Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Alle veje fører til Gert Bechlund

Skrevet af Martin Kølbæk - Foto: Rie Neuchs - 18. november 2008 - 11:070 kommentarer
Hvis du vil holde fest på CBS, så er campusdirektør Gert Bechlund manden, du skal tale med. Det er nemlig ham, der sætter grænserne for, hvad man kan og ikke kan i skolens lokaler.
Konsekvent. Standhaftig. Ubøjelig. Retfærdig. Det er nogle af de ord der bruges om CBS' campusdirektør, Gert Bechlund. Og campusdirektøren - han er ikke til at komme udenom, hvis man skal repræsentere de studerendes interesser enten over for eller sammen med det officielle CBS. Men hvad har han selv at sige om sin egen funktion og om CBS' campus?

Han er ikke til at komme udenom, ham Gert Bechlund. Campusdirek-tøren, ja. I hvert fald ikke hvis man er studerende. Det synes nærmest at være en naturlov, at alle studenterrelaterede sager, så snart det drejer sig om noget som helst andet end selve studiet, ender hos Gert. Alle veje fører til... Sådan.

Men hvad er det egentligt, han foretager sig? Og hvem er han egentlig? Radikal regelrytter? De studerendes mand? CBS' skarpretter i forhold til studenterinitiativer? Ja, og medarbejderinitiativer.

Der er mange meninger om Gert Bechlund. Han er hjemmevant og velbevandret på CBS gennem længere tid, end de fleste af højskolens daglige brugere har levet. Så det er måske ikke så mærkeligt, at man har kunnet løbe ind i Gert alle steder fra hæderens piedestaler til øretævernes holdepladser et utal af gange.

CBS OBSERVER har talt med manden, der startede som it-ingeniør, og i dag sidder for enden af bordet vedrørende alt, der drejer sig om bygninger, faciliteter og arrangementer her på CBS.

Fast inventar
Gert Bechlund har været ansat på CBS i mere end 36 år. Så kender man vist jargonen. Åremålet skræmmer ham dog ikke, og med en alder på 62 mener han, at han har mange gode års arbejde foran sig. Flere bygninger der skal bygges. Flere studerende der skal have det godt. Flere fester der skal holdes. Han springer da også med det samme ud i, hvad hans egentlige formål som campus-direktør er.

- Her på CBS skal det funktionelle være i toppen. Det skal også være bygninger, der er gode at være i. Man skal føle sig veltilpas. Man skal synes, at her er smukt, og tænke: "Ej, hvor er her flot - så må jeg nok også hellere gøre mig ekstra umage med også at levere noget!", siger han.

Ikke en beskeden ambition, og når man bevæger sig rundt på campus har man svært ved ikke at give ham bare lidt ret. Højt til loftet er der i hvert fald, og det har Gert, der gennem tiden blandt andet har siddet for bordenden i Lokaleudvalget - et udvalg, om hvem man lidt spøgefuldt sagde, at det var dér magten var - haft stor indflydelse på. De fysiske rammer for CBS' forskning, undervisning og andre aktiviteter har således altid været den røde tråd for Gert, der da også gentagne gange påpeger, hvor vigtige de er.

- Så snart det drejer sig om de lokale arbejdsforhold - hvem man sidder sammen med, om man har god udsigt - så er vi tæt på noget, der betyder uendeligt meget for utroligt mange mennesker. Der er folk, der bliver helt glade, når de går ind i en af vores bygninger, fortæller han.

København er campus
Som international uddannelsesinstitution kan det ikke undgås, at CBS sammenligner sig selv med andre universiteter rundt omkring i verden. Og netop sammenligningen - at CBS står sig godt i den - ligger Gert meget på sinde. Campus-direktøren rejser ofte rundt og fortæller om CBS, og samtidig henter han inspiration hjem.

Hans analyse af, hvad der er helt unikt ved CBS' campus, lyder:

- Vi er et city-campus. Det vil sige, at vi ikke behøver at kopiere alle de faciliteter, der er ude i byen. Vi kan nyde godt af hele byens infrastruktur - vi ligger i selve København, og alle har hørt om Wonderful Copenhagen, så det ligger der helt klart noget co-branding i. Faciliteter, campus, og placeringen i København gør tilsammen, at studerende vælger at komme til CBS.

