Medie.cbs.dk er lukket pr. 15. maj 2017. CBS Wire har overtaget som CBS' uafhængige medie. Følg med på cbswire.dk.

Årets succes koster dyrt

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - 3. september 2009 - 13:450 kommentarer

CBS’ bestyrelse og direktion holdt årets strategimøde - det første med Johan Roos som rektor – på selve højskolen den 31. august. Der var fra bestyrelsens side stor tilfredshed med udviklingen – og alt mulig grund til at være tilfreds. Det er et jubelår på rekrutteringssiden – både hvad angår studerende og medarbejdere. Men det koster.

Nye studerende og forskere kappes om adgang
2009 er et stort succesår for CBS. Ansøgertallet til både cand.merc.- og bacheloruddannelserne har aldrig været større, hvilket blandt andet betyder, at bacheloransøgernes karaktergennemsnit aldrig har været højere. Samtidig er CBS i den privilegerede situation, at der er ekstraordinært mange, meget højt kvalificerede internationale ansøgere til CBS’ forskerstillinger – ikke mindst på grund af den internationale finanskrise, som har ramt mange amerikanske og britiske universiteter ekstraordinært hårdt.

Øget optag koster i 2009 – begrænset adgang til cand.merc. i 2010
Vil man udnytte den ekstraordinære situation på det internationale akademiske jobmarked, koster det en investering. CBS har de seneste år optaget mange studerende men de øgede indtægter falder noget forsinket, mens udgifterne til at give dem de bedst mulige uddannelsesmæssige vilkår falder nu. Også det forholdt CBS’ bestyrelse og direktion sig til.

- Der var oprindelig lagt op til, at CBS skulle komme ud af 2009 med et nul-resultat. Men bestyrelsen og direktionen er – undtagelsesvist – blevet enige om at fravige det princip og acceptere budgetoverskridelser på specifikke områder for at få det bedst mulige ud af situationen. Det er så noget, vi gør med en vis fortrøstning, idet vi har oparbejdet en egenkapital på cirka 80 millioner kroner over de seneste tre år, fortæller universitetsdirektør Peter Pietras.

Øgede udgifter er ikke succesens eneste pris. Bestyrelsen besluttede også, at der skulle indføres adgangsbegrænsning til cand.merc.-studiet fra 2010. Det kan man læse mere om i artiklen ”Adgangsbegrænsning på cand.merc fra 2010”.

Anerkendelse for bidrag til taxameterdebatten
Rektor Johan Roos og kommunikationschef Søren Toft høstede desuden stor ros for den ændrede og øgede kommunikationsindsats i forbindelse med taxameterdebatten. De to havde efter bestyrelsens opfattelse gjort en bemærkelsesværdig og hurtig indsats for at fremme CBS’ sag og belyse handelshøjskolens situation over for både offentligheden og centrale aktører i den verserende diskussion om taxametersatserne. Den udvikling måtte meget gerne fortsætte.

Principper i strategien
En anden ting, som CBS’ bestyrelse havde hæftet sig positivt ved, var de fem principper som Johan Roos har udarbejdet med direktionen: Relevans i forskning og uddannelser. Skabelsen af et særpræg, der gør en forskel. Forpligtelsen til at vide og gøre, hvad man er exceptionelt god til, og udvikle denne udmærkelse. Belønning af iderigdom og nyskabelse, der realiserer ideer. Og endelig fællesskabet om den fælles skæbne – ”Join us” – mindre mig, mere os. Her glæder bestyrelsen sig til at få mere information om den proces, som direktionen planlægger for at forankre principperne på CBS. På et senere tidspunkt skal direktionen kigge nærmere på CBS overordnede strategi og struktur i lyset af principperne.
 

Info: 

De fem principper
1: Dedicated to Relevance
2: Creating Distinctiveness
3: Committing to Excellence
4: Rewarding Imagination
5: “Join Us”
 

Tilføj kommentar