Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Bæredygtige honoratiores viste flaget på CBS

Skrevet af Kristina Walker PedersenBjørn Hyldkrog, versionering - Foto: Steen Bjerregaard - 2. juli 2012 - 13:160 kommentarer
Nyhedsværten Steffen Kretz og professor Mette Morsing fra CBS Centre for Corporate Social Responsibility styrede diskussionen med forhenværende FN-genralsekretær Kofi Annan.

Partnership2012: NGO + Business Towards Sustainable Society conference arrangeret af CBS udfordrede de traditionelle måder at at betragte forholdet mellem NGO’er og erhvervslivet og søgte at fremme mere integrerede tilgange til relationen, nemlig gennem gensidigt fordelagtige partnerskaber.

Kofi Annan på CBS foran 750 tilhørere
Man kommer næppe udenom, at tidligere UN General Secretary og Nobel Fredsprismodtager Kofi Annan var hovedattraktionen for såvel de 400 internationale erhvervsledere, beslutningstagere og NGO-direktører i CBS’ store auditorium som de 350 studerende, der fulgte konferencen som live-stream på storskærm i et nabo-auditorium.

Kofi Annan mindede sit business school publikum om, hvor vigtigt det er at holde sig den indbyrdes afhængighed mellem menneskerettigheder og miljøbeskyttelse for øje, mens vi bevæger os hen imod et mere bæredygtigt samfund.

Under hans indlægs central udsagn: “In today's world we depend on each other", understregede Kofi Annan behovet for partnerskaber, båret frem af de yngre generationer, til at håndtere centrale sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer.

Kronprinsessen præsenterede Mary Fondens partnerskaber
Konferencens anden keynote-taler var Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse, der gav et egagerede indblik i sit eget partnerskab med Mary Fonden og tegnede et klart portræt af fondens aktive udnyttelse af partnerskaber, hvor unikke sociale partnerskaber bliver brugt som platform til at forhindre og afhjælpe social isolation.

En mindre delegation CBS-partnere tog et kort afbræk fra konferenceaktivitererne og fortsatte deres partnerskabsdiskussioner med Kofi Annan og Kronprinsessen over frokost, hvilket gav tid til at knytte væsentlige nye relationer.

Velbesøgt konference indfriede forventningerne
I det store hele kunne konferencen bryste sig af en imponerende deltagerliste. Der var talere og deltagere til stede fra en bred vifte af institutioner med repræsentation fra den akademiske verden, offentlige institutioner og private virksomheder og organisationer.

Med omkring 400 internationale deltagere fra mere end et dusin forskellige lande over hele verden havde konferencen til formal at demonstrere nye forståelser for nytteværdien af gensidigt fordelagtige partnerskaber, nyligt knyttede relationer mellem meget forskelligartede aktører og initieringen af nye partnerskaber, der udvisker de traditionelle skillelinjer mellem erhvervslivet og samfundet – med henblik på at skabe partnerskaber der arbejder sammen hen imod et bæredygtigt samfund.
 

Info: 

Partnership2012: NGO+Business Towards Sustainable Society konferencen fandt sted den 10.-12. juni CBS’ største auditorium på Solbjerg Plads.

Der deltog omkring 400 internationale erhvervsledere, beslutningstagere og NGO-direktører fra mere end et dusin lande verden over. Dertil kom 350 studerende, der overværede konferencen som live-stream på storskærm i et nabo-auditrium.

Konferencen blev arrangeret af CBS, ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation), EFA (European Fundraising Association), Dansk Industri, DI og CSR Fonden med Microsoft, PWC, 180 Degrees Consulting og CIE (Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab) som partnere. Berlingske og Huset Markedsføring var mediepartnere, og event-partner var About – a mobile agency.