Fester og biografture
Et af de forhold vedrørende CBS' campus, de fleste studerende sikkert har hæftet sig ved, er de stramme vilkår til afvikling af fester. Nexus må først spille musik efter 22:30, fordi folk studerer i lokalerne lige ved siden af indtil da. I Dalgas Have - hvis man vil leje sig ind i baren, man undertiden kalder La Câble - må festarrangerende studerende sande, at udgiftsposter som blandt andet ansættelse af dørvagter og brugen af et professionelt rengøringsfirma sætter sine tydelige, ikke særligt festlige spor i økonomien.

Gert er enig i, at situationen ikke er optimal, men påpeger, at CBS' nuværende lokaliteter ikke er særligt velegnede til fester og lignende:

- Det harmonerer ikke godt at holde en fed fest i omgivelser, der egentligt ikke tåler det voldsomme slid. Det er et stort problem, siger han og lover samtidig, at der arbejdes på en løsning.

Løsningen hedder et Studenterhus, og et af slagsen er for tiden på tegnebrættet.

En anden udfordring i Gerts daglige arbejde er manglen af plads til storholdsundervisning, hvor CBS' studerende nogen gange er nødt til at gå i biografen, hvis de vil have sig en undervisningsoplevelse. Gert Bechlund lover da også, at man vil afhjælpe dette problem med et nyt, mobilt auditorium i Porcelænshavens ovnhal. Her skal der være plads til 500 studerende.

Og så er der lige visionerne
Hvad angår fremtidsperspektiverne for CBS' fysiske rammer, så er der ifølge Gert Bechlund mange tiltag og forandringer i vente:

- Grundet en ændring i Dalgas Haves ejerforhold, der gør, at huslejen er banket i vejret samtidig med, at faciliteterne ikke bliver vedligeholdt godt nok, så indgår det i vores strategiske perspektiver at forlade bygningen, når kontrakten udløber om 10 år. Vi forventer derfor også at komme i luften med tre byggeprojekter på Solbjerg Plads: Studenterhuset, et nyt center for vores Executive-uddannelser og et internationalt kollegium til udenlandske udvekslingsstuderende, fortæller han.

Et andet forhold, der kan få indflydelse på udviklingen af CBS' fysiske rammer, er forventningen om en stadig øget vækst i Executive Masters og elite-kandidatuddannelser. Gert kan snildt forestille sig, at bacheloruddannelserne på et tidspunkt reelt bliver varetaget af andre institutioner, og at CBS så udelukkende skal fokusere på overbygningsuddannelserne. Han beroliger dog hurtigt, at det i givet fald først vil være aktuelt ti år inde i fremtiden.

Og hvad så med ham selv?

- Jeg er garanten for, at der vil være en kontinuitet på campus efter at Finn (rektor) holder op. At få lov til løbende at være med til at skabe rum for, at en masse mennesker har et godt studenterliv, det er min mission - det er det, der giver mig et kick. Jeg forventer og håber, at jeg kan blive ved med at gøre det en hel del år endnu, afslutter Gert Bechlund, rejser sig og vender næsen mod den licitationsudfodrede kantine; endnu et problem der skal løses...

Info: 

Blå Bog: Gert Bechlund

1979:        Ansat på som it-ingeniør på Handelshøjskolen i København
1984:        Lektorat i Informatik, med til at udvikle og oprette
DØK-uddannelserne
1985:        Institutleder for Datalogi og Systemvidenskab
1985-94:   Organisationspolitisk engageret som medlem af blandt
andet Fakultetsrådet, Budget- og Forretningsudvalgene og
formand for det daværende meget omtalte Lokaleudvalg
1994:        Valgt til dekan for Det erhvervsøkonomiske Fakultet;
senere genvalgt
2000:        Ansat som universitetsdirektør for CBS
2006:        Udnævnt til campusdirektør