Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Alle gode gange tre for nytænkt sproguddannelse

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Ole Christiansen - 25. november 2011 - 12:580 kommentarer
Professor Anker Brink Lund fra Department of Business and Politics skal forestå arbejdet med at gentænke IVK-uddannelsen.

Uddannelsen skal blive ’Danmarks stærkeste indgang til Business & Administration via sprog’. Startskuddet er gået for udviklingen af mere erhvervsøkonomisk version af BA-uddannelsen i International Virksomhedskommunikation (IVK) og en cand.ling.merc. overbygningsuddannelse til den, der omfatter de små sprog fransk, tysk og spansk. Det første er ellers ikke lykkedes for to arbejdsgrupper. Alligevel går formanden for den nye uddannelses midlertidige studienævn, professor Anker Brink Lund, ufortrødent til makronerne med stålsatte ambitioner.

CBS’ mest stormombruste uddannelse skal tilbage på sporet
Først skulle IVK-uddannelsen revideres. Det lykkedes imidlertid ikke for to arbejdsgrupper hen over først 2008-09 og siden 2009-10 at finde frem til noget levedygtigt resultat. Så skulle uddannelsen lukkes. Så skulle den alligevel fortsætte lidt endnu, mens man forsøgte at få afklaret et potentielt samarbejde med Københavns Universitet. Det gik ikke, og så skulle den alligevel lukkes – og sammen med den ville cand.ling.merc. uddannelsen i andre sprog end engelsk forsvinde.

Den beslutning tænkte CBS’ bestyrelse så om ved sit møde fredag den 7. oktober. Nu skulle bacheloruddannelsen alligevel revideres, så den får en mere erhvervsøkonomisk orientering, og samtidig skulle dens overbygningsuddannelse være en cand.ling.merc., der fastholdt CBS’ udbud af spansk, tysk og fransk på kandidatniveau.

Fem måneders intenst udviklingsarbejde forude
Torsdag den 24. november kunne uddannelsesdekan Jan Molin så melde ud på CBS’ intranet, CBSshare, at interim-studienævnet for de to nye sproginvolverede uddannelser var blevet nedsat. Professor Anker Brink Lund fra Department of Business and Politics havde påtaget sig hvervet som studienævnsformand.

Ifølge nyheden skal nævnet skal udføre bestyrelsens beslutning af 7. oktober 2011 om sproguddannelser og ”etablere forslag til en ny BA IVK uddannelse med et styrket samfundsvidenskabeligt indhold, der skal passe ind i CBS’ profil, herunder at det samfundsvidenskabelige indhold skal leveres af institutter, der har disse fag som deres fagområde … og en ny cand.ling.merc., der skal indeholde en kombination af en styrket samfundsvidenskabelig profil og studier i fransk, tysk og spansk."

Det kommer til at blive et hurtigt arbejdende nævn. Deadline er udgangen af april 2012, da det ifølge interim-studienævnets kommissorium (vedhæftet artiklen som dokumentation) er aftalt med akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark Denmark, at CBS indsender en ny uddannelse til akkreditering den 1. maj 2012.

Studienævnsformand med flagskibs-ambitioner
Med to kuldsejlede forsøg i bakspejlet kunne man forestille sig, at Anker Brink Lund havde sine betænkeligheder ved at påtage sig opgaven. Men han har sikret sig et stærkt team af samarbejdspartnere i nævnet og lovning på den bedst tænkelige administrative og ledelsesmæssige opbakning og går til arbejdet med en ambition om at skabe ’Danmarks stærkeste indgang til Business & Administration via sprog’

- Jeg har som udgangspunkt en dyb respekt for, hvad humaniora kan bibringe til erhvervsøkonomiske uddannelser. Jeg startede i sin tid som underviser på Handelshøjskolen i Århus med cand.ling.merc.-faget ’ ´franske Samfundsforhold’ og kom til CBS fra 20 år som politolog ved et HUM-institut på RUC. Jeg har altid tillagt det stor værdi, at CBS i sin tilgang til business-uddannelser havde både den sproglige og den økonomiske tilgang, siger professoren til CBS OBSERVER.

Selv om interim-studienævnet har travlt, lægger Anker Brink Lund stor vægt på, at alle berørte skal have mulighed for at blive hørt. Han understreger dog, at den skarpe tidshorisont gør, at større orienteringsmøder og plenumdiskussioner ikke bliver et arbejdsredskab, men at arbejdet i høj grad vil blive baseret på skriftlig kommunikation.

- Og så tænker jeg mig at indføre ’torsdags-foretræde’ for alle interessenter, tilføjer han med en vis portion selvironi.
 

Info: 

De øvrige medlemmer af interim-studienævnet bliver:

Henrik Selsøe Sørensen, IKK
Doris Hansen, IKK
Margrethe Mondahl. ISV
Christian Knudsen, INO
Maribel Blasco, IKL

Der udpeges repræsentanter for de studerende efter drøftelse med CBS students.
 

BilagStørrelse
File clm og ba kommissorium.docx31,36 KB