TAP klubben og det åbne møde for interesserede i at opstille tirsdag den 1. november klokken 11 i SP 216 har han tænkt sig at holde sig tilbage, hvad angår at forholde sig til de enkelte kandidater. Han fandt selv sin forgængers briefinger meget værdifulde og vil selvfølgelig tilbyde den kommende indvalgte TAP-repræsentant i bestyrelsen det samme – og han håber, at vedkommende vil tage imod tilbuddet.

Et stort og ansvarsfuldt arbejde – og man skal ville hele CBS
I Patrick Grams optik er den vigtigste kvalifikation for at blive en god TAP-repræsentant i bestyrelsen engagement – et ægte engagement – i CBS.

- Man kan ikke gå ind og forvente at repræsentere TAP-medarbejdernes særinteresse og kun forholde sig til sin særlige interesse- og kompetenceområder. Man skal være klar til også at kaste sig over områder, som man slet ikke er ekspert på: Økonomi – masser af tal, budgetter og budgetstyring, bygninger, uddannelser og studieprogrammer, administration, interne og eksterne netværk, akkrediteringer, forskning med meget mere. Man skal kunne se og forstå helheden, og man skal være parat til at gøre det stykke arbejde, der skal til for at sætte sig ind i det hele. Man skal kort og godt ville CBS – hele CBS, understreger Patrick Gram.

Et andet forhold, der i det afgående bestyrelsesmedlems optik er vigtigt, er, at man have sit bagland i orden, både på hjemmefronten og på jobbet. Bestyrelsesarbejdet kræver tid, og man skal holde sig for øje, at man hverken bliver kompenseret økonomisk eller i forhold arbejdsbyrder i det daglige arbejde – det første ændrer sig dog muligvis, idet der har været overordnede drøftelser i Danske Universiteter om at ændre forholdet med den økonomiske kompensation for arbejdsindsatsen, så der bliver ens praksis på alle universiteter

- Selv om det med økonomisk kompensation ændrer sig, så er det ikke en opgave, man skal overveje at tage på sig for pengenes skyld. Man skal nemlig også turde læne sig ud – både i forhold til at være med til at træffe svære beslutninger og til at stå ved dem bagefter. Samspillet i bestyrelsen er ikke nødvendigvis, som man forestiller sig på forhånd – især ikke hvis man tror, at de interne og de eksterne er de eneste grupperinger, der kan have forskelligrettede interesser, siger Patrick Gram og påpeger, at mens der er to VIP og to studerende i bestyrelsen, så står man som ene TAP-repræsentant reelt uden nogen at sparre med på de emner der specifikt er af interesse for TAP’erne.

Verden står ikke stille imens – og det kan også være en udfordring
- Nu skal det ikke lyde gråt og hårdt det hele, for det er det ikke. bestyrelsesarbejdet har masser af spændende indhold, og hvis man er en ’ægte CBS’er’, og man vil CBS, så kommer man helt ud i hjørnerne. Man kommer til at træffer beslutninger, som man kan se gør en forskel, og man kommer i kontakt med alle de ildsjæle på CBS, der brænder klarest. Og så øger man sin egen værdi som medarbejder på CBS mærkbart, konstaterer Patrick Gram